Podmínky studia v zahraničí

24. 8. 2010 | Studium v zahraničí

Kdy můžete vyjet na zahraniční studijní pobyt? Jaká kritéria rozhodují při výběru studentů? Jaké dokumenty je nutné předem vyřídit? Buďte v předstihu a informujte se o formálních náležitostech studijních programů.

Podmínky studia v zahraničí se odvíjejí od konkrétního studijního programu nebo pracovní stáže v zahraničí.

Nejčastější požadavky

 • Jazykové znalosti (osvědčení o absolvování státní nebo mezinárodní jazykové zkoušky, nebo absolvování pohovorů a testů na vlastní univerzitě)
 • Certifikát dosvědčující dosavadní studijní výsledky

Formální záležitosti

 • Zápis do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole, nebo zápis ke studiu na vyšší odborné škole
 • Forma studia (prezenční, kombinovaná, distanční forma)
 • Ročník, ve kterém se student nachází (často požadován vyšší ročník)
 • Občanství státu zapojeného do studijního programu, trvalý pobyt ve státě zapojeného do LLP (programu celoživotního učení) nebo status uprchlíka
 • Stanovení studijního plánu na zahraniční škole včetně počtu kreditů – leasing agreement – odsouhlaseno vysílající a přijímací institucí a studentem

Omezení programu

 • Věková hranice (minimální a maximální věk pro získání stipendia)
 • Opakovatelnost (maximální možný počet využití studijního programu)

Podobné články na serveru VysokeSkoly.cz:
Časový harmonogram pro plánování studia v zahraničí
Uznání zahraničního vzdělání
Studium na VŠ v zahraničí krok za krokem
Spolupráce české a zahraniční VŠ

Podmínky konkrétních programů

Erasmus

 • délka pobytu (3–12 měsíců)
 • pouze jeden studijní pobyt v délce maximálně 12 měsíců, a to v rámci jednoho akademického roku
 • minimální počet kreditů stanovují vysoké školy
 • student musí být občanem státu zapojeného do LLP nebo mít ve státě zapojeném do LLP trvalý pobyt, případně status uprchlíka

Erasmus Mundus

 • Určeno studentům českých vysokých škol, které jsou zapojeny do programu Erasmus
 • Zájemci mohou podat žádost o stipendium maximálně na tři vybrané programy
 • Erasmus Mundus podporuje tvorbu společných magisterských a doktorských studijních programů

Ceepus

 • Věková hranice 35 let
 • Požaduje se státní občanství členské země CEEPUS
 • Podmínkou je ukončení druhého semestru řádného studia
 • Pobyt minimálně tři měsíce a maximálně deset měsíců

Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru/ Norska

 • Délka mobility se pohybuje od jednoho týdne do šesti měsíců
 • Program mohou studenti využít pouze jedenkrát, student se ale může programu zúčastnit na střední škole a poté znovu na univerzitě

DAAD

 • Maturita na českém gymnáziu složená po roce 1994
 • Doklad o splnění jazykové zkoušky

Aktion

 • Studenti mohou využít program pouze jedenkrát
 • Podmínkou je studium minimálně třetího ročníku v době podání žádosti

Zdroj foto:

 • Stock.xching