Šelmy vs. lidé? Mendelova univerzita usiluje o soužití druhů v Karpatech

3. 5. 2023 | Aktuality

výzkum MENDELUVelké Karpaty jsou domovem jedné z největších populací rysů, vlků i medvědů v Evropě. Žijí zde ale také lidé. Přispět k soužití zvířecího a lidského druhu chce nyní Mendelova univerzita v Brně v rámci mezinárodního projektu Interreg Central Europe – LECA. Jeho cílem je mimo jiné předcházení konfliktům šelem s lidmi a prevence pytláctví. Do projektu se zapojilo také Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Rumunsko a Ukrajina.

„Velké šelmy jsou nepostradatelnou součástí karpatských lesních ekosystémů,“ vysvětluje koordinátor projektu, zoolog Martin Duľa z Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně.

„Jejich ochrana a řešení konfliktů s člověkem však nemůže dlouhodobě fungovat bez mezinárodní spolupráce.  Právě o ni se bude opírat projekt LECA, který má za cíl přinést řadu efektivních doporučení a řešení pro zlepšení koexistence lidí a velkých šelem v regionu Karpat,“ dodává.

Jedním z hlavních pilířů projektu bude monitoring populace šelem „Náš mezinárodní tým bude postupovat cestou konzistentního a účinného monitoringu, do kterého zapojíme místní zainteresované subjekty, jako jsou myslivci, zemědělci, obce i státní instituce,“ nastiňuje Duľa.

„Díky tomu získáme aktuální informace o stavu populací velkých šelem a také o míře konfliktů s člověkem v přeshraničních pilotních oblastech Karpat, které nám následně pomohou stanovit účinná opatření,“ věří koordinátor projektu.

Tým z Ústavu ekologie lesa má s monitoringem, výzkumem a ochranou velkých šelem dlouholeté zkušenosti. V příštích třech letech povede tým čítající celkem 26 partnerů ze sedmi zemí. Společně budou spolupracovat na vytvoření koordinovaných postupů pro prevenci konfliktů a ochranu velkých šelem v Karpatech. Za tímto účelem budou do spolupráce zapojeny nevládní a výzkumné organizace, ministerstva, národní parky a také univerzity.

 

Zdroj: MENDELU

Další články k tématu

Univerzita pomůže převést vaše vize v realitu

Univerzita pomůže převést vaše vize v realitu

Na Univerzitě Karlově si můžete stále zapsat praktické předměty, které vám můžou pomoci přetavit vaše nápady a vize ve skutečnost, a zlepšit tím svět kolem sebe. Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) zprostředkovává kontakty mezi vědci a dalšími partnery jako jsou firmy, neziskové organizace, veřejné instituce a další samosprávné celky. Tato součást Univerzity Karlovy …

Pryč s uhelnými elektrárnami, víc peněz doktorandům, požadují studenti

Pryč s uhelnými elektrárnami, víc peněz doktorandům, požadují studenti

Okupační stávka studentů za klima proběhla minulý týden na 11 vysokých školách. Konaly se diskuze, workshopy či veřejná čtení. Někde studenti ve školách i nocovali. Stávka vyvrcholila 17. listopadu pochodem za klimatickou spravedlnost, na konci nějž studenti předali své požadavky vládě. Co přesně studenti požadují? Jak na to reagovali politici a jak se k nocování na …

Studenti studentům. Startuje vzdělávací soutěž středoškoláků o biodiverzitě

Studenti studentům. Startuje vzdělávací soutěž středoškoláků o biodiverzitě

Nezisková organizace Studentská Energie Národa (SEN), společnost Mattoni 1873 a odborníci z Českého svazu ochránců přírody vyhlásili už třetí ročník soutěže Cirkulujme. Letošním tématem je biodiverzita. Cílem soutěže je vzdělávat a motivovat mladé lidi k aktivnímu přístupu k ochraně životního prostředí. „Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci, týmy či celé třídy z 1. a 2. stupňů základních …