České univerzity bodují v žebříčku v oblasti přírodních věd. Kde se učí nejlepší botanika?

21. 11. 2020 | Stojí za přečtení

žebříček vysokých školAmerický žebříček mediálního domu U.S. News sestavuje hodnocení univerzit už po 30 let. Dříve hodnotil pouze univerzity ve Spojených státech, posledních sedm let však každý podzim sestavuje i žebříček globální, kde srovnává univerzity z celého světa. Letos se do užšího výběru dostalo na 1800 univerzit, ze kterých U.S. News sestavil top 1500 nejlepších univerzit světa. V žebříčku s názvem U.S. News Global Ranking 2021 se umístilo celkem 11 českých univerzit, přičemž nejlépe si vedly v přírodovědných oborech jako je botanika či zoologie.

U.S. News hodnotí univerzity primárně na základě vědeckých výsledků. Pro umístění v žebříčku je tak rozhodující například počet vědeckých publikací i to, jak často jsou citovány. Další kritériem je pak mezinárodní reputace. K jejímu výpočtu využil mediální dům data od analytické společnosti Clarivate. Ta při své analýze vychází z dotazníkových šetření mezi akademiky s minimálně 16letou praxí. Celkem U.S. News bere v potaz 13 kritérií. Jednotlivé univerzity hodnotí celkově ale nabízí i oborové srovnání.

Nejlépe a se značným odstupem se v žebříčku umístila Univerzita Karlova na 210. příčce. Mezi evropskými školami byla Karlovka dokonce 89. Na druhém místě mezi českými školami skončilo České vysoké učení technické, které v mezinárodní konkurenci skončilo na 516. místě, v evropském na 221. místě. Na 529. příčce skončila Univerzita Palackého v Olomouci (mezi evropskými školami byla 228.), za ní se na 555. příčce umístila Masarykova univerzita v Brně (v Evropě 240.).

Zbylých sedm českých škol, které si místo mezi světovou špičkou vybojovaly, skončily až v druhé polovině žebříčku. Byly mezi nimi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (celosvětově 941., v Evropě 376.), Česká zemědělská univerzita v Praze (celosvětově 1030., v Evropě 406.), Vysoké učení technické v Brně (celosvětově 1068., v Evropě 418.), Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (celosvětově 1187., v Evropě 462.), Mendelova univerzita v Brně (celosvětově 1288., v Evropě 496.), Ostravská univerzita (celosvětově 1339., v Evropě 512.) a VŠB – Technická univerzita Ostrava (celosvětově 1452., v Evropě 536.).

U.S. News hodnotí téměř 40 různých studijních oborů. Do výsledných žebříků rozdělených podle oborů se dostane pouze několik stovek univerzit. Čeští zástupci se nejčastěji umístili v kategorii zoologie a botaniky, kde bodovala více jak polovina hodnocených škol. Nejlepší místo v této kategorii opět obsadila Univerzita Karlova na 89. příčce z 500 škol. Za ní následovala Palackého univerzita (143.), ČZU a Masarykova univerzita (obě 170.), Jihočeská univerzita (207.) a Mendelova univerzita (307.).

Co se humanitních oborů týče, v konkurenci 250 škol se umístila pouze Univerzita Karlova stejně jako mezi matematickými obory nebo například v oboru onkologie.

Technicky orientované školy bodovaly v kategoriích, na které se tato pracoviště specializují. ČVUT zaznamenala nejlepší výsledek ve fyzikálních oborech, VŠCHT pak v oboru chemické inženýrství.

Celkově jak je již tradicí bodovaly v žebříčku americké univerzity. Nejlepší z nich je podle U.S. News Harvard. V top desítce, kterou opanují školy v USA jsou pouze dvě evropské školy, Cambridge a Oxford. Nejlepší kontinentální evropskou školou je na 26. příčce Technologický institut ve Švýcarsku.

TOP 11 nejlepších škol v Česku podle U.S. News Global Ranking 2021

1. Univerzita Karlova

2. ČVUT

3. Univerzita Palackého

4. Masarykova univerzita

5. Jihočeská univerzita

6. ČZU

7. VUT

8. VŠCHT

9. Mendelova univerzita

10. Ostravská univerzita

11. VŠB – Technická univerzita Ostrava

Podrobné hodnocení českých univerzit najdete zde.

Zdroje:
Veda a výzkum, U.S. News