Učitelství a sport

48 škol a fakult

Staňte se součástí PEF ČZU v Praze! Objevte svět ekonomie a moderních technologií. Přidejte se k nám na: Buď PEFák.

Fakulta tělesné kultury

  • Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice
  • Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ
  • Kinanthropology

a dalších 11 programů

14 programů

Pedagogická fakulta

  • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
  • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
  • Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání

a dalších 51 programů

54 programů

Fakulta aplikovaných věd

  • Učitelství fyziky pro střední školy
  • Učitelství matematiky pro střední školy
2 programy

Fakulta zdravotnických studií

  • Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy
1 program

Přírodovědecká fakulta

  • Geografie a regionální rozvoj
1 program