Průběžné zprávy z polární expedice na Svalbard/Špicberky

2. 8. 2011 | Tiskové zprávy

V době od 3. července 2011 do 3. října 2011 probíhá další polární expedice Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na Svalbard. Expedice pod vedením doc. Josefa Elstera se účastní celkem 27 pracovníků, kteří se na stanici v půběhu letní sezóny vystřídají.

Výzkumná stanice Jihočeské univerzity se nachází v oblasti zálivu Petunia – Billefjorden, Isfjorden cca 60 km severně od správního střediska Svalbardu – Longyearbyenu. Výzkumná stanice je jednou z nejseverněji položených vědeckých základen, leží téměř na 79° s.š. (GPS souřadnice stanice: 78°40´N, 16°30´E).

http://www.jcu.cz/…rd-spicberky

První zpráva z lokality (Jan Kavan)
První část posádky expedice JU ČB na Svalbard ve složení – Josef Elster, Oleg Ditrich, Alena Kodádková, Daria Tashyreva, Tomáš Tyml a Jan Kavan – dorazila 3. července o půlnoci do Longyearbyenu. Absolvovali jsme bezpečnostní kurz na střelnici UNISu, vyzvedli nový motorový člun Zodiac a právě se chystáme na nákup posledních drobností a zásob jídla, které nám vystačí do příjezdu carga v pátek. Zítra (úterý) ráno vyplouváme do Petunie. Josef Elster zůstává v Longyearbyenu vyřizovat administrativní záležitosti, ostatní se přesouvají na stanici a připraví ji pro příjezd první várky studentů kurzu polární ekologie. První studenti dorazí během čtvrtka a pátka společně s kolegy z MU Brno a UK Praha.

Teplota 7 stupňů Celsia, oblačno…

Druhá zpráva z lokality
Odjezdem první skupiny začala letošní expedice Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity V Českých Budějovicích na norské arktické souostroví Svalbard. Díky novému projektu, který jsme získali v roce 2010 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (CzechPolar) jsme mohli zahájit zatím nejdelší a nejpočetnější expedici. Expedice byla zahájena odjezdem prvních účastníků 3. července a bude ukončena návratem posledního účastníka 3. října.

Naše práce, kromě pokračování dílčích vědeckých programů, zahrnuje také dva terénní kurzy Polární ekologie. Tyto kurzy navazují na týdenní přednáškové soustředění, které se konalo v červnu v Českých Budějovicích. Prvního cca 15 denního kurzu, který se koná na stanici naší univerzity je zaměřen na obory neživé přírody (klimatologie – glaciologie, geologie – geomorfologie a limnologie – hydrologie). Kurzu se kromě instruktorů účastní dvanáct studentů přírodovědně zaměřených univerzit (Jihočeská univerzita, Masarykova univerzita, Karlova univerzita a Česká zemědělská univerzita – obr. 1, zleva Alena Kodádková, Daria Tashyreva, Klára Vočádlová, Kateřina Kopalová, Jan Kyselka, Jan Kavan, Kamil Láska, Zbyněk Klose, Jan Flašar, Blanka Pechačová, Tomáš Jagoš, Lucie Klivanová, Martin Hanáček, Hana Beitlerová, Daniel Nývlt, Oleg Ditrich, Pavel Prošek, Hana Medová, Denisa Witoszová, Zbyněk Engel, Josef Elster, Vojtěch Jirásek, Linda Nedbalová a Otakar Strunecký). Již tradičně po příletu na Svalbard jsme všichni v UNISu (Univerzitním centru Svalbard) absolvovali zaškolení ve střelbě z kulovnice, jako případnou obranu proti napadení ledním medvědem (obr. 2). Po příjezdu na stanici následovaly nezbytné úpravy ubytovacích prostor, oprava střechy na studentském domku, reorganizace ložnice v hlavní chatě, roztřídění a uskladnění přístrojů a potravin. Klimatologicko-glaciologická skupina spěchala s překontrolováním a stažením celoročních dat ze všech v minulých létech nainstalovaných automatických klimatických stanic (obr. 3). Geologové-geomorfologové začali s průzkumem okrajů všech v okolí stanice se nacházejících ledovců (obr. 4). Za pomocí rozlišných geomorfologických metod (rýhy na blocích kamenů způsobených posunem ledovce – obr. 5, rozborem zrnitosti ledovcových sedimentů) rekonstruovali etapy ústupu ledovců. Limnologové a hydrologové měřili průtoky ledovcových toků, po jezerech se pohybovali na malém člunu a měřili profily den jezer a fyzikálně chemické parametry vody (obr. 6). V poslední etapě kurzu všechny tři skupiny spolupracovaly na detailním průzkumu ledovce Bertilbreen. Cílem tohoto měření je dlouhodobé vyhodnocení bilance ledovce (úbytek či nárůst ledovcové hmoty – obr. 7). Ráno při snídani a večer při večeři se stanice mění v hučící úl, všichni si sdělující denní zážitky (obr. 8). Studenti i vyučující neživých oborů kurzu Polární ekologie 20. července vystřídali účastníci oborů živé přírody.

Studenti věd o Zemi na terénním kurzu (Alexandra Bernardová) Studenti věd o Zemi dorazili na stranici 9. července. S nimi přijeli i ostatní přednášející kurzu – Pavel Prošek, Kamil Láska, Daniel Nývlt, Zbyněk Engel a Linda Nedbalová. První den jsme strávili organizačními pracemi – transportem nákladu a úpravou ubytovacích prostor.

V neděli 10. července začal vlastní kurz a tři tematicky rozdělené skupiny se vydaly do terénu. Skupina klimatologů pracovala převážně v okolí meteorologických stanic v pobřežní části Petuniabukta a následně spolupracovala na založení monitoringu hmotové bilance ledovce Bertil. Na ledovci Beril pracovali následně všechny skupiny – geomorfologové i hydrologové.

Geomorfologové se věnovali převážně studiu glaciálních a periglaciálních tvarů reliéfu a sběru hominových vzorků. Dále zaměřovali povrch ledovce Bertil a připravovali monitoring rychlosti pohybu tohoto ledovce.

Skupina hydrologů se zaměřila na zmapování a charakteristiku jezer v oblasti zálivu Petunia včetně sběru vzorků pro hydrobiologickou analýzu. Odběr vzorků planktonních organismů a měření fyzikálních parametrů bylo realizováno i v prostředí samotného zálivu Petunia. Dále jsem se věnovali měření průtoku v místních tocích a vytipování míst pro založení dlouhodobého hydrologického monitoringu.

Během středy a čtvrtka studenti odjíždějí a bude následovat další skupina – studenti biologických oborů.