Chceš se stát učitelem? Studovat můžeš nejen na pedagogických fakultách

27. 3. 2023 | Pro uchazeče na VŠ

Den učitelůČesko se dlouhodobě potýká s nedostatkem učitelů. Pokud chcete mít po dostudování jistotu zaměstnání, pedagogika je jasná volba. Studovat ji můžete nejen na pedagogických fakultách. K příležitosti Dne učitelů jsme si pro vás připravili výběr nepedagogických fakult, na kterých se můžete stát učiteli.

Filozofické fakulty

Studium učitelství nabízí většina filozofických fakult veřejných vysokých škol. Tyto fakulty připravují budoucí učitele jazyků, společenských věd, historie nebo odborníky na vzdělávání dospělých. Tomuto oboru se říká andragogika. A můžete ho studovat třeba na Univerzitě Karlově v Praze nebo Masarykově univerzitě v Brně.

Teologické fakulty

Jak už název těchto fakult napovídá, mohou vás připravit na učitelství náboženství. Pedagogických oborů ale nabízí mnohem víc. Na teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si můžete vybrat například studijní obor pedagogika volného času.

Přírodovědecké fakulty

Pokud bychom měli vybrat konkrétní obory, kde chybí nejvíc učitelů, tak jsou to fyzika a informatika. Učiteli těchto oborů se můžete stát právě na přírodovědeckých fakultách. Třeba na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Kromě toho zde můžete studovat i učitelství biologie. Zajímalo vás taky někdy, proč učitelka na chemii učí i fyziku? Je to proto, že některé učitelské obory se musí studovat dvouoborově. Studium je uzpůsobené tak, abyste zvládly oba obory najednou. A pokud absolvujete coby učitel informatiky a fyziky, školy se o vás porvou.

Umělecké fakulty

Učit herectví, zpěv nebo hru na hudební nástroj – na to všechno vás připraví učitelské obory na uměleckých fakultách. Obor Hra na klavír a klavírní pedagogika nabízí Janáčkova akademie muzických umění v Brně, dramatickou výchovu zase Divadelní fakulta v Praze.

Další články k tématu

Vysvědčení plné předsudků. Dívky dostávají lepší známky z matematiky

Vysvědčení plné předsudků. Dívky dostávají lepší známky z matematiky

Ve známkovacím systému napříč školami v Česku panují značné rozdíly. Známky za stejné výsledky se mezi jednotlivými školami průměrně liší o celý jeden stupeň. Vyplývá to z výzkumu think tanku IDEA. Podle výzkumu učitelé navíc hodnotí jinak dívky a chlapce a žáky z bohatých rodin. Subjektivní povaha známkování přitom odrazuje studenty od dalšího studia a ovlivňuje jejich kariérní …

Na vysokou jedině z gymplu? Není to podmínka!

Na vysokou jedině z gymplu? Není to podmínka!

Vysokoškolské prostředí je stejně rozmanité jako kterékoliv jiné. Studenti pochází z rozličných sociálních zázemí ale také z různých středních škol. A třeba i z učilišť. Kolik takových studentů míří na vysoké školy? Národní ústav pro vzdělávání před třemi lety uveřejnil výsledky dotazníkového šetření, v rámci kterého zjišťoval, jak se tři roky po maturitě daří absolventům středních škol na trhu …

Univerzita Karlova plánuje přijmout na obor psychologie 35 lidí

Univerzita Karlova plánuje přijmout na obor psychologie 35 lidí

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy snížila předpokládaný počet uchazečů přijatých do bakalářského studia psychologie na 35. Přitom loni se na obor hlásilo 1135 lidí a přijato bylo 59. Vedení katedry se hájí tím, že nové číslo je pouze předběžné. Katedra psychologie se dlouhodobě potýká s nedostatkem prostor. Podle jedné ze studentek se někdy dokonce stává, že studenti …