POROVNÁNÍ OBORŮ: Žurnalistika a mediální studia

25. 12. 2012 | O studijních oborech

Univerzita Palackého v Olomouci – Žurnalistika

Na Katedře žurnalistiky, která spadá pod Filozofickou fakultu, naleznete prezenční bakalářský obor Žurnalistika. Obor je nabízen ve variantě jedno či dvou oborové. Na bakalářský program navazují teoreticko-analytické magisterské studijní obory Mediální studia, Kulturální studia a Komunikační studia.

 • Přijímací řízení

Přijímací zkoušky jsou realizovány formou testu studijních předpokladů s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách. Test se skládá z 50 – 60 otázek členěných do několika skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Délka trvání testu je 60 minut.

 • Statistika pro akademický rok 2012/2013
R = doba studia PPP = předpokládaný počet přijatých U/P = poměr uchazečů a přijatýchR = doba studia PPP = předpokládaný počet přijatých U/P = poměr uchazečů a přijatých

Masarykova univerzita v Brně – Mediální a komunikační studia

Studenti bakalářského studia se mohou v průběhu tří let v rámci výběru předmětů profilovat a zaměřit se speciálně třeba na televizní nebo rozhlasovou žurnalistiku, sociální média, výzkum obsahu médií, mediálních účinků či publika, PR a marketingovou komunikaci či práci s digitálními médii, redakčními systémy a grafikou. Fakulta sociálních studií disponuje moderním vybavením pro digitální zpracování textu, zvuku, obrazu, videa i grafiky. Bakalářský obor Mediální a komunikační studia na Fakultě sociálních studií lze studovat prezenčně i kombinovaně.

 • Přijímací řízení

Přijímací zkouška probíhá formou Národních srovnávacích zkoušek, které pořádá společnost SCIO. Součástí je test Obecných studijních předpokladů v základní variantě a test Základy společenských věd. Uchazeči o studijní kombinace v rámci dvouoborového studia vykonávají také příslušné přijímací zkoušky na druhý obor.

 • Statistika pro vybrané dvouoborové kombinace.

Univerzita Karlova v Praze – Žurnalistika

Fakulta sociálních věd nabízí Žurnalistiku v bakalářské prezenční formě. Program se svým zaměřením hlásí k tradicím domácí i světové přípravy budoucích novinářů, jak se vyprofilovaly koncem dvacátého století. Absolventi jsou připraveni pro práci nejen v jednotlivých tradičních médiích, ale i v tzv. nových médiích. Kdo hledá uplatnění spíše v PR a v reklamě, měl by zvolit obor Marketingová komunikace a public relations.

 • Přijímací řízení obsahuje písemnou a ústní zkoušku.
 1. Písemnou část tvoří test z volitelného cizího jazyka a integrovaný test. Ten ověřuje všeobecný, historický, kulturní a politický přehled, znalosti spisovné češtiny, jazykovou tvořivost, intuitivní řešení tvůrčích problémů a schopnost jazykové stylizace.
 2. V ústní části dojde k prověření základní orientace v aktuálních otázkách české společnosti, světové politiky, kulturního dění. Padnou i otázky týkající se vaší motivace ke studiu s diskusí nad seznamem četby a případnými ukázkami vlastní tvorby.
 • Statistika

Do ročníku 2012/13 se hlásilo 784 zájemců, přičemž štěstí se usmálo pouze na 77 studentů. Univerzita předpokládá, že v roce 2013/14 otevře obor pro 60 uchazečů.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Ekonomická žurnalistika

Cílem studia Ekonomické žurnalistiky na bakalářském stupni je příprava studentů na profesi redaktorů sdělovacích prostředků (zvláště ekonomicky zaměřených) nebo na profese pracovníků v hospodářském řízení a správě. Ve studiu lze pokračovat na ostatních žurnalistických školách či navázat magisterským oborem Ekonomika a právo v žurnalistice.

 • Přijímací řízení

Pořadí uchazečů určuje výsledek v Národních srovnávacích zkouškách, které pořádá společnost SCIO. Každý uchazeč se musí přihlásit individuálně a absolvovat test obecných studijních předpokladů v základní podobě.

