OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část I

28. 8. 2018 | O studijních oborech

fantastic-scene-with-beautiful-plant_23-2147609770

Pokud vám není lhostejné, co se děje s přírodou kolem vás a chtěli byste se nějak aktivně zapojit do její ochrany, máte na výběr z mnoha vysokoškolských oborů, které vás na tuto profesní dráhu připraví. A protože oborů zabývajících se ekologií a enviromentalistikou je opravdu hodně, připravili jsme pro vás hned dva přehledy.  V prvním díle se mimo jiné dozvíte něco o studiu udržitelného rozvoje a bio zemědělství.

Obor Ekologie a ochrana životního prostředí nebo Ochrana, tvorba krajiny a využívání přírodních zdrojů

V rámci těchto oborů se zaměříte na studium botaniky, zoologie, biologie, ekologie, genetiky, chemie, geologie a dalších přírodovědeckých disciplín, které vám pomohou pochopit základy ekologických procesů. Všechny tyto souvislosti jsou nezbytné pro budoucí výkon povolání v oboru ochrany životního prostředí. Mimo to budete seznámeni s výpočetní technikou, právem a cizími jazyky. Svou praxi pak můžete získat v organizacích pro ochranu přírody, ekologických poradních firmách, ve státní správě či výzkumných ústavech.

Ostravská univerzita  – předpokládaný den otevřených dveří 31. 1. 2019.

Česká zemědělská univerzita v Praze – předpokládané dny otevřených dveří 18. a 19. 1. 2019.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – předpokládaný den otevřených dveří 25. 1. 2019.

Univerzita Karlova, Praha – předpokládané dny otevřených dveří 18. a 19. 1. 2019.

Univerzita Palackého v Olomouci – dny otevřených dveří 7. 12. 2018 a 19. 1. 2019.

 

Obor Ekologické zemědělství nebo Agroekologie

Tento obor prohlubuje znalosti absolventů středních zemědělských škol. Studentům poskytuje vzdělání potřebné pro ekologické zemědělství a hospodaření v naší krajině. Dozvíte se vše o takzvaných eko farmách, o chovu zvířat a pěstování rostlin na nich. Především pak, jak získanou produkci skladovat a dále zpracovávat. Staňte se součástí stále vzrůstajícího trendu ekologických bioproduktů nebo si založte vlastní ekologickou farmu. Také se můžete uplatnit jako odborník pro ochranu životního prostředí v jakémkoliv zemědělském podniku.

Česká zemědělská univerzita v Praze – předpokládané dny otevřených dveří 18. a 19. 1. 2019.

Mendelova univerzita v Brně – předpokládané dny otevřených dveří 11. 1., 25. 1. a 15. 2. 2019.

 

Obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Díky těmto oborům získáte zcela unikátní znalosti z oblasti chemie a chemické-technologie včetně její spojitosti s životním prostředím. Proniknete do odborných analýz škodlivých látek, principů ochrany čisté vody, půdy a ovzduší, či do procesů odstraňování ekologických škod. Také se zaměříte na prevenci a předcházení ekologických katastrof. V rámci studia se seznámíte s environmentální legislativou a samozřejmostí jsou i cizí jazyky. Stanete se tak specialisty na zacházení s nebezpečnými látkami a odpady, uplatníte se ve státní správě i v jakékoliv průmyslové či zemědělské firmě, dále pak v národních parcích či ve výzkumných i vzdělávacích institucích. A kdo míří vysoko, může se nakonec stát i ministrem či ministryní životního prostředí.

Univerzita Pardubice – předpokládané dny otevřených dveří 9. 1. a 6. 2. 2019.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – předpokládaný den otevřených dveří 18. 1. 2019.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – předpokládaných den otevřených dveří 26. 1. 2019.

Vysoké učení technické v Brně – předpokládaný den otevřených dveří 14. 2. 2019.

Obor Hospodaření s přírodními zdroji

Tento obor představuje ucelené studium věd o Zemi. Budete se zabývat geologií, hydrogeologií, geochemií nebo fyzickou geografií. To vše vám pomůže porozumět přírodním zdrojům jako jsou půda, voda, vítr, uhlí, dřevo či sluneční energie. Naučíte se, jak se dají tyto zdroje využívat tak, aby zde zůstali i pro další generace. Dozvíte se vše o dopadech využití přírodních zdrojů na životní prostředí, i jak se dají získávat šetrně k přírodě. Při studiu se nevyhnete práci v terénu. Opět se uplatníte ve státních sféře nebo v soukromých podnicích či neziskových organizacích.

