Letní elektrochemická škola a pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků

6. 6. 2011 | Tiskové zprávy

Od 1. do 6. června 2011 se na Mendelově univerzitě v Brně uskuteční Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků a setkání mladých elektrochemiků.

Do Brna přijede přes 70 vědců z celé ČR. Mezi hlavní budou patřit nejnovější poznatky z oborů elektrochemie, fyzikální chemie, bioelektrochemie a biofyzikální chemie. Závěry výzkumu elektrochemiků mají široké uplatnění v běžném životě, nejčastěji v oblasti medicíny, jak dokládá výzkum týmu z Mendelovy univerzity v Brně.

Celá akce je součástí letošního Mezinárodního roku chemie.

Poznámka:

Tým vědců z Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pracuje na výzkumu, který by měl usnadnit včasné odhalení rakoviny v lidském těle. K vyšetření jim stačí pouze kapka krve. Už nyní zaznamenali první úspěchy. Při testech se potvrdilo, že u nemocných lidí je hladina bílkoviny metalothioneinu vyšší než u zdravých lidí. Bohužel cesta pro zavedení metody do praxe a k praktickým lékařům bude ještě dlouhá a složitá.

„V naší práci se zabýváme určením koncentrace bílkoviny zvané metalothionein v lidské krvi v krevním séru. Tato bílkovina s největší pravděpodobností souvisí se vznikem a rozvojem nádorového onemocnění. K analýze využíváme elektrochemickou techniku zvanou Brdičkova metoda“, vysvětluje Vojtěch Adam, člen vědeckého týmu docenta Kizka.

Výzkum je zatím jen v experimentální fázi, ale už nyní mohou vědci rozpoznat široké spektrum druhů rakoviny. „Momentálně máme analyzován velmi široký soubor pacientů s nádorem v oblasti hlavy a krku, následují menší soubory pacientů trpící leukémií, melanomy, nádory tlustého střeva, plic, štítné žlázy a dalších. Ve všech případech jsme dosáhli velmi povzbudivých výsledků v oblasti budoucí diagnostiky“, uvedl Vojtěch Adam.