Téma:chci studovat biologii

Novinka ČVUT – obor Krajinářská architektura – přijímá přihlášky

Děkan Fakulty architektury Českého vysokého učení technického vyhlásil přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 do bakalářského studijního oboru Krajinářská architektura v rámci stejnojmenného studijního programu. Přihlášku lze podat elektronicky na adrese www.prihlaska.cvut.cz, a to nejpozději do 15. června 2015. Nejdéle do 19. června 2015 je pak nutné odevzdat osobně nebo zaslat poštou také vytištěnou a podepsanou elektronickou přihlášku včetně […]

číst více

Speciál O OBORECH: Environmentální modelování

Oblast životního prostředí je neustálým zdrojem nového poznání. Proto se mu také v rámci vysokoškolského studia věnuje mnoho specializovaných oborů. Environmentální modelování přináší propojení matematického modelování a programování s přírodními procesy. Více se dočtete v našem speciálu.

číst více

Průběžné zprávy z polární expedice na Svalbard/Špicberky

V době od 3. července 2011 do 3. října 2011 probíhá další polární expedice Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na Svalbard. Expedice pod vedením doc. Josefa Elstera se účastní celkem 27 pracovníků, kteří se na stanici v půběhu letní sezóny vystřídají.

číst více

Rybářství na FROV JU budou moci zájemci nově studovat v kombinované formě

Fakulta rybářství a ochrany vod otevírá od příštího akademického roku 2011/2012 nový magisterský studijní program „Zootechnika“ oboru Rybářství v kombinované for­mě.

číst více

Nově vyvinutý mikroskop umožňuje sledování molekulárních pochodů v buňkách / Publikace vědců JU v prestižním vědeckém časopise Nature Methods

Současná publikace výsledků hlavního autora Josefa Lazara, Ph.D., je výsledkem desetiletého úsilí započatého na Columbia University v USA a dále rozvíjeného v jeho týmu na Ústavu nanobiologie a strukturní biologie CVGZ Akademie věd, na Jihočeské univerzitě – Přírodovědecké fakultě a v Ústavu fyzikální biologie JU v Nových Hradech.

číst více

Polární expedice na Svalbard 2011 začíná

V době od 3. července 2011 do 3. října 2011 se uskuteční další polární expedice Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na Svalbard. Expedice pod vedením doc. Josefa Elstera se účastní celkem 27 pracovníků, kteří se na stanici v půběhu letní sezóny vystřídají.

číst více

Letní elektrochemická škola a pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků

Od 1. do 6. června 2011 se na Mendelově univerzitě v Brně uskuteční Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků a setkání mladých elektrochemiků.

číst více

Evropská jarní škola o klíšťatech a jimi přenášených nemocech / České Budějovice, 30. 5. — 3. 6. 2011

V Českých Budějovicích na Parazitologickém ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i., a Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity je výzkum klíšťat a jimi přenášených původců infekčních onemocnění vskutku jako doma.

číst více

Významná událost na Jihočeské univerzitě

Fakulta Rybářství a ochrany vod připravuje slavnostní zahájení činnosti Jihočeského výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA) a oslavy 90. výročí založení Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického (VÚRH) ve Vodňanech.

číst více

Univerzita Pardubice hostí Přírodovědnou olympiádu zemí Evropské unie

Jednu z nejvýznamnějších evropských studentských soutěží v přírodních vědách (EUSO) letos ve dnech 10. až 16. dubna hostí Česká republika a jedním z hostitelů 9. ročníku této prestižní soutěže 120 mladých evropských talentů do 17 let je také Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice.

číst více