Přehled mimopražských soukromých škol, které ještě přijímají přihlášky

15. 7. 2011 | Přijímací řízení

Chcete se pustit do vysokoškolského studia, ale nepřijali vás na vaši vybranou školu, nebo vás prostě žádná státní škola neoslovila? Po přehledu pražských soukromých vysokých škol vám přinášíme seznam všech soukromých škol mimo Prahu, které stále přijímají přihlášky.

Ať už jste se na státní školu nedostali nebo vás prostě láká něco jiného, studium na škole soukromé může být nakonec poměrně dobrým tahem. Prestiž i kvalita výuky se samozřejmě liší školu od školy, je proto dobré srovnat konkurenci. Častým argumentem proti státním vysokým školám jsou poplatky za studium – zvlášť u mimopražských škol však můžou být poměrně nízké, a pokud si vyberete školu poblíž svého bydliště, odpadne vám tak nutnost platit si ubytování a dojíždění, které mnohdy vyjde na stejnou či vyšší částku, než je školné. Vysoké školy jsou na seznamu řazeny podle měst, města pak podle jejich velikosti; ke každé škole jsme zjistili termín podání přihlášky, otvírané studijní obory i výši školného. Než se začtete do seznamu, můžete si předem vyhlédnout některou školu podle vybraných kritérií.

Výběr školy podle kraje:

Jihomoravský kraj:

 • Akademie STING
 • Newton College
 • Vysoká škola realitní – Institut Franka Dysona
 • Rašínova vysoká škola
 • Evropský polytechnický institut
 • Vysoká škola logistiky (pobočka)
 • Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

Moravskoslezský kraj:

 • Vysoká škola sociálně-správní
 • Academia rerum civilium – Vysoká škola politických a sociálních věd (pobočka)
 • Vysoká škola podnikání

Jihočeský kraj:

 • Vysoká škola evropských a regionálních studií
 • Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku

Středočeský kraj:

 • Academia rerum civilium – Vysoká škola politických a sociálních věd
 • Škoda Auto vysoká škola

Olomoucký kraj:

 • Moravská vysoká škola Olomouc
 • Vysoká škola logistiky

Zlínský kraj:

 • Evropský polytechnický institut

Vysočina:

 • Západomoravská vysoká škola

Karlovarský kraj:

 • Vysoká škola Karlovy Vary

Liberecký kraj:

 • Vysoká škola Karla Engliše v Brně (pobočka)

Výběr školy podle studijního zaměření:

Ekonomické, manažerské a podnikatelské obory:

 • Akademie STING (Brno)
 • Newton College (Brno)
 • Vysoká škola Karla Engliše v Brně
 • Vysoká škola obchodní a hotelová (Brno)
 • Vysoká škola realitní – Institut Franka Dysona (Brno)
 • Rašínova vysoká škola (Brno)
 • Vysoká škola sociálně-správní (Havířov)
 • Evropský polytechnický institut (Kunovice, Hodonín, Kroměříž)
 • Vysoká škola evropských a regionálních studií (České Budějovice)
 • Škoda Auto vysoká škola (Mladá Boleslav)
 • Moravská vysoká škola Olomouc
 • Vysoká škola podnikání (Ostrava)
 • Vysoká škola logistiky (Přerov)
 • Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
 • Západomoravská vysoká škola (Třebíč)

Humanitní a společenskovědní obory:

 • Academia rerum civilium – Vysoká škola politických a sociálních věd (Kolín)
 • Vysoká škola evropských a regionálních studií (České Budějovice)

Informatické obory:

 • Evropský polytechnický institut (Kunovice, Hodonín, Kroměříž)
 • Západomoravská vysoká škola (Třebíč)

Právnické obory:

 • Akademie STING (Brno)
 • Vysoká škola Karlovy Vary

Umělecké obory:

 • Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku

Přírodovědecké obory:

 • Vysoká škola Karla Engliše v Brně

Výběr školy podle výše školného:

Do 15 000 Kč/semestr:

 • Vysoká škola sociálně-správní (Havířov)
 • Moravská vysoká škola Olomouc
 • Západomoravská vysoká škola (Třebíč)

15 000 – 23 000 Kč/semestr:

 • Akademie STING (Brno)
 • Vysoká škola Karla Engliše v Brně
 • Vysoká škola obchodní a hotelová (Brno)
 • Academia rerum civilium – Vysoká škola politických a sociálních věd (Kolín)
 • Evropský polytechnický institut (Kunovice, Hodonín, Kroměříž)
 • Vysoká škola evropských a regionálních studií (České Budějovice)
 • Vysoká škola Karlovy Vary
 • Škoda Auto vysoká škola (Mladá Boleslav)
 • Vysoká škola podnikání (Ostrava)
 • Vysoká škola logistiky (Přerov)
 • Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

23 000 – 30 000 Kč/semestr:

 • Akademie STING (Brno)
 • Rašínova vysoká škola (Brno)
 • Škoda Auto vysoká škola (Mladá Boleslav)
 • Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku

Více než 30 000 Kč/semestr:

 • Newton College (Brno)

