Speciál O OBORECH: Bezpečnostní a strategická studia

25. 4. 2013 | O studijních oborech

Bezpečnostní a strategická studia jsou relativně novým oborem – na bakalářském stupni byl poprvé otevřen v roce 2005/2006. Nabídka tohoto oboru reagovala na zapojení České republiky do bezpečnostních struktur Evropské unie i na teroristické útoky z roku 2001. Bezpečnostní a strategická studia mají velmi blízko k mezinárodním vztahům, ale také k politologii. Časté je také studovat tyto obory v kombinaci.

Kde studovat Bezpečnostní a strategická studia

Tento obor najdete dnes již na několika školách. Jako první ho nabídly Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity a jako navazující magisterské studium Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. Momentálně studium poskytují i některé soukromé školy – například Metropolitní univerzita Praha nebo Univerzita Jana Amose Komenského Praha. Jako navazující magisterské studium ho otevírá také Policejní akademie.

Na brněnské Fakultě sociálních studiích se Bezpečnostní a strategická studia nabízejí ve dvouoborové formě. Možná je kombinace s environmenta­listikou, mediálními vztahy a žurnalistikou, politologií, mezinárodními vztahy a se sociologií. Další informace o studiu na Fakultě sociálních studií najdete na speciálním webu pro uchazeče.

Přijímací zkoušky

Na brněnské Fakultě sociálních studií je k přijetí na bakalářské studium zapotřebí mít dostatečně vysoký součet percentilů v Národních srovnávacích zkouškách od společnosti Scio v testu obecných studijních předpokladů a v testu ze základů společenských věd. Loni se na fakultu hlásilo přes 500 uchazečů, přičemž přijato jich bylo 98 a poslední přijatý měl součet percentilů 121 z celkově možných dvou set. Nejnižší potřebný percentil se však liší na jednotlivých kombinacích oborů – například na kombinaci bezpečnostních a strategických studií s mezinárodními vztahy měl poslední přijatý součet 161 percentilo­vých bodů.

Univerzita Karlova nabízí navazující magisterské studium, kde je v přijímacím řízení zapotřebí dostatek bodů z testu ze světového jazyka, z bezpečnostní problematiky a body získáváte také za prospěch v předchozím bakalářském studiu. Soukromé školy, například Univerzita Jana Amose Komenského Praha, přijímací zkoušky nemají.

Náplň studia

Studenti tohoto oboru se během tří let seznámí s podstatou a dějinami strategického myšlení, s bezpečnostními hrozbami 21. století i se soudobými ozbrojenými konflikty. Ve výběrových přednáškách se mohou věnovat i specializovaným problematikám jako je terorismus, zbrojní politika, etnické konflikty, informační válka, extremismus či organizovaný zločin.

Uplatnění studentů

Celé studium je směřováno ke komplexnímu pojetí bezpečnosti. Absolventi oboru bezpečnostní studia budou mít možnost praktického uplatnění především:

  • v bezpečnostních složkách (armáda, policie, zpravodajské služby apod.), zvláště pak na postech, kde je požadováno bakalářské vysokoškolské vzdělání;
  • ve veřejné správě na všech úrovních (např. jako odborníci na bezpečnost v krajských orgánech, na ministerstvech apod.);
  • v diplomacii (např. jako diplomaté v mezinárodních bezpečnostně-politických organizacích);
  • v oblasti politického poradenství (především jako odborní poradci politiků, kteří se zabývají bezpečnostní problematikou, případně jako straničtí experti na tuto oblast);
  • v hospodářské sféře (jako experti ve firmách, pro něž jsou podstatné bezpečnostně-politické analýzy, ať již vzhledem k vyráběnému či obchodovanému zboží anebo vzhledem k rizikovým regionům, v nichž působí);
  • v nevládních humanitárních organizacích (jako bezpečnostně-političtí experti organizací, kteří působí v rizikových oblastech, případně se zaměřují na řešení bezpečnostních hrozeb jako je korupce, proliferace, obchod s lidmi apod.);
  • v mediální sféře (jako odborníci na bezpečnost ve všech druzích médií);
  • v pedagogické činnosti a v akademickém výzkumu.

