MBA studium v České republice

1. 2. 2012 | MBA studium

Chcete studovat MBA? Vybrat správnou školu není lehký úkol, proto nahlédněte do přehledu nejprestižnějších institucí v České republice.

Master of Business Administration, zkráceně MBA, je vysokoškolský postgraduální studijní program, který připravuje absolventy do manažerských pozic a především prohlubuje jejich znalosti v oblasti řízení. Titul MBA je vlastně ekvivalentem k českému titulu inženýr z ekonomické vysoké školy či fakulty. Rozdíl je v tom, že ke studiu MBA jsou přijati lidé s několikaletou manažerskou praxí. Proto výuka probíhá odlišně. Studium je orientováno na problémy z praxe, řeší se reálné případové studie, pracuje se v týmech. Tím dochází k obohacování o zkušenosti studijních kolegů.

V České republice lze titul MBA získat na dvou desítkách soukromých a státních školách. Ty na českém území zastupují zahraniční partnerské univerzity, které titul vydávají. Z toho plyne problém. Programy a udělování titulů MBA není zařazeno pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, tudíž stát nemůže hlídat úroveň poskytovaného vzdělání. Z tohoto popudu vznikla profesní organizace Česká asociace MBA škol (CAMBAS), která dbá na udržení standardů srovnatelných se zahraničím. Orientace na trhu MBA studia je nepřehledná, ale členství v asociaci by mělo zaručit kvalitní vzdělání. Proto byly do následujícího orientačního souhrnu vybrány pouze instituce, které jsou členy CAMBAS.

Brno Business School

BBS funguje při Vysokém učení technickém v Brně, respektive Fakultě podnikatelské ve spojení s britskou univerzitou The Nottingham Trent University a Nottingham Business School. Výuka MBA sestává ze vzdělávacích programů ekonomicko-manažerského typu s důrazem na strategické řízení. Skladba modulů (předmětů). Harmonogram studia je rozvržen na dvacet čtyři měsíců. K tomu je nutné připočítat půl roku na disertační práci.

Podmínky přijetí

Hlavní podmínkou pro přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání (min. Bc.) a manažerská praxe (min. 2 roky). Nutné jsou komunikační znalosti anglického jazyka. Přednášky jsou v češtině. Práce student může psát česky nebo anglicky, nicméně dizertační práci je nutno odevzdat v angličtině.

Cena bez DPH

 • První ročník: 149 900,– Kč
 • Druhý ročník: 169 900,– Kč

Brno International Business School

BIBS je neveřejná vysoká škola, která byla založena v roce 1998 partnerskými subjekty z Velké Británie, Itálie a České republiky. Výuka probíhá ve čtyřech městech: Brno, Praha, Bratislava, Ostrava, která může student v případě potřeby kombinovat.

Nabízený program MBA Senior Executive se především zaměřuje na oblast strategického řízení, který je realizován ve spolupráci s Nottingham Trent University. Škola nabízí specializaci v oblasti podnikových informačních systémů a technologií (MBA Senior Executive for IS/IT Specialists Route). Klasické studium trvá standardně 2,5 roku. Studuje se jednou měsíčně o víkendu nebo jednou za dva měsíce se čtyřdenními bloky (čtvrtek – neděle). Třetí variantou je intenzivní jednoletý programu MBA.

Jak uvádí BIBS na svých stránkách, studium lze absolvovat bez aktivní znalosti angličtiny. Posluchači, kteří nedokončí celé studium, mohou získat „Leaving Awards“, diplom který doloží, že student absolvoval alespoň část studia.

Podmínky přijetí

 • vysokoškolské vzdělání
 • minimálně tříletá praxe v řídící funkci,
 • alespoň pasivní znalost anglického jazyka
 • za předpokladu dostatečně dlouhé praxe ve vedoucích pozicích mohou být do studia přijati i zájemci se SŠ vzděláním

Cena bez DPH

 • 1. ročník 111 000 Kč
 • 2. ročník 111 000 Kč
 • 3. ročník 58 000 Kč

Masarykův ústav vyšších studií

Garantem Masarykova ústavu je ČVUT v Praze. Zakládající člen České asociace MBA škol spolupracuje s britskou Sheffield Hallam University. Program MBA je zaměřen jako Executive. Studium je vhodné pro ty, kteří se chtějí prosadit v anglicky hovořícím prostředí.

