Webinář „Kde je hranice plagiátorství“ poprvé v češtině – pod vedením odborníků z MENDELU

30. 4. 2020 | Aktuality

plagiátorstvíProblematikou plagiátorství se již deset let zabývá tým odborníků z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Tuto středu na toto téma vedli seminář, který proběhl už v několika zemích po celém světě. 29. dubna výklad poprvé zazněl v češtině.

Pedagogové z celkem devíti univerzit se na semináři dozvěděli, jak poznat plagiátorství i jak posoudit jeho závažnost.

„Dále se budeme zabývat důvody, které vedou studenty k plagiátorství a možnostmi prevence. Na webináři budou prezentovány také výsledky výzkumu z 39 evropských zemí o tom, jak studenti a učitelé plagiátorství vnímají. Na závěr budu představeny i technické možnosti systémů pro podporu odhalování plagiátorství,“ uvedl ještě před konáním semináře Tomáš Foltýnek z Provozně ekonomické fakulty MENDELU.

Prevence plagiátorství je zásadním tématem, kterým se zabývají univerzity po celém světě. V České republice vznikl vloni projekt, do kterého se kromě MENDELU zapojily Masarykova univerzita, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého, Univerzita Pardubice, Vysoká škola ekonomická v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ostravská univerzita a Západočeská univerzita v Plzni. Cílem projektu je pomoci akademikům dojít ke shodě ohledně toho, jaké jsou projevy a hranice plagiátorství.

S tématem plagiátorství úzce souvisí i problematika prací na objednávku, kdy si studenti za peníze mohou z různých serverů objednat kompletní zpracování seminárních či bakalářských i diplomových prací. S tímto problémem se potýkají univerzity po celém světě. Další webinář pod vedením MENDELU proto bude na téma Contract cheating neboli práce psané na zakázku a bude se konat 14. května 2020. Řeč bude nejen o tom, jaká je současná situace, ale také jak ji řešit nebo podvodům předcházet. Kromě toho budou představeny výsledky tuzemských i zahraničních výzkumů v této oblasti.