Speciál O OBORECH: Sociální práce

13. 3. 2014 | O studijních oborech

Toužíte pomáhat druhým lidem? Možná jste netušili, že takový obor se dá dokonce studovat. Sociální práce vás připraví na pomoc znevýhodněným a vyloučeným skupinám, menšinám, cizincům a dalším lidem v ohrožení. Co vás během studia čeká a kde můžete tento obor studovat?

O oboru Sociální práce

Obor Sociální práce se nevěnuje pouze charitě, humanitární pomoci a základnímu zprostředkování pomoci. Zaobírá se sociálními problémy v širším kontextu. Studium stojí jak na teoretických poznatcích ze sociologie či psychologie, tak i praxi. Některé obory zahrnují několikatýdenní kurzy, během nichž se student může důkladně seznámit s chodem a organizací různých poradenských a sociálních zařízení.

Kdo chce studovat tento obor, má na výběr z celé řady vysokých škol a profilací. Po absolvování bakalářských oborů zaměřených na sociální práci lze na většině škol pokračovat ve stejně zaměřeném dvouletém magisterském cyklu.

Předměty

Vedle těch předmětů, které na vypsaných oborech Sociální práce patří mezi ty základní (právo, filozofie, sociologie, anglický jazyk, případně předměty teologického zaměření), projde student také předměty orientovanými na současné společenské, etnické a politické problémy u nás i ve světě. Jen pro představu – v rozvrhu některých z nich nalezneme třeba předměty jako Problémy etnických a menšinových skupin, Sociální politika, Humanitární pomoc, Aplikovaná psychohygiena, Krizová intervence, Etnické a náboženské konflikty, Ekonomika neziskových organizací, Psychosociální výcvik, Drogové závislosti.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi jsou připraveni na práci s rizikovými skupinami, starými lidmi, handicapovanými, s rodinou a dětmi či s národnostními menšinami. Mimoto mají rozhled v právních normách v oblasti sociální práce, sociální politiky i sociálního zabezpečení.

Po skončení studia se z nich stávají kvalifikovaní odborníci na oblast sociální a humanitární práce, a to jak ve státní správě a samosprávě, tak v nestátních a církevních institucích u nás i v zahraničí. Běžné je pak také jejich uplatnění v humanitárních organizacích, které provozuje Česká katolická charita, ADRA, Nadace Člověk v tísni a v mnoha dalších sdruženích, které se zabývají rozvojovou pomocí. Někteří absolventi také odcházejí pracovat do různých rizikových zařízení. Jedná se třeba o uprchlické tábory či věznice.

Přehled studia: Sociální práce

 

 

Foto: sxc.hu