Výuka je rozdělena do tří stupňů. Stupeň Certificate in Business Administration probíhá od října do března, poté navazuje Diploma in Business Administration v termínu červen – leden. Studium je ukončeno třetím stupněm Master of Business Administration, který je věnován disertační práci. Pokud posluchač nedokončí celý program, je mu udělen certifikát, který odpovídá absolvování jednotlivé etapy.

Podmínky přijetí

Vzdělání alespoň na bakalářské úrovni, minimálně 3 roky praxe a komunikativní znalost angličtiny. Vaše jazykové znalosti budou ověřeny během přijímací zkoušky. Druhou částí přijímacího řízení je motivační pohovor.

Cena bez DPH

 • Kompletní program: 321 000 Kč
 • Jedna etapa: 107 000 Kč

Prague International Business School

Prague International Business School vznikla ve spolupráci Vysoké školy ekonomické a Manchester Metropolitan University. PIBS nabízí širokou škálu specializací MBA programů se zaměřením na hotelnictví, gastronomii a cestovní ruch nebo zdravotnictví. Možné je přihlásit se na mezinárodní studium – Česko-německý program MBA. Po získání MBA titulu je možné pokračovat ve vyšším typu studia Doktor of Business Administration (DBA). Časový harmonogram výuky:

 • Rezidenční forma probíhá jednou za měsíc od středy do soboty (nebo od pátku do neděle). Studium zabere dva a čtvrt roku.
 • Distanční studium je určeno pro ty, kteří si chtějí organizovat časový rozvrh studia sami. Zabere 2 – 3 roky.
 • Podnikové studium je připraveno podle přání podniku, který dokáže personálně naplnit kurs.

Podmínky přijetí

 • ukončené vysokoškolské vzdělání (alespoň bakalářský stupeň)
 • minimálně dva roky praxe
 • pasivní znalost angličtiny (mezinárodní studium vyžaduje komunikativní AJ i NJ)
 • absolvování přijímacího řízení: písemný test zaměřený na matematicko-logické myšlení (upravený GMAT), písemné ověření jazykových znalostí (angličtina/něm­čina), krátký pohovor se zástupci vedení školy

Cena bez DPH

 • 230 000 Kč
Práce v týmu obohacuje o zkušenosti spolužákůPráce v týmu obohacuje o zkušenosti spolužáků

Czech Management Institute Praha, manažerská fakulta ESMA Barcelona

Škola má svá centra v několika městech České republiky: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Karlovy Vary, Liberec, Plzeň, Praha. Výuka probíhá denní formou, tedy výhradně v odpoledních hodinách, 2× až 3× týdně. Studium má rozsah cca 500 hodin přímé výuky + konzultace k jednotlivým předmětům, tréninkový program, diplomové zkoušky a obhajoba diplomové práce. Přednášky jsou výhradně v českém jazyce, přesto si student zvolí zařazení buď do španělské, nebo anglické větve.

Podmínky přijetí

 • vysokoškolský diplom

Cena bez DPH

 • 180 000 Kč

Více informací zde.

Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava můžete získat titul MBA udělený Liverpoolskou John Moores University. Studium je plně v češtině, anglické sekvence jsou plně překládány. Nové třídy jsou otevírány v září 2011 a březnu.

Podmínky přijetí

 • Vysokoškolské vzdělání
 • věk minimálně 26 let
 • alespoň tři roky řídící praxe nebo úplné středoškolské vzdělání s dlouhodobou řídící praxí (10 let)

Cena bez DPH

 • 72 000 Kč za jeden rok studia

University of New York in Prague

UNYP spolupracuje se švýcarskou univerzitou Institut Universitaire Kurt Bösch. Plusem je diferenciace MBA oborů. Vybírat můžete z programů Marketing, Management, Human Resources, Banking, Information Systems, Project Management, Tourism Management. Kurzy MBA probíhají během dvou víkendů v každém měsíci a to vždy v pátek od 17 do 21 hod. a v sobotu a v neděli od 9 do 13hod. A od 14 do 18hod. Program se skládá z obecných modulů společných pro všechny obory MBA a dále pak z úzce specializovaných modulů v závislosti na vybraném oboru. Výuka probíhá v anglickém jazyce.

