Opisovat se nevyplácí. Asistentka soudu přišla o diplom

3. 9. 2023 | Aktuality

plagiátorství
Práci před pěti lety obhájila na výbornou. Teď ji Univerzita Karlova vzala diplom. Důvod? Plagiátorství. Asistentka na Krajském soudě v Praze se neúspěšně bránila proti rozhodnutí o odebrání diplomu žalobou. Podle univerzity opisovala z článků na internetu i z jiné diplomové práce.

Asistentka soudu získala titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Tehdejší rektor univerzity Tomáš Zima v roce 2020 dostal podnět k prověření její práce. Ukázalo se, že žena čerpala z jiné diplomky, které vznikla na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ta ale nebyla uvedena v seznamu zdrojů.

Kromě toho její práce obsahovala přeformulované odborné články. Žena opsala i text publikovaný na webu České justice, který na celý případ upozornil. „Text sice nebyl žalobkyní převzat doslova, některé věty jsou vynechány, jiné reformulovány, ale je zřejmé, že článek byl zřejmou inspirací pro její diplomovou práci,“ stojí v rozsudku, který zamítl ženinu žalobu.

V ní argumentovala mimo jiné tím, že autorské právo nemohla porušit, když texty jiných nepřevzala v celém rozsahu, i tím, že práci obhájila na známku A. „Žalobkyně v žalobě sice namítala, že její diplomová práce obsahovala množství jejich vlastních myšlenek, tato námitka však zůstala v ryze obecné rovině, žalobkyně neuvedla, jaké své konkrétní myšlenky vtělila do své diplomové práce,“ oponuje ženě v rozsudku dále soud.

Žena také uvedla, že svou práci důkladně konzultovala s vedoucí. Ani to ale soud nepřesvědčilo o tom, že by jí měl diplom zůstat a že její závěrečná práce není plagiátem.

Škola může podle zákona zahájit řízení o odebrání titulu do tří let od vykonání státní závěrečné zkoušky. Podle závěru komise Univerzity Karlovy byla práce asistentky soudu plagiátem ze 47 procent.

 

Zdroj: Česká-justice.cz

Další články k tématu

Bývalý rektor UPOL a prorektorka UK zamířili na ministerstvo

Bývalý rektor UPOL a prorektorka UK zamířili na ministerstvo

Bývalý rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller a dosavadní prorektorka Univerzity Karlovy Radka Wildová doplnili od února tým ministra školství Jana Gazdíka. Wildová působí nově ve funkci náměstkyně pro vysoké školy. Miller je Gazdíkův politický náměstek. Informoval o tom resort školství. Wildová se chce ve své nové funkci zaměřit na internacionalizaci a modernizaci vysokoškolského vzdělávání …

Právům v Plzni hrozí omezení akreditace nultých ročníků

Právům v Plzni hrozí omezení akreditace nultých ročníků

Národní akreditační úřad pro vysoké školství zahájil v květnu řízení k omezení akreditace programu celoživotního vzdělávání (CŽV) neboli nultých ročníků na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Národní akreditační úřad se v řízení zaměří na nedostatky v současné podobě přijímacích zkoušek, které mají údajně zvýhodňovat některé studenty. Dopad na studium ostatních ročníků řízení mít nebude. „Důvody pro zahájení řízení …

Univerzita pomůže převést vaše vize v realitu

Univerzita pomůže převést vaše vize v realitu

Na Univerzitě Karlově si můžete stále zapsat praktické předměty, které vám můžou pomoci přetavit vaše nápady a vize ve skutečnost, a zlepšit tím svět kolem sebe. Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) zprostředkovává kontakty mezi vědci a dalšími partnery jako jsou firmy, neziskové organizace, veřejné instituce a další samosprávné celky. Tato součást Univerzity Karlovy …