Chci studovat stavebnictví

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Management stavebnictví  Civil Engineering Management  Městské inženýrství  Konstrukce a dopravní stavby  Structures and Traffic Constructions  Stavební inženýrství  Pozemní stavby  Geodézie a kartografie   a dalších 8 oborů

TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Ekonomika a řízení ve stavebnictví  Management a ekonomika ve stavebnictví  Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě  Příprava, realizace a provoz staveb  Budovy a prostředí  Projektový management a inženýring   a dalších 30 oborů

Fakulta stavební

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Poruba

Obory: Provádění staveb  Teorie konstrukcí  Konstrukce staveb  Building structures  Prostředí staveb  Příprava a realizace staveb  Stavební hmoty a diagnostika staveb  Dopravní stavby  Městské inženýrství a stavitelství  Geotechnika   a dalších 5 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


TIP

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Stavitelství  Územní plánování

Fakulta aplikovaných věd

Kloknerův ústav

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Teorie konstrukcí  Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Technologická zařízení staveb  Obchod a podnikání s technikou  Zemědělská technika

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Technologie zpracování dřeva

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta výtvarných umění

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Výtvarné umění - sochařství - volná tvorba (sochařství 2)  Výtvarné umění - sochařství - volná tvorba (sochařství 1)

Ústav soudního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Řízení rizik stavebních konstrukcí

Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Dopravní stroje a manipulace s materiálem  Technická diagnostika, opravy a udržování

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Materiálová chemie  Materiálová chemie (EN)