ZKUŠENOSTI STUDENTA:

Dalibor Jenne, 5.semestr Bezpečnostní a strategická studia – Mezinárodní vztahy, 7.semestr Evropská studia – Mezinárodní vztahy, Fakulta sociálních studií, MU Brno

Proč sis vybral právě obor bezpečnostní studia?

Já jsem nejprve začal studovat dvouobor Mezinárodní vztahy – Evropská studia. Když mě po prvním semestru z fakulty nejenže nevyhodili, ale dokonce jsem zjistil, že to poměrně dobře zvládám, tak jsem po vzoru řady spolužáků začal pokukovat po něčem dalším. BSS (Bezpečnostní a strategická studia) mě zaujala jako originální příležitost, protože byla v té době nabízena úplně poprvé (nejen na FSS, ale v podstatě i v celé ČR). Přihlásil jsem se na ně tedy ze dvou hlavních důvodů: studovat něco, co nedělá každý druhý (jako třeba práva) a zároveň si vhodně doplnit znalosti z MV a ES.

Naplnilo studium tohoto oboru Tvá očekávání?

V podstatě ano. Jelikož už jsem FSS trochu znal, tak jsem tušil, že studium bude hlavně teoretické a že žádná vojenská cvičení očekávat nemůžu. Většina učitelů je z Katedry politologie, ale objevuje se i několik velice zajímavých externistů z praxe. Dozvěděl jsem se řadu zajímavých informací, takže určitě studia BSS nelituji.

Co je jeho náplní, co všechno obor obnáší?

Náplní oboru jsou bezpečnostní otázky jak z mezinárodního (ozbrojené konflikty, migrace), tak národního (terorismus, extremismus) pohledu. Vše je nahlíženo spíše teoreticky a důraz je kladen na společensko-vědní, resp. politologickou analýzu. Tedy například technické nuance zbraňových systémů jsou skutečně jen velice okrajovou součástí studia.

Z čeho byly přijímačky?

Přijímačky fungují na všechny obory vyučované na FSS v zásadě stejně. Takže se skládaly ze dvou částí: základů společenských věd a testu studijních předpokladů.

Co se Ti na tomto oboru nejvíce líbí, a co naopak?

Nejvíce se mi líbí přátelská atmosféra, která na celé FSS panuje jak ve vztahu s učiteli, tak mezi studenty navzájem. Přednášky jsou v průměru poměrně zajímavé a student má možnost během nich vyjádřit svůj názor. Naopak problémem celé FSS (tedy nejen tohoto oboru) je bohužel téměř neexistující výuka cizích jazyků. Pokud plánujete, že se na vysoké škole naučíte např. další jazyk, tak zde na to můžete zapomenout.

Zdroj: webové stránky škol

Zdroj fotografie: Stock.Xchng

Další články k tématu

Fakulta sociálních studií MU otevírá nový studijní program Soudobé dějiny

Masarykova univerzita je první a jedinou univerzitou v České republice, kde bude možné od podzimu 2024 prezenčně studovat v bakalářském stupni studia program Soudobé dějiny. Nově je do své nabídky zařazuje Fakulta sociálních studií MU, přihlášky ke studiu lze podávat už od letošního listopadu. Soudobé dějiny vtáhnou studenty a studentky do moderní historie, do jejích […]

číst více

Chceš zažít studium společenských oborů? Zažij FSV UK!

Celofakultní prezentace, oborové přednášky, debata absolventů, stánky studentských programů nebo prohlídka nového Areálu Jinonice. To všechno nabízí Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v pátek 8. prosince na dni otevřených dveří, který letos nese podtitul „Zažij FSV UK“. Pětihodinový bohatý program nabízí široký výběr z přednášek, debat i doprovodného programu. V rámci prezentací jednotlivých oborů zástupci […]

číst více

Školy čelí kyberútokům. Útočníci někdy chtějí výkupné

Počet kybernetických útoků a internetových podvodů v roce 2023 rostl. Vyplývá to z údajů Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, antivirových společností i policie. Útoky často míří také na školy. Co je příčinou a jak se takovým útokům můžou školy bránit? Z dat Univerzity Palackého v Olomouci vyplývá, že téměř 25 procent správců školních sítí potvrzuje, že školu v minulosti […]

číst více