Historie

Přepište učebnice dějepisu: Nejstarším písmem Slovanů není hlaholice ale starogermánské runy

Až dosud považovali historici za nejstarší doložené písmo Slovanů hlaholici, kterou na Velkou Moravu přinesli věrozvěstové Cyril a Metoděj. Archeologové z brněnské Masarykovy univerzity ale nyní objevili zvířecí kost popsanou starogermánskými runami. Poblíž nálezu kosti vykopali také keramické předměty ve stylu pražské kultury, která je spojována právě Slovany. Objev archeologů tedy dokládá, že ještě před hlaholicí …

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Historie

Zajímají-li vás dějiny do větší hloubky, než jak vám je vykládají učitelé na střední škole, pokud rádi hledíte do minulosti a už od mala milujete čtení, pokud neberete v potaz pouze finanční stránku svého budoucího zaměstnání, pak je historie oborem právě pro vás. Pozn. Článek byl aktualizován 27. 5. 2014 (-von-)

číst více

Speciál O OBORECH: Soudobé dějiny

Naše současnost je ovlivněna i naší nedávnou minulostí. Pokud se zajímáte o moderní evropské a světové dějiny, mohlo by vás oslovit i studium oboru Soudobé dějiny, který se přímo zabývá historií různých států a regionů odehranou v minulých desetiletích.

číst více

Nové šance na Filozofické fakultě UHK

Šanci ke studiu ještě v letošním roce nově nabízí Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové. Příležitost se otevírá díky novým úspěšným akreditacím studijních oborů a také s druhým kolem přijímacího řízení v případě oborů, u kterých si fakulta dosud mezi uchazeči nevybrala své budoucí studenty. Nově fakulta otevírá navazující magisterský obor Archivnictví, a to v prezenční a kombinované formě, která je …

číst více

Nová specializace na FF MU: církevní dějiny

Zájemci o studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (FF MU) se mohou v rámci magisterského studia historie nově specializovat na církevní dějiny. Tuto možnost jim otevírá Historický ústav FF MU. Za vznikem projektu stojí prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. „Obor církevní dějiny není na českých filozofických fakultách etablován a dosud byl pěstován spíše v kontextu teologických fakult. Nyní se …

číst více

Nová specializace pro studenty historie na FF MU

Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity nabízí novou studijní specializaci magisterského studia historie. Zaměřena bude na moderní dějiny a multikulturní společnost. „Vycházíme z předpokladu, že redukování problému soužití různých kultur na otázky sociálních a pedagogických strategií a technik, bez širšího, především kulturně-historického znalostního základu, je jednou ze základních překážek úspěšného zavedení multikulturní výchovy do školství a …

číst více

Nový bakalářský obor na Filozofické fakultě UK – přihlášky až do konce dubna!

Filozofická fakulta UK dodatečně pro akademický rok 2011/2012 vypsala nový bakalářský obor s názvem Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku. Jde o prezenční dvouoborové studium akreditované v rámci studijního programu Historické vědy. Ve své náplni se obor zaměřuje především na oblast Egypta a Syropalestiny. Absolventi získají dobré znalosti vybraných vývojových fází staroegyptského jazyka (tj. klasické egyptštiny a …

číst více

Slovensko a slovenština v našich studijních oborech

Přestože – a nebo možná protože – mezi češtinou a slovenštinou panuje vztah, který by se dal v příbuzenském kontextu nazvat sesterským, nenajdeme zatím na našich školách mnoho oborů, které by se slovenskému jazyku věnovaly s velkou péčí. Kde tedy jeho studium nabízejí a jak probíhá?

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Archivnictví

Archivnictví, ač se to možná na první pohled nemusí zdát, ve skutečnosti představuje jeden z nejvýznamnějších oborů, které lidská společnost vyvinula. Kdyby totiž nebyl objeven způsob, jak zachovat, utřídit a reprodukovat naše kulturní dědictví či úřední dokumenty, žili bychom dnes patrně ve velmi dezorientovaném světě… (článek byl aktualizován 1. 12. 2009)

číst více