Novinka ČVUT - obor Krajinářská architektura - přijímá přihlášky

4. 6. 2015 | Aktuality

Děkan Fakulty architektury Českého vysokého učení technického vyhlásil přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 do bakalářského studijního oboru Krajinářská architektura v rámci stejnojmenného studijního programu.

Přihlášku lze podat elektronicky na adrese www.prihlaska.cvut.cz, a to nejpozději do 15. června 2015. Nejdéle do 19. června 2015 je pak nutné odevzdat osobně nebo zaslat poštou také vytištěnou a podepsanou elektronickou přihlášku včetně příloh. Řádné termíny přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 29. a 30. června 2015.

Charakteristiku studijního programu a profil absolventa najdete na stránce www.fa.cvut.cz.

Zdroj: www.fa.cvut.cz