Přihlášky na vysokou školu v dubnu? Berou i bez přijímaček!

4. 4. 2023 | Přijímací řízení

Přihlášky na vysokou školu v dubnu
Pokud jste si mysleli, že máte v únoru na všechno dost času a prošvihli jste termín podávání přihlášek na vysokou školu, měli jste na řadě škol čas ještě do konce března. Pokud to nevyšlo ani v březnu, ještě pořád nic není ztraceno! Pro všechny nerozhodné a chronické odkládače máme seznam státních vysokých škol, kam se můžete hlásit ještě v dubnu. A vzít vás můžou i bez přijímaček!

České vysoké učení technické

Nová Dana Drábová? Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská při Českém vysokém učení technickém v Praze přijímá přihlášky až do konce dubna. Pokud se dál chcete rozvíjet v matematice, fyzice, informatice a jazycích, můžete zamířit právě tam

Podle směrnice děkana vás na tuto fakultu vezmou bez přijímaček v případě, že váš průměr z fyziky nebo matematiky, případně chemie, pokud se hlásíte na obor Jaderná chemie, nepřekročí během celého středoškolského studia 2.0. Přijímací zkoušce se vyhnete, i pokud jste nebyli premianti, ale zato máte v životopise úspěšnou účast na matematické a fyzikální olympiádě. Maturitní vysvědčení vám pak bude stačit k přijetí na obor Aplikace informatiky v přírodních vědách – studovat ho ale budete muset v Děčíně.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Do 28. dubna můžete podávat přihlášky na Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde můžete studovat cestovní ruch nebo se stát profíky v oboru Managment regionálního rozvoje. Všechny programy navíc univerzita nabízí i v kombinované formě.

Na fakultě se nepíšou žádné přijímací testy a nemusíte absolvovat žádné pohovory. Vliv na pořadí budou mít vaše známky ze střední školy. Plusové body obdržíte za olympiády a soutěže a také za test Obecných studijních předpokladů (OSP) společnosti SCIO.

Slezská univerzita v Opavě

Na Fyzikální ústav Slezské univerzity v Opavě se také můžete přihlásit do konce dubna. Na tomto ústavu můžete zamířit ke hvězdám a vybrat si obor Astrofyzika, nebo zůstat „při zemi“  a vystudovat Monitorování životního prostředí.

Fyzikální ústav letos přijme 200 uchazečů, a to bez přijímací zkoušky.

Technická univerzita v Liberci

Láká vás sever Česka? Hoďte si přihlášku na Technickou univerzitu v Liberci. Konkrétně na Ekonomickou fakultu a Fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou se můžete hlásit až do konce dubna. Fakulta zdravotních studií má poté deadline až 24. května.

Zatímco na Ekonomické fakultě vám přijímací zkoušku prominou a pořadí stanoví podle výsledků testu OSP a prospěchu na střední, na druhé zmíněné fakultě se podmínky přijetí liší obor od oboru. Přijímací zkouška vám ale zde prominuta nebude.

Fakulta zdravotních studií pořadí stanovuje pouze podle dosažených studijních výsledků na střední škole. Nezapomeňte však k přihlášce připojit potvrzení o zdravotní způsobilosti vykonávání profese lékaře. Toho z vás sice fakulta neudělá, ale radiační asistentku, zdravotní sestru nebo záchranáře ano.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ochrana obyvatelstva nebo Environmentální bezpečnost – to jsou jen některé z oborů, které můžete vystudovat na Fakultě logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Přihlášky přijímá do 30. dubna a bere zájemce bez ohledu na prospěch. Na sousední Fakultě managmentu a ekonomie naopak musíte doložit výsledky ze třetího ročníku střední školy. Vejít se musíte do průměru 3.0. Podmínku nemusíte splňovat, pokud se dostanete do finále Ekonomické olympiády pořádané Institutem ekonomického vzdělávání.

Veterinární univerzita v Brně

Fakulta veterinární hygieny a ekologie na Veterinární univerzitě v Brně přijímá přihlášky do 30. dubna. Můžete se přihlásit třeba na nový obor Veterinární ochrana veřejného zdraví, kde budete zkoumat nemoci přenášející se ze zvířat na člověka, nebo analyzovat potraviny, které se nám běžně dostávají na stůl. Pořadí fakulta stanovuje na základě počtu bodů. Ty získáte za prospěch, účast na olympiádách, skóre ve SCIO testech, ale třeba i za absolvování praxe.

Stále jste bezradní? Nezoufejte! Pokud se nenaplní kapacity, školy vypisují také druhá kola přijímaček, kdy termíny pro podání přihlášek bývají ještě v letních měsících.

Zdroje: Kam po maturitě, weby fakult

Další články k tématu

Jak napsat úspěšné odvolání, když vás nevezmou na vysokou školu

Jak napsat úspěšné odvolání, když vás nevezmou na vysokou školu

Dopisem o nepřijetí vaše cesta na vysokou školu končit nemusí. Každý zájemce o studium má totiž možnost se proti výsledkům přijímacích zkoušek odvolat. Kdy máte největší šanci s odvoláním uspět? A co by v něm rozhodně nemělo chybět? Důležité termíny Jakmile budete vyrozuměni o nepřijetí, začne plynout lhůta pro podání odvolání. Vyrozuměním je myšlen oficiální dopis od …

Zájem o humanitní obory roste. Akademici naopak odcházejí

Zájem o humanitní obory roste. Akademici naopak odcházejí

Humanitní a sociálně-vědní fakulty loni zaznamenaly zvýšený zájem uchazečů o studium. Ve srovnání s rokem 2018 se jich hlásilo o osm procent víc. Celkový počet studentů humanitních věd navíc rostl mírně rychlejším tempem než počet všech vysokoškoláků v Česku. Naopak počet akademických pracovníků na těchto oborech klesl. Kvůli nízkým platům totiž častěji odcházejí. V roce 2022 působilo …

Studujte na vysoké škole, kam se budete těšit!

Studujte na vysoké škole, kam se budete těšit!

Studujte na vysoké škole CEVRO Institut a učte se od nejlepších ve svém oboru. Studujte právo, bezpečnost, ekonomii nebo politologii! Přihlásit se můžete do 30.6.2023! Proč studovat u nás? Jsme školou rodinného typu a nabízíme širokou nabídku unikátních studijních programů, díky kterým získají naši studenti prestižní vzdělání a následně pak i skvělé uplatnění na trhu …