MENDELU uspěla. Tři doktorské programy o akreditaci nepřijdou

19. 6. 2023 | O studijních oborech

Doktorské studium na MENDELU
Mendelova univerzita uspěla s odvoláním proti zrušení třech doktorských studijních programů. Provozně ekonomická fakulta tak může i nadále vyučovat obory ekonomika a management v českém a anglickém jazyce a obor Business Economics and Management. Národní akreditační úřad nepravomocně rozhodl o odebrání akreditace na počátku roku, jeho rozhodnutí zvrátila v květnu přezkumná komise.

„Pro mne osobně to znamená úspěch při ochraně zájmů našich studentů a zároveň významný kvalitativní posun v zajišťování těchto doktorských studijních programů a nejen jich. Bez ohledu na kontroly a připomínky Národního akreditačního úřadu jsme se snažili nastavit v těchto studijních programech standardy odpovídající transparentnímu zajištění vzdělávaní,“ uvedl rektor brněnské univerzity Jan Mareš.

Rada NAÚ podle předsedy akreditačního úřadu Roberty Plagy původně rozhodla o odebrání akreditace kvůli rozdílným studijním podmínkám pro zahraniční studenty a kvůli využívání zprostředkovatelských agentur. V případě, že by rozhodnutí úřadu nabylo právní moci, Mendelova univerzita by dále nemohla studijní programy uskutečňovat a jejich studenti by museli přejít jinam.

Zatímco tři programy na Provozně ekonomické fakultě mají zelenou, o takzvanou institucionální akreditaci definitivně přišly doktorské studijní programy v ekonomických vědách. Institucionální akreditace vysoké škole umožňuje, aby sama rozhodovala o vzniku, zrušení a úpravách studijních programů. Rozhodnutí Národního akreditačního úřadu týkající se těchto programů je již pravomocné.

Zdroj: Novinky.cz, MENDELU, ČTK

Další články k tématu

Mendelově univerzitě hrozí ztráta akreditace části doktorských programů

Mendelově univerzitě hrozí ztráta akreditace části doktorských programů

Rada Národního akreditačního úřadu odsouhlasila odebrání institucionální akreditace Mendelovy univerzity. Týká se to doktorských studijních programů v ekonomických vědách. Univerzitě zároveň odebrala možnost uskutečňovat doktorské studijní programy Ekonomika a management v češtině i angličtině. Rozhodnutí zatím není pravomocné, škola zváží další kroky. Úřad škole institucionální akreditaci odebral, protože Rada pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity podle něj nedokázala …

Mendelova univerzita přišla o akreditaci na doktorské studium ekonomiky

Mendelova univerzita přišla o akreditaci na doktorské studium ekonomiky

Národní akreditační úřad odebral Mendelově univerzitě v Brně institucionální akreditaci pro doktorské studium ekonomických oborů. V praxi se to projeví tak, že škola si již nebude moct sama schvalovat nové studijní programy v doktorském typu studia pro ekonomické obory. Místo toho bude muset žádost o jejich povolení podat akreditačnímu úřadu. Na možné nedostatky na brněnské škole upozornila antiplagiátorská …

MÚVS ČVUT vás připraví na život, jaký si umíte vysnít jen vy

MÚVS ČVUT vás připraví na život, jaký si umíte vysnít jen vy

Poskytovat kvalitní vzdělání je pro Masarykův ústav vyšších studií ČVUT samozřejmostí, nabízíme ale víc. Chceme být místem, kde se vaše sny a plány do budoucna berou vážně a kde vám pomůžeme hledat vlastní cestu. „Vysokých škol je hodně. Ty dobré se poznají podle toho, jak dokáží rozvíjet schopnosti jednotlivých studentů, jejich kreativitu, kritické myšlení. Vysoká …