Univerzita Karlova, Praha – předpokládané dny otevřených dveří 18. a 19. 1. 2019.

Obor Řízení environmentálních rizik

Obor ušitý na míru všem, kteří chtějí vědět, jaký dopad mají činnosti firem a společnosti jako takové na životní prostředí. Studenti se dozví, jaká nebezpečí představují živelné pohromy, jak se v případě rizika a nebezpečí chovají lidé a především, jak jim v krizových situacích pomoci. Doví se i, jak je to s globálním oteplováním, jak se zachází s odpadem, či co jsou ve skutečnosti tak často diskutovaná „éčka“. Součástí studia je i zahraniční stáž, kde poznáte aktuální globální trendy rozvoje.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – předpokládaný den otevřených dveří 7. 12. 2018.

Obor Management rozvoje měst a regionů – zaměření Životní prostředí a rozvoj

Unikátní obor, který se snaží poukázat na propojení mezi potřebou fungování měst či krajů, jejich ekonomickým, ale i společenským rozvojem a životním prostředím. Dobře se lidem žije pouze tam, kde znají hodnotu přírody a své krajiny. Státní správa, ale i velké lokální podniky mohou správně skloubit svou činnost s ochrannou vody, vzduchu a půdy. V praxi se tak můžete uplatnit v obou těchto sektorech.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s. (soukromá škola) – den otevřených dveří 21. 8. 2018.

Obor Environmentální studia

Jedná se o humanitní studium, které vychází z předpokladu, že devastaci životního prostředí lze předcházet pomocí občanské vzdělanosti. Jeho cílem je pochopení historie a kulturních zdrojů současných ekologických problémů. Ve studijním plánu naleznete biologii, botaniku nebo zoologii. Většina předmětů je však zaměřená na metody a současné trendy vzdělávání obyvatel v oblasti ochrany životního prostředí. Pochopíte vzájemné souvislosti mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními vazbami, což představuje tři základní koncepty udržitelného rozvoje. Sami se pak v budoucnu můžete uplatnit v environmentální osvětě a výchově nebo jako ekologičtí poradci ve státním i soukromém sektoru.
„Při studiu mě bavila docela velká volnost, kterou jsme měli ve výběru předmětů, sestavení rozvrhů a vlastním směrování studia. Bavilo mě psát povinné eseje a přemýšlet o tom, co nás učí, seznamovat se s novými věcmi a objevovat svět najednou mnohem větší než na gymnáziu. Na praxi mě to připravilo velmi dobře. Už během školy jsme měli několik oborových stáží, takže se člověk dostal do různých prostředí a viděl, jak to vše funguje v praxi, a mohl s tím konfrontovat poznatky ze školy.“ Absolventka Masarykovy univerzity v Brně Jitka Fürst, nyní ředitelka rádia Evropa 2.

Univerzita Palackého v Olomouci – dny otevřených dveří 7. 12. 2018 a 19. 1. 2019.

Masarykova univerzita, Brno – předpokládaný den otevřených dveří 18. 1. 2019.

Další články k tématu

Stále máte čas! Které školy ještě berou přihlášky?

Březnem to neskončilo. I v dubnu se můžete stále hlásit na některé veřejné vysoké školy. U vybraných fakult a oborů pak přihlášky můžete posílat ještě i v květnu a červnu. Mendelova univerzita v Brně – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií přijímá přihlášky do 30. dubna, Provozně ekonomická fakulta na některé obory až do 13. června Policejní […]

číst více

Vysoké školy na Moravě otevírají nové obory. Reagují na poptávku trhu

Dostavba jaderné elektrárny, změna klimatu i potřeba revitalizovat krajinu. Na to všechno reagují vysoké školy na Moravě a otevírají nové obory, aby pomohly zaplnit mezery na pracovním trhu. Absolventi tak budou mít uplatnění zaručené. V Česku se chystá výstavba nových jaderných bloků. I proto bude větší poptávka po odbornících na jadernou energetiku. Vysoké učení technické se […]

číst více

Vyzkoušejte si obory budoucnosti. Dny otevřených dveří VŠCHT již 24. a 25. 11.

Chemická kybernetika. Biochemie a mikrobiologie. Omezování klimatických změn. Nebo vodíkové technologie a nanomateriály. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze pořádá 24. a 25. listopadu 2023 dny otevřených dveří, na nichž představí zájemcům široké spektrum studijních programů budoucnosti. Kromě toho čekají na návštěvníky exkurze po špičkově vybavených výzkumných laboratořích, prohlídky jedné z nejstarších mineralogických sbírek u nás či návštěva […]

číst více