Podmínky přijetí

 • Vysokoškolské vzdělání
 • Tři roky praxe v oboru
 • Znalost anglického jazyka
 • Dva vstupní pohovory s představiteli UNYP a IUKB – Institut Universitaire Kurt Bösch

Cena

 • 325 000 Kč

Institut pro průmyslový a finanční management

IPFM vznikl z iniciativy několika mezinárodních korporací v České republice, což přináší studentům propojení na praxi. U zrodu institutu stály tři společnosti: Škoda Auto, IBM a SAP. IPFM spolupracuje s řadou zahraničních škol a institucí, např. Pfeiffer University, Goethe Institut v Praze. Výuka probíhá v angličtině nebo němčině v pravidelných třídenních blocích (včetně víkendu), a to jednou až dvakrát do měsíce. Regulérní studijní doba činí 18 měsíců, prodloužení je možné.

Podmínky přijetí

 • Vysokoškolské vzdělání
 • Tři roky praxe
 • Velmi dobrá znalost anglického nebo německého jazyka

Cena bez DPH

 • 9 500 EUR

Vysoká škola finanční a správní

Americké magisterské studium se zaměřuje na vrcholové studium problematiky řízení podniku. Tento program je realizován ve spolupráci s City University of Seattle a zahajuje se dvakrát do roka. Výuka probíhá v anglickém jazyce během šestnácti víkendových soustředění a trvá 20 měsíců. Škola slibuje Západní styl vedení výuky. Lákadlem je možnost studovat jeden trimestr na ostatních pobočkách City University za stejnou výši školného jako v ČR.

Podmínky přijetí

 • Vysokoškolské vzdělání (ověřená kopie vysokoškolského diplomu včetně překladu do AJ se soudním ověřením)
 • Splnění zkoušky z anglického jazyka TOEFL (iBT 87 bodů), CPE, IELTS (band 7). Pokud uchazeč o MBA nemá ani jednu z těchto zkoušek, VŠFS mu zprostředkuje vykonání zkoušky
 • Motivační dopis a životopis, obojí v AJ

Cena

 • 225 000 Kč při jednorázové úhradě 16 kurzů = 1 kurz zdarma

Více informací zde.

Anglo-americká vysoká škola

MBA studia na AAVŠ si vzala pod křídla kalifornská Chapman University. Studium probíhá anglo-americkým stylem. Tím je myšleno, že posluchači se připravují v malých skupinkách. Důraz je kladen na interaktivní výuku a praktické aplikování teoretických znalostí. Studenti mají možnost studovat část programu na partnerské škole v USA, aniž by se měnila cena programu.

Podmínky přijetí

 • Vysokoškolské vzdělání
 • Znalost anglického jayzka (TOEFL, 550 bodů)
 • Praxe
 • Vstupní pohovor

Cena

 • 430 000 Kč

Zdroj: jednotlivé weby institucí a http://www.cambas.cz

Foto: http://www.sxc.hu

Další články k tématu

UNYP otvírá nový MBA program ve spolupráci se slovinskou univerzitou

UNYP otvírá nový MBA program ve spolupráci se slovinskou univerzitou

University of New York in Prague v září zahájila spolupráci se slovinskou vysokou školou GEA College sídlící v Lublani. Obě univerzity sdílí tentýž cíl – chtějí odborně připravovat budoucí lídry v podnikání. Jejich společný MBA program se tedy zaměří především na rozvíjení praktických znalostí. Větší část studia proběhne v Lublani, ale některé přednášky se uskuteční v Praze. Přednášky budou vést …

číst více
Studium MBA na VŠFS? Není proč váhat!

Studium MBA na VŠFS? Není proč váhat!

Přečtěte si rozhovor s Ing. arch. Klárou Houšteckou, studentkou mezinárodního programu MBA na VŠFS. V článku se dozvíte více o jejích zkušenostech se studiem nebo proč si zvolila z široké nabídky na trhu právě Vysokou školu finanční a správní. Podle čeho jste vybírala MBA a proč zvítězila právě Vysoká škola finanční a správní? Mezi nejdůležitější …

číst více
Politologie nově na UNYP! Škola otevírá tři nové bakalářské programy v angličtině

Politologie nově na UNYP! Škola otevírá tři nové bakalářské programy v angličtině

Přijímací řízení na University of New York in Prague je již v plném proudu. Oproti minulému roku v něm ale uchazeči najdou hned tři nové bakalářské programy. Od podzimního semestru 2021 budou studenti moci nově studovat Politologii, Umění digitálních médií a Vývoj dítěte. Čtyřleté americké programy vznikly ve spolupráci se State University of New York, Empire State …

číst více