Nalezli jsme 8 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie - Aplikovaná biologie a ekologie
 • Biologie - Experimentální a buněčná biologie
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu
 • Biofyzika
 • Fyzická geografie
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie – specializace Experimentální biologie
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie živočichů

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Geoenvironmentální rizika a sanace
 • Mikrobiologie

a dalších 5 programů

8 programů

Agronomická fakulta

 • Molekulární biologie a biotechnologie živočichů
 • Molekulární biologie a biotechnologie rostlin
 • Rybářství a hydrobiologie
 • Voda v agroekosystému
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země
 • Parazitologie
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.