Nové bakalářské obory na Masarykově univerzitě

7. 2. 2011 | O studijních oborech

Masarykova univerzita rozšířila nabídku studijních oborů v bakalářských studijních programech.

Kompletní seznam nových i již dříve nabízených oborů včetně stručného shrnutí obsahu studia a profilu absolventa najdou zájemci na adrese: www.muni.cz/admission.

Příkladem nového multidiscipli­nárního oboru je Sociální informatika, kterou mohou zájemci od akademického roku 2011/2012 studovat na fakultě informatiky. Studenti se seznámí s principy tvorby a používání informačních technologií v souvislosti s jejich společenským dopadem. Budou se věnovat problémům, které masové nasazení informačních technologií způsobilo, a jejich vlivu na strukturu a sociální aspekty společnosti.

Na zájem o biologické a biochemické obory zareagovala přírodovědecká fakulta otevřením nového studijního oboru Biofyzikální chemie určeného studentům se zájmem o poznání fyzikálně-chemických zákonitostí přírodních jevů a objasnění jejich podstaty. Pro uchazeče, kteří by se v budoucnu rádi uplatnili jako učitelé na středních školách, je určeno dvouoborové studium Biologie a fyzika se zaměřením na vzdělávání. Novinkou ve studijním programu Aplikovaná matematika je studijní obor Modelování a výpočty.

Ekonomicko-správní fakulta otevírá ve spolupráci s pedagogickou fakultou obor Hospodářská politika-Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost, který je atraktivním spojením studia cizího jazyka a ekonomického oboru.

Pedagogická fakulta také rozšířila možnost studia některých oborů pro pedagogické asistentství o kombinovanou formu studia.

Na fakultě sociálních studií nově akreditovali jednooborovou žurnalistiku. Obor je určený především pro ty, kteří se již žurnalistice věnují v praxi a chtějí si nyní doplnit vzdělání.

Podmínkou pro přijetí na sedm z devíti fakult Masarykovy univerzity je úspěšné absolvování Testu studijních předpokladů, který budou uchazeči skládat o víkendu 7. a 8. května.

Starší varianty testů si mohou uchazeči vyzkoušet nanečisto na adrese www.muni.cz/tsp. Na lékařské fakultě jsou oborové testy z biologie, chemie a fyziky. Na fakultě sociálních studií mají přijímací zkoušky podobu Scio testů.

Přihlášky ke studiu do bakalářských a magisterských studijních programů přijímá univerzita do půlnoci 28. února 2011 pouze elektronicky.

Zdroj: tisková zpráva Masarykovy univerzity