Anketa: Co dělají rektoři o prázdninách

9. 8. 2013 | Stojí za přečtení

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Jak říkávám, čert a rektor nikdy nespí, natož, aby měli dovolenou. Nakonec se mi ale přeci jen podařilo strávit necelé dva týdny s přáteli, u moře, v Chorvatsku, v klidu a pohodě. Je pravda, že email, Facebook, LinkedIn dotíraly i na pláži, ale v té letní pohodě se to tak nějak všechno lépe snáší. . . .

ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D. Th.D.

Západomoravská vysoká škola Třebíč

Otázka mě zastihla na zahraniční cestě. Jako historik specializující se na evropské dějiny jsem využil několika letních týdnů dovolené k návštěvě historických a kulturních památek Švýcarska a německé spolkové země Baden-Württemberg. Nemohl jsem si nechat ujít univerzitní město Freiburg, významný středověký klášter St. Blasien, či hrad Habsburg, rodné sídlo jedné z nejznámějších evropských vládnoucích dynastií.

Vzhledem k tomu, že Západomoravská vysoká škola v Třebíči nově akreditovala bakalářský studijní obor Udržitelný rozvoj regionu a krajiny, neušly mé pozornosti ani technologie udržitelného zemědělství a specifika života v jednotlivých navštívených regionech. Zahraniční pobyt mi poskytl příležitost nejenom k odpočinku a načerpání nových sil před začátkem akademického roku, ale také studiu a poznání, které mě bude inspirovat při další práci na rozvoji naší vysoké školy.

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Univerzita Pardubice

Každý by měl nalézt čas na odpočinek. Pro mě odpočinek znamená odjet na hory a věnovat se společně s manželkou horské turistice. Letos jsme strávili deset dní v rakouském údolí Zillertal a užívali si krásného počasí uprostřed majestátních vrcholů. Dále se snažím najít čas na rodinu, zejména na svá dvě vnoučata, se kterými si hraji a jezdím na výlety. Rád se také věnuji zahradě. Pravidelně se v průběhu těchto měsíců společně s kolegy účastním v zahraničí některých vědeckých konferencí, které se zabývají problematikou, kterou řešíme. Trochu doháním to, co vzhledem k pracovnímu vytížení během akademického roku zanedbávám, tedy rodinu, sport a organickou chemii. Neustále však musím být v kontaktu se svou univerzitou, protože během uvedených měsíců probíhá mnoho činností, včetně velkých akcí investičních. Nemám moc rád, když se pro letní měsíce na vysokých školách používá termín prázdniny, protože chod vysoké školy se nezastavuje ani v létě, téměř polovina zaměstnanců nejsou akademičtí pracovníci a i celá řada akademických pracovníků využívá tyto měsíce bez výuky k intenzivní vědecké práci.

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Panuje takový mýtus, že na vysokých školách v letním čase mají kantoři dlouhé prázdniny. Mám za to, že to již dávno neplatí a to zdaleka nejenom pro rektora školy. Poslední promocí v polovině července, které jsou také pro rektora příjemným vyvrcholením akademického roku, nastal pro mě čas, kdy jsem se mohl začít naplno věnovat práci na nejrůznějších projektových povinnostech souvisejících s mou výzkumnou skupinou, vyřizovat zanedbanou korespondenci s kolegy v zahraničí a plánovat nové projekty, povídat s i s mými doktorandy v laboratoři, kterých se již volný prázdninový čas moc netýká. V tomto letním čase je pro rektora velmi příjemné pobývat v práci, v jeho nejbližším okolí je mnohem méně lidí, kteří s ním potřebují něco důležitého řešit, a tak vzniká falešná představa, že se dá všechno hravě zvládat. Mám tento způsob léta v práci moc rád, nestěžuji si na příliš velké horko, i to mám vlastně moc rád, pracovní debaty se často odehrávají nad zmrzlinou či později odpoledne nebo navečer u sklenice dobře vychlazeného piva na zahrádce nedaleké restaurace. I to je léto rektora. Nakonec však nesmím zapomenout na to, že se už přeci jenom těším na dovolenou s rodinou ve druhé půlce letních prázdnin. Léto budiž pochváleno také z pohledu rektorovy každodennosti.

prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové

První týden dovolené jsem věnoval některým již delší dobu odkládaným drobným pracím a úpravám na domku, kde bydlím, přičemž jsem stihl i několik výletů na kole. Příjemně mne překvapila nová cyklostezka Hradec Králové – Kuks, ale doporučit mohu i česko-polský okruh v okolí Zemské brány v Orlických horách s návštěvou naprosto jedinečného poutního kostela v Neratově. Nyní jsem s rodinou na dovolené ve Spojených státech amerických, kde se zapůjčeným autem individuálně poznáváme města a přírodu na východním pobřeží. Snažím se být věrný zásadě, že nejen studenti, ale i jejich učitelé by si měli prázdniny užívat aktivně.

prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Mezi veřejností je rozšířena fáma, že i na vysokých školách máme nyní dva měsíce prázdnin. Prázdninové měsíce jsou sice dobou dovolených, ale málokdo z akademických pracovníků si může dovolit vzít celé dva měsíce volna. A co rektor? Pro mě je to doba, kdy se mohu více věnovat odborným věcem, na které jsem v průběhu roku neměl dost času nebo je nestačil dokončit. I přes své „rektorování“ se cítím být stále pedagogem a vědcem. V manažerské oblasti je to období, kdy se dá leccos dohnat a dotáhnout, čas bilancování a přemýšlení, čas, který mohu věnovat představám a vizím, jak by se VŠCHT Praha měla dále rozvíjet, aby si udržela pověst prestižní, pro studenty atraktivní a pro naše partnery renomované výzkumné univerzity. Prostě a jednoduše, práce je hodně – nejsme vysoká škola, která zamkne s prázdninami dve­ře.

Jistě relativně klidnější mezidobí mezi starým a novým akademickým rokem je také příležitostí navštívit své nejbližší spolupracovníky a studenty, chvilku si s nimi popovídat i o jiných věcech než jen o škole.

Doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Letní prázdniny jsou jednou z mála příležitostí, kdy si mohu opravdu dopřát dovolenou – kterou ostatně pravidelně a rád trávím se svoji rodinou, přičemž na místě zas až tolik nezáleží. Bohužel, představa, že pedagogové a akademičtí pracovníci mají dva měsíce prázdnin, je zcela lichá. Nyní se již pečlivě připravujeme na podzimní termíny státních závěrečných zkoušek a také na slavnostní promoce letošních absolventů. Průběh akademického roku se samozřejmě plánuje dlouhodobě dopředu, včetně nejrůznějších akcí nad rámec běžné výuky: od zajímavých besed se špičkovými odborníky, přes spolupráci s partnerskými univerzitami, až po mezinárodní vědecké konference, jejichž je UJAK častým pořadatelem a partnerem.

prof. Ing. Jiří Balík, CSc.

Česká zemědělská univerzita v Praze

První dny letošních prázdnin jsem strávil projednáváním další spolupráce ve Spojených státech. Univerzity dnes neplní jen vzdělávací roli, ale i roli vědeckou výzkumnou a zároveň usilují o přenos poznatků do společnosti. Žádná z těchto rolí není myslitelná bez mezinárodní spolupráce. První dny a týdny prázdnin proto většinou strávím na zahraničních cestách, na které během akademického roku nezbyl čas. Najdu si ale také čas na odpočinek s rodinou. Rád se vracím na chalupu, do míst mého dětství. Jezdíme na kole, chodíme na houby či na procházky malebnou českou krajinou. Tady, pozorujíc staleté lipové aleje, si často uvědomuji, co jsme po předcích zdědili a jak krásné a důležité je poslání zajišťovat zdravou výživu a pečovat o životní prostředí.

Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.

Akademie výtvarných umění v Praze

Úvodem budiž stručně konstatováno, že rektoři nemají prázdniny. Ty mají studenti a většina pedagogů, protože neprobíhá výuka, ale škola běží dále. V rámci AVU je to navíc komplikovanější o to, že tato sice nejstarší umělecká škola v zemi je současně i nejmenší vysokou školou v ČR, která se navíc nečlení na fakulty. Rektor je zároveň děkanem, závislým na omezeném počtu spolupracovníků.