Seznam vysokých škol:

BRNO

Akademie STING

Termín podání přihlášky: 31. 7. 2011

Bakalářské studijní obory: Zdaňování, Finanční kontrola, Organizace a řízaní malých a středních firem, Právo v podnikání, Právo ve veřejné správě, Podniková ekonomika a management

Magisterské studijní obory: nejsou nabízeny

Studium kombinovanou formou: ano

Školné: 36 000 Kč/rok u ekonomických oborů, 52 000 Kč/rok u právnických oborů

Odkaz: http://www.sting.cz

NEWTON College

Termín podání přihlášky: 23. 9. 2011

Bakalářské studijní obory: Management se zaměřením na psychologii, Globální podnikání a management, Management mezinárodních institucí a veřejné správy

Magisterské studium: není nabízeno

Studium kombinovanou formou: ano

Školné: 31 500 Kč/semestr, stipendia za prospěch až do výše 100 % školného

Odkaz: http://www.newtoncollege.cz

Rašínova vysoká škola

Termín podání přihlášky: jsou vypsány pouze termíny přijímacího řízení, na které je třeba se dostavit, a to 30. 8., 3. 9., 8. 9. nebo 13. 9. 2011

Bakalářské studijní obory: Krizový management, Řízení sociálních služeb

Magisterské studijní obory: Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

Studium kombinovanou formou: ne, je však možné si uzpůsobit docházku dle potřeb, semináře např. v sobotu

Školné: 57 000 Kč/rok

Odkaz: http://www.ravys.cz

Vysoká škola Karla Engliše v Brně

Školu lze studovat také v Liberci.

Termín podání přihlášek: v průběhu roku, poslední termín přijímacího řízení pro další akademický rok je v Brně i v Liberci 1. 9. 2011

Bakalářské studijní obory: Management v podnikání, Ekonomie a právo v podnikání, Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě, Technologie ochrany osob a majetku, Aplikovaná geologie

Magisterské studijní obory: nejsou nabízeny

Studium kombinovanou formou: pouze obor Management v podnikání

Školné: 40 000 Kč/rok

Odkaz: http://www.vske.cz

Vysoká škola obchodní a hotelová

Termín podání přihlášky: 31. 7., 30. 9. 2011

Bakalářské studijní obory: Management hotelnictví, Management cestovního ruchu

Magisterské studijní obory: nejsou nabízeny

Studium kombinovanou formou: ano

Školné: 37 000 Kč/rok nebo 19 400 Kč/semestr

Odkaz: http://www.hotskolabrno.cz

OLOMOUC

Moravská vysoká škola Olomouc

Termín podání přihlášky: 24. 7. 2011

Bakalářské studijní obory: Podniková ekonomika a management, Management a ekonomika ve veřejném sektoru, Podnikové a informační systémy

Magisterské studijní obory: nejsou nabízeny, možnost doplnit si titul MBA (Master of Business Administration) ve spolupráci s Pražskou mezinárodní manažerskou školou při VŠE

Studium kombinovanou formou: ano

Školné: 15 000 Kč/semestr

Odkaz: http://www.mvso.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Vysoká škola evropských a regionálních studií

Termín podání přihlášky: 2. kolo do 15. 7. 2011, 3. kolo do 22. 8. 2011

Bakalářské studijní obory: Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě, Regionální studia, Management a marketing služeb

Magisterské studijní obory: nejsou nabízeny

Studium kombinovanou formou: ano

Školné: 21 180 Kč/semestr

Odkaz: http://www.vsers.cz

HAVÍŘOV

Vysoká škola sociálně-správní

Termín podání přihlášky: 16. 8., 22. 8. a 2. 9. 2011

Bakalářské studijní obory: Veřejná ekonomika a správa, Management v sociální sféře

Magisterské studijní obory: nejsou nabízeny

Studium kombinovanou formou: ano

Školné: 13 500 Kč/semestr

Odkaz: http://www.vsss.cz

KARLOVY VARY

Vysoká škola Karlovy Vary

Výuka probíhá také v Praze.

Termín podání přihlášky: 10. 9. 2011

Bakalářské studijní obory: Právo v podnikání, Sociálně právní činnost, Veřejná správa, Soudní a notářská administrativní činnost

Magisterské studijní obory: nejsou nabízeny

Studium kombinovanou formou: ano

Školné: 18 000 Kč/semestr u kombinovaného studia, 23 000 Kč u prezenčního stu­dia

Odkaz: http://www.vskv.cz

PŘEROV

Vysoká škola logistiky

Školu je možné studovat také v Praze nebo v Brně.