 • Statistika

University of New York in Prague – Communication and Mass Media

Škola poskytuje vzdělání v anglickém jazyce. Obor Komunikace a masmédia se primárně zaměřuje na mediální komunikaci a public relation. Pokud studenti úspěšně složí státní závěrečnou zkoušku, obdrží jak americký diplom z Empire State College (B.A.), tak bakalářský titul z UNYP (Bc.).

 • Přijímací řízení
 • Motivační dopis napsaný v anglickém jazyce (400 slov).
 • Musíte prokázat dostatečné znalosti anglického jazyka. Například skóre TOEFL: 197 (test na počítači) 530 (písemný test) nebo 71 (on-line test).
 • Uchazeči dále musejí úspěšně projít pohovorem se studijním poradcem.
 • Administrativní poplatek za přijímací řízení činí 2 000 Kč

Anglo-americká vysoká škola – Journalism and Communications

Nejstarší soukromá vysoká škola v České republice vyučuje budoucí mediální odborníky v anglickém jazyce. Škola slibuje multikulturní kolektiv a to včetně vyučujících. Studenti mají možnost absolvovat část studia i na některé z partnerských univerzit v USA. Platba školného se váže na získané kredity. Jeden kredit vás vyjde na 2000 korun, což znamená, že za bakalářský obor zaplatíte 360 000 Kč.

 • Přijímací řízení

Komunikační znalost angličtiny se považuje za samozřejmost. Dále jsou třeba dva doporučující dopisy a esej na téma „Professional Objectives and Interests“. Součástí přijímacího řízení je též pohovor.

Univerzita Jana Ámose Komenského – Sociální a mediální komunikace

Pražská soukromá škola nabízí bakalářský obor Sociální a mediální komunikace v prezenční i kombinované formě. Cílem je připravit odborníky pro činnost v médiích, tiskových, propagačních, reklamních a PR agenturách. V magisterském stupni se studium větví na žurnalistiku a komerční komunikaci. Poplatek za semestr studia je stanoven na 25 000 Kč.

 • Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá pouze na základě předložené přihlášky ke studiu. Uchazeči tedy nepodstupují přijímací zkoušky.

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) – Mediální tvorba

Mediální tvorba se studuje prezenčně. Zkusíte si psát scénáře, práci moderátora, budete mít možnost zaměřit se na fotografování, natáčení audiovizuálních děl nebo na práci v PR. Škola slibuje osobní přístup či výuku angličtiny na vysoké úrovni. Po třech letech můžete navázat magisterským oborem Mediální tvorba se specializací na nová média. Druhým bakalářským oborem, který škola vyučuje je Literární tvorba. Připraví Vás na práci spisovatele, scenáristy, básníka, publicisty a redaktora v jakémkoliv médiu. Platí se 60 000 za akademický rok.

 • Přijímací řízení
 1. Uchazeči zhlédnou výběr ukázek z audiovizuálních děl. Na místě pak napíší analytickou práci klasifikující ukázky z různých pohledů. Poté následuje rozprava s komisí pedagogů.
 2. Ústní pohovor probíhá nad strukturovaným seznamem přečtených knih, zhlédnutých filmů nebo divadelních představení (celkem min. 30 položek). Zkušební komise analyzuje talentovou práci. Dále prověří uchazečovy autorské ambice, jeho autorské zaměření a motivace ke studiu.

Foto: sxc.hu

Další články k tématu

Vysoké školy na Moravě otevírají nové obory. Reagují na poptávku trhu

Dostavba jaderné elektrárny, změna klimatu i potřeba revitalizovat krajinu. Na to všechno reagují vysoké školy na Moravě a otevírají nové obory, aby pomohly zaplnit mezery na pracovním trhu. Absolventi tak budou mít uplatnění zaručené. V Česku se chystá výstavba nových jaderných bloků. I proto bude větší poptávka po odbornících na jadernou energetiku. Vysoké učení technické se […]

číst více

Nejdražší město střední Evropy. Láká ještě Praha zahraniční studenty?

Do Česka každoročně míří studenti z celého světa. Za studium sice musí platit, právě výše školného – alespoň v porovnání s anglofonními zeměmi – je ale jedním z největších lákadel pro zahraniční studenty. Kvůli vysoké inflaci a rostoucím nákladům na život se ale studium v Česku v posledních letech prodražilo. Praha loni dokonce obsadila první místo v žebříčku zemí s nejdražším bydlením ve […]

číst více