Fakulta sociálních studií MU otevírá nový studijní program Soudobé dějiny

26. 10. 2023 | O studijních oborech

Fakulta sociálních studií MU otevírá nový studijní program Soudobé dějinyMasarykova univerzita je první a jedinou univerzitou v České republice, kde bude možné od podzimu 2024 prezenčně studovat
v bakalářském stupni studia program Soudobé dějiny. Nově je do své nabídky zařazuje Fakulta sociálních studií MU, přihlášky ke studiu lze podávat už od letošního listopadu. Soudobé dějiny vtáhnou studenty a studentky do moderní historie, do jejích spletitých souvislostí i do postupného vývoje celého světa – zejména po druhé světové válce.

A jelikož v souvislosti se vším, co je nové, vyvstává řada otázek, jeden z budoucích vyučujících Soudobých dějin, profesor Vít Hloušek, na ně odpovídá.

 

O čem bude nový studijní program Soudobé dějiny? Co se v něm mohu naučit?

Program se bude věnovat nejmodernější historii, české (resp. československé), evropské i globální. Jako jediný studijní program v celém Česku se bude převážně (i když ne exkluzivně) zaměřovat na období od konce 80. let. Stranou ale nezůstane ani vývoj v mimořádně dynamickém období po roce 1945. Česká perspektiva bude důsledně propojena s evropskou a světovou, včetně dimenze zahraniční politiky.

Druhým důrazem je snaha ukázat minulost jako propojenou se současností. Nejde ale zdaleka jen o politiku, součástí budou i předměty věnované ekonomickému nebo kulturnímu vývoji. Nechybí ani výuka metod potřebných k odbornému zkoumání soudobých dějin, přičemž propojíme klasické historické metody s metodami výzkumu z oblasti společenských věd.

Pro koho jsou Soudobé dějiny ideální?

Program je ideální pro ty, kteří tuší, že současnost má své historické kořeny, ale také vědí, že není vždy nutné pro jejich nalezení a pochopení kutat příliš hluboko. Ideálním uchazečem je člověk se zájmem o současné dění v jeho evropských a světových souvislostech, nikoli nutně jen historických. Sociální vědy nemají příliš často možnost zkoumat společenské a politické proměny v laboratoři, ale znalost soudobých dějin jim poskytuje více než adekvátní náhradu.

Na jaké zajímavé předměty se mohou studenti a studentky těšit?

Z pohledu budoucího vyučujícího jsou samozřejmě zajímavé všechny předměty. 🙂 Ale můžeme uvést například kurzy Společnost, kultura a náboženství po roce 1945, Dějiny globalizace, Evropa a USA za studené války, nebo předměty věnované českým a evropským dějinám po roce 1989. Stranou zájmu určitě nezůstane ani praxe, která poskytne studujícím výhodu poznání reálného historického poznávání a porozumění, nebo široká paleta povinně volitelných oborů, která čerpá z jedinečné spolupráce dvou fakult – Filozofické fakulty a té naší, Fakulty sociálních studií.

Soudobé dějiny lze studovat jen v kombinaci s dalším oborem. Který byste doporučil a proč?

Nejlogičtějším doplňkem je samozřejmě paralelní studium historie na FF MU. Nicméně vhodnou kombinací jsou v podstatě všechny programy nabízené Fakultou sociálních studií. Informace a metodologické a analytické dovednosti získané díky studiu soudobých dějin lze velmi dobře propojit s jakýmkoliv dalším humanitním nebo společenskovědním oborem.

V jakých profesích pak mohou studenti znalosti uplatnit?

Budoucí novinář, politik, analytik, diplomat nebo učitel jsou typická povolání, ve kterých mají lidé se solidní znalostí soudobých dějin nepopiratelnou výhodu nejen na trhu práce, ale i z hlediska rozhledu a schopností pochopit svět kolem nás.

Obor má co nabídnout všem, kteří budou ve svém povolání potřebovat analyzovat a kriticky hodnotit množství informací. Kromě možnosti pokračovat v různých navazujících společenskovědních a humanitních magisterských oborech připraví absolvování programu soudobé dějiny k práci v oblasti vzdělávání, sféře médií, neziskovém i ziskovém sektoru, státní správě a samosprávě.

Další články k tématu

Komplikace pro studenty. Brněnské kino Scala v září neotevře

Mimo provoz zůstane zatím o měsíc déle. Univerzitní kino Scala, které slouží studentům pro setkávání i výuku a prezentaci jejich práce, se zatím kvůli nutnosti zajistit nosnou konstrukci neotevře ani prvního září, jak bylo původně v plánu. Technici odhalili skryté poruchy v rámci komplexního průzkumu budovy. „Kvůli bezpečnosti bude nutné zajistit nosnou konstrukci budovy kovovými výztuhami. Z […]

číst více

Na brněnské informatice je celkem chill

Dny otevřených dveří na Fakultě informatiky MU v tomto akademickém roce již přivítaly více než 600 uchazečů a jejich rodinných příslušníků či přátel. Děkan Jiří Barnat je provedl nabízenými studijními programy a náležitostmi přijímacího řízení. Následovalo představení života na FI studentskýma očima. Zájemce jsme seznámili s vědou, kterou na FI děláme, se zástupci Sdružení průmyslových partnerů i […]

číst více