Termín podání přihlášky: do všech tří měst třetí kolo do 5. 9. 2011

Bakalářské studijní obory: Dopravní logistika, Logistika služeb, Informační management, Logistika cestovního ruchu, Logistika letecké dopravy

Magisterské studijní obory: Logistika

Studium kombinovanou formou: ano

Školné: prezenční forma 37 000 – 39 000 Kč/rok, kombinovaná forma 36 000 – 38 000 Kč/rok, magisterské studium 40 000 Kč/rok

Odkaz: http://www.vslg.cz

MLADÁ BOLESLAV

Škoda Auto vysoká škola

Termín podání přihlášky: druhé kolo 12. 8., třetí kolo 16. 9. 2011

Bakalářské studijní obory: Podniková ekonomika a management obchodu, Podniková ekonomika a management provozu, Podniková ekonomika a finanční management

Magisterské studijní obory: Podniková ekonomika a management provozu, Globální podnikání a marketing, Globální podnikání a finanční řízení podniku, Globální marketing a právo

Studium kombinovanou formou: ano

Školné: 19 500 – 23 500 Kč u bakalářského studia, 23 500 – 26 500 u magis­terského studia

Odkaz: http://savs.cz

TŘEBÍČ

Západomoravská vysoká škola

Termín podání přihlášky: nejpozději 14 dní před termínem přijímacího řízení, které se koná v termínech 22. 8. a 5. 9. 2011

Bakalářské studijní obory: Aplikované informační technologie, Informační management, Veřejnosprávní studia, Management a marketing

Magisterské studijní obory: nejsou nabízeny

Studium kombinovanou formou: ano, kromě oboru Aplikované informační technologie

Školné: 30 000 Kč/rok

Odkaz: http://www.zmvs.cz

ZNOJMO

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

Termín podání přihlášek: druhé kolo do 17. 7., třetí kolo do 31. 8. 2011

Bakalářské studijní obory: Účetnictví a finanční řízení podniku, Marketing a management, Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb

Magisterské studijní obory: Marketing cestovního ruchu a služeb (v angličtině ve spolupráci s maďarskou Széchenyi István University, Győr

Studium kombinovanou formou: ano

Školné: 16 000 Kč/semestr

Odkaz: http://www.svse.cz

KOLÍN

Academia rerum civilium – Vysoká škola politických a sociálních věd

Možnost kombinovaného studia také v Havířově.

Termín podání přihlášky: druhé kolo 15. 8., třetí kolo 15. 9. 2011

Bakalářské studijní obory: Politologie

Magisterské studijní obory: nejsou nabízeny

Studium kombinovanou formou: ano

Školné: 19 900 Kč/semestr

Odkaz: http://www.vspsv.cz

PÍSEK

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku

Termín podání přihlášky: 31. 8. 2011 (je zapotřebí do tohoto data dodat také uměleckou práci k přihlášce)

Bakalářské studijní obory: Audiovizuální tvorba: Obraz, střih a zvuk v AV tvorbě, Organizace a řízení AV tvorby, Animovaná tvorba

Magisterské studijní obory: Tvorba audiovizuálního díla, Management audiovizuální tvor­by

Kombinované studium: ne

Školné: 30 000 Kč/semestr

Odkaz: http://www.filmovka.cz/famo/

KUNOVICE, HODONÍN, KROMĚŘÍŽ

Evropský polytechnický institut

Termín podání přihlášky: 30. 9. 2011

Bakalářské studijní obory: Management a marketing zahraničního obchodu, Elektronické počítače, Ekonomická informatika, Finance a daně

Magisterské studijní obory: nejsou nabízeny; nabídka doplňujícího pedagogického stu­dia

Studium kombinovanou formou: ano

Školné: 39 600 Kč/rok (dva semestry) v Kunovicích a Hodoníně a 36 000 Kč/rok v Kroměříži

Odkaz: https://akademie-huspol.cz/

Zdroj: katalog serveru Soukromévysokéš­koly.cz, webové stránky škol

Zdroj fotografie: Stock.Xchng

Další články k tématu

VŠFS propojuje právo s ekonomií

VŠFS propojuje právo s ekonomií

Studijní program Vysoké školy finanční a správní Právo v podnikání je 50:50 právní a ekonomický. Co to prakticky znamená? Lze říci, že je orientován jak do oblasti ekonomické, tak právní. Pro koho je vhodný, co všechno se v něm studenti naučí, kde se uplatní a zda to není pro studenty příliš náročné, jsme se zeptali děkana Fakulty …

VŠ v Kutné Hoře přišla o akreditaci. Studenti musí dostudovat jinde

VŠ v Kutné Hoře přišla o akreditaci. Studenti musí dostudovat jinde

Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd v Kutné Hoře přišla o akreditaci, desítky studentů nyní budou muset studium dokončit jinde. Instituce totiž nemůže vedle výuky ani pořád zkoušky a státnice. Soud navíc již rozhodl, že škola půjde do insolvence. Dluží na daních i za platy vyučujícím. Podle informací týdeníku Hrot přijde …

Proč jít na Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity?

Proč jít na Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity?

Láká vás ekonomická sféra? Veřejná správa? Studujte na ECON MUNI! Na našich studentech nám záleží. Chceme, abyste se u nás cítili dobře a dostali kvalitní a praktické vzdělání. Jsme moderní fakulta plná chytrých a inspirativních lidí, která udává trendy ve vědě i výuce. Vždy držíme vysoký standard a svým zaměřením jsme přínosem pro společnost. Jsme unikátní tím, že …