Informace pro uchazeče starší 26 let

26. 4. 2010 | Pro uchazeče na VŠ

Snad pro nikoho nejsou 26. narozeniny takovým přelomem jako pro vysokoškoláky. Ačkoli se pro ně ze studijního hlediska nic nemění, začínají se jich týkat změny a záležitosti, které dosud většinou řešit nemuseli – patří mezi ně třeba povinnost platit si sociální a zdravotní pojištění anebo také konec slevám, které jsou s touto „magickou“ věkovou hranicí často spjaty.

Studenti starší 26 let musejí počítat s tím, že se jich oproti jejich mladším kolegům týkají některé změny.

Zdravotní pojištění

 • je nutné jej hradit i tehdy, studuje-li student bez přerušení (za studenty do 26 let platí toto pojištění stát)
 • pokud student starší 26 let není zaměstnán nebo nepracuje jako OSVČ a pokud nesplňuje některou z podmínek uvedenou v § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, stává se tzv. „osobou bez zdanitelných příjmů“ (OBZP)
 • výše pojistného je dle § 7 § 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, stanovena na 13,5 % z vyměřovacího základu (u OBZP jde o minimální mzdu) za rozhodné období

Sociální pojištění

 • v případě sociálního pojištění věk studenta nehraje roli
 • doba studia se od 1. ledna 2010 nezapočítává do potřebných let pojištění pro následný důchod (dosud tato doba spadala do tzv. náhradní doby pojištění); doba odstudovaná před rokem 2010 však bude posuzována podle starých pravidel
 • k důchodovému pojištění se student může přihlásit dobrovolně a hradit přinejmenším jeho minimální výši (více viz zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění)

ISIC

 • karta ISIC platí i pro studenty starší 26 let, horní věková hranice není nijak omezena
 • podmínkou je stále jen to, aby byl zapsán do prezenční formy studia
 • u studentů starších 26 let nemusí být některá ze slev či výhod uznána jedině tehdy, je-li to uvedeno přímo v podmínkách konkrétní výhody, která se k této věkové hranici váže

Studentská bankovní konta

 • u většiny studentských bankovních kont, pokud je daná banka nabízí, je nárok na vlastnictví takového konta omezen věkem, tato hranice je však u různých bank různá a není vždy nutně vázána k hranici 26 let

Doprava

 • věkovou hranicí 26 let se řídí dopravní podniky většiny (ale nikoli všech) českých měst
 • na studenty nad 26 let se již většinou vztahuje „klasické“ občanské jízdné
 • stejná situace platí i pro většinu dopravců v rámci meziměstské či mezinárodní dopravy; někteří však poskytují slevy alespoň po předložení karty ISIC

Poplatky za studium

 • povinnost platit poplatky za studium se na veřejných školách nijak neváže k věku
 • studentů nad 26 let se nejčastěji týkají poplatky za další či delší studium (více viz odst. 3 a 4 § 58 zákona o vysokých školách)

Užitečné odkazy

 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (zde)
 • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (zde)
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (zde)
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (zde)
 • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (zde)

Další články k tématu