MBA studium v České republice

1. 2. 2021 | MBA studium

Chcete studovat MBA? Vybrat správnou školu není lehký úkol, proto nahlédněte do přehledu nejprestižnějších institucí v České republice.

 

Master of Business Administration, zkráceně MBA, je vysokoškolský postgraduální studijní program, který připravuje absolventy do manažerských pozic a především prohlubuje jejich znalosti v oblasti řízení. Titul MBA je vlastně ekvivalentem k českému titulu inženýr z ekonomické vysoké školy či fakulty. Rozdíl je v tom, že ke studiu MBA jsou přijati lidé s několikaletou manažerskou praxí. Proto výuka probíhá odlišně. Studium je orientováno na problémy z praxe, řeší se reálné případové studie, pracuje se v týmech. Tím dochází k obohacování o zkušenosti studijních kolegů.

V České republice lze titul MBA získat na dvou desítkách soukromých a státních školách. Ty na českém území zastupují zahraniční partnerské univerzity, které titul vydávají. Z toho plyne problém. Programy a udělování titulů MBA není zařazeno pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, tudíž stát nemůže hlídat úroveň poskytovaného vzdělání. Z tohoto popudu vznikla profesní organizace Česká asociace MBA škol (CAMBAS), která dbá na udržení standardů srovnatelných se zahraničím. Orientace na trhu MBA studia je nepřehledná, ale členství v asociaci by mělo zaručit kvalitní vzdělání. Proto byly do následujícího orientačního souhrnu vybrány pouze instituce, které jsou členy CAMBAS.


Aktuální seznam subjektů nabízejících studium MBA v ČR zde.

 

(aktualizováno: 6/2021)