Takže já jako rektor normálně přes prázdniny pracuji, s výjimkou jednoho nabíjecího luxusního týdne pobytu ve Františkových Lázních. Letním specifikem přesto je, že část agendy si mohu dovolit nikoliv v rozhicované Praze, ale v rámci prodloužených víkendů v příjemném stínu pod ořechem na zahradě chalupy u Čimelic s občasným večerním koupáním v lesním rybníku Malý Tisáček. Protože snahou každého akademického funkcionáře je úplně nezblbnout a udržet si kontakt se svým oborem, jsou to pro mne jako historika umění a architektury hlavně dva letní měsíce, do kterých je směřována činnost týkající se výstavních projektů, nejrůznějších workshopů a sympozií, dokončování a přípravy odborných článků z různých konferencí a práce na dlouhodobých edičních projektech – v mém případě na realizaci slovníku českých architektů. Na pomezí července a srpna navíc spolupracuji na natáčení série filmových dokumentů o památkách jižních Čech. Jinak nemám rád vedra a pobyty na plážích nepreferuji, takže toto období roku nepatří mezi mé nejoblíbenější a spíše vyhlížím podzim.

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

I když se to může zdát poněkud zvláštní, je ruch na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích i o prázdninách poměrně vysoký. V tomto období na VŠTE probíhají stavební úpravy, modernizace areálu a celkově příprava na nový akademický rok. Zároveň se připravujeme intenzivně především na výuku relativně nově akreditovaných oborů – Strojírenství a Technologii dopravy a přepravy. Do výuky všech oborů přinášíme novinky, např. změnu v ověřování znalostí studentů. Cítíme velký závazek vůči studentům a veřejnosti a to nejen díky získanému ocenění ECTS label dále zkvalitňovat výuku na VŠTE. Pracujeme na tom, aby byla mnohem více transparentní, efektivní a dokladovatelná. Důkazem je i naše nedávné zapojení do projektu „Pravý diplom“, jehož smyslem je možnost prověřit kohokoliv, zda mu byl či nebyl konkrétní diplom udělen Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích.

Kromě práce jsem začátkem léta strávil s rodinou a s přáteli jeden týden dovolené na jihu Francie, čímž jsem si splnil svůj mnohaletý sen. Pokud si během léta splním všechny své pracovní závazky, předpokládám, že na konci léta strávím ještě jeden týden s rodinou.

Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA

Vysoká škola Karla Engliše

Letošní léto je pro mě pracovně výjimečné. Ve škole procházíme řadou změn jako je stěhování do nových prostor, založení klubu studentů a absolventů, rozběh nových projektů s našimi partnery apod. Přesto se snažím trávit maximum času bez kravaty a v neformálním prostředí. Většinu volného času pak trávím na lodi, kde se snažím zlepšovat své jachtařské dovednosti a čistím si hlavu.

prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.

Metropolitní univerzita Praha

Svou dovolenou trávím převážně na letním bytě nedaleko Prahy. S dvěma kluky tak máme možnost chodit na houby, koupat se v rybníku, případně si zahrát fotbal či tenis. Chystáme se také na houby na Šumavu.

Foto: sxc.hu a archiv rektorů

Další články k tématu

Nový rektor Univerzity Hradec Králové: Čeká nás hodně práce

Univerzita Hradec Králové si zvolila nového rektora. Bude jím stávající děkan přírodovědecké fakulty Jan Kříž, který ve volbě porazil jediného protikandidáta, děkana fakulty informatiky a managementu Josefa Hynka. Funkce by se měl ujmout příští rok v červenci. Školu pak povede následující čtyři roky. „Chci být viditelným rektorem, pro kterého jsou studující rovnocenní partneři a kvalita výuky […]

číst více

MUNI je skokanem roku v žebříčku univerzit. Techniky si pohoršily

Masarykova univerzita v Brně (MUNI) v žebříčku univerzit Quacquarelli Symonds (QS) ranking zaznamenala v meziročním srovnání největší posun z českých škol. Pohoršily si naopak České vysoké učení technické a Vysoká škola chemicko-technologická. Do nejlepší pětistovky univerzit z celého světa se probojovali tři čeští zástupci.  Masarykova univerzita si oproti loňskému hodnocení polepšila z 551. až 560. pozice o víc jak sto […]

číst více

Podzim na Univerzitě Pardubice ve znamení akcí pro studenty a veřejnost

Všemi barvami podzimu bude od října hrát Univerzita Pardubice. Kromě toho, že tam startuje akademický rok, připravila škola také celou řadu akcí, a to nejen pro studenty. V plánu jsou besedy, přednášky a nebo třeba výstava obrazů. „Akademický rok vždy startujeme s novou energií a akcemi pro naše studenty i veřejnost. Univerzita Pardubice vzdělává zájemce všech […]

číst více