Speciál O OBORECH: Psychologie a jí příbuzné obory

6. 3. 2014 | O studijních oborech

Proč jednáme tak, jak jednáme? Co způsobilo patologické jevy v chování? Jak vyřešit partnerskou krizi? Studium psychologie nabízí posluchačům vhlédnout do temných koutů lidské duše a rozluštit příčiny lidského jednání. Profesní dráha psychologa je zajímavá, vede k ní ale dlouhá cesta začínající úspěšným složením přijímacích zkoušek a završená absolvováním studia a získáním titulu.

Formy a lokality studia

Psychologii lze studovat jednooborově, v rámci tříletého bakalářského, případně na něj navazujícího magisterského studia, a to buď v prezenční nebo kombinované formě na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci nebo na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pokud si dosud nejste jisti, zda právě psychologie je to pravé ořechové, můžete ji spojit s dalším oborem a zvolit druhou variantu – dvouoborové studium na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Náplň studia

Sociální, obecná, či vývojová psychologie, metodologie, psychopatologie – kromě povinných předmětů s psychologickou tematikou se v průběhu studia seznámí posluchači s anatomií a obecnou fyziologií, dějinami filozofie, nebo základy sociologie a pedagogiky. Zaměření pro budoucí profesi mohou studenti rozvíjet pomocí volitelných předmětů, mezi něž patří mimo jiné lékařská psychologie, partnerské a rodinné vztahy, kriminalistická psychologie, psychologie trhu. Součástí studia je i povinná praxe.
Studium je koncipováno tak, aby byli posluchači vybaveni nejen vědomostními znalostmi ve svém oboru, ale také komunikačními, diagnostickými a kooperačními dovednostmi, které jim usnadní spolupráci s pacienty.

Studium psychologie nabízí posluchačům vhlédnout do temných koutů lidské duše a rozluštit příčiny lidského jednání (foto: Stock.XCHNGStudium psychologie nabízí posluchačům vhlédnout do temných koutů lidské duše a rozluštit příčiny lidského jednání (foto: Stock.XCHNG)

Příbuzné obory psychologie

  • Psychologie a speciální pedagogika(Karlova Univerzita v Praze, Pedagogická fakulta)

Znalosti v oblasti psychologie a speciální pedagogiky doplněné o povinně volitelné předměty, vztahující se ke kulturní antropologii nebo sociologii, připraví posluchače bakalářského studia na navazující magisterské studium Speciální pedagogiky. Studenti tak mohou navázat na získané vědomosti z obecné, sociální, klinické a pedagogické psychologie, psychologie práce, či logopedie, etopedie a tyflopedie. V rámci tříletého bakalářského studia nachází absolventi oboru uplatnění jako asistenti ve školských, poradenských a speciálně pedagogických institucích. Dále mohou působit v nadacích, orgánech školské správy nebo v nevládních organizacích zaměřených na vzdělávání.

  • Arteterapie (Univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta)

Léčba za pomoci výtvarného projevu pacienta – tak by se ve zkratce mohla popsat náplň bakalářského oboru arteterapie. Metoda se užívá zejména při práci s dětmi, které dokážou své pocity a nálady lépe vyjadřovat prostřednictvím kreslení. Studijní obor byl původně určen pro lékaře, zdravotní sestry nebo absolventy oboru výtvarná výchova. Vzhledem k širšímu uplatnění je vhodnější studovat Arteterapii po dokončení vysoké školy v rámci rozšíření vědomostí. Absolventi studijního oboru se uplatní v diagnostických ústavech, nemocnicích, školách nebo neziskových organizacích.

  • Psychoterapeutická studia (Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií)

Studium dvouletého navazujícího magisterského programu, které rozšiřuje posluchačům teoretické a výzkumné znalosti v oblasti psychoterapeutie, je určeno zejména pro absolventy oborů s nepsychologickým zaměřením.

Kam za studiem?

Karlova univerzita v Praze
Masarykova univerzita v Brně (Fakulta sociálních studií)
Masarykova univerzita v Brně (Filosofická fakulta)
Univerzita Palackého v Olomouci
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

Bližší informace týkající se přijímacího řízení naleznete na výše uvedených oficiálních stránkách vysokých škol.

Pozn.:
tyflopedie – věda o výchově a vzdělávání osob se zrakovým postižením
etopedie – pedagogická disciplína zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob s poruchou chování

Zdroje: webové stránky jednotlivých fakult

Další články k tématu

Žebříček: Nejlepší práva jsou v Praze, nejlepší technické obory v Brně

Britská společnost Times Higher Education zveřejnila žebříček nejlepších škol podle oborů pro rok 2024. Ve všech 11 oborových oblastí bodovaly v mezinárodním srovnání i české univerzity. Nejvýše z nich se nejčastěji umisťovala Univerzita Karlova v Praze. V právu a humanitních oborech se řadí dokonce mezi 200 nejlepších škol světa. Na samém vrcholu žebříčků se již tradičně drží americké a […]

číst více

Vysněné studijní obory ve studentském městě plném kultury

Filozofická fakulta je největší fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Devatenáct kateder nabízí více než šest stovek kombinací humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných studijních programů. Stačí si vybrat. Studentský život v Olomouci nabízí mnohem více než jen samotné studium. Můžete zažít stovky různých věcí – podílet se na pořádání největšího evropského festivalu dokumentárních a populárně-vědeckých filmů […]

číst více

Cítíte se vyhořele? Zkuste trik mnichů ze třetího století

Vysněné studium vás přestalo bavit, úkoly vám nejdou od ruky a škola vás začíná vyloženě štvát? Nemusí to nutně znamenat, že byste měli změnit obor nebo dokonce se studiem úplně seknout. Možná právě prožíváte vyhoření. To může vést i závažným psychickým problémům. S vyhořením se potýkali už mniši ve třetím století našeho letopočtu. Vyhoření zatím nemá […]

číst více