Akreditace

Vysoké školy nemůžou přejít na on-line výuku bez nařízení hygieniků. Přišly by o akreditaci

Nejistota a nedostatek informací v souvislosti s novým koronavirem – to jsou dva zásadní problémy, na které upozorňuje řada škol včetně vysokých. Místo toho, aby čekaly, jak se pandemie bude dále vyvíjet a na pokyny vlády, rozhodly se některé vysoké školy vzít celou věc do vlastních rukou a od října v některých oborech rovnou najet na on-line vzdělávání. …

číst více

VŠE může samostatně rozhodovat o vzniku, zrušení a změnách studijních programů

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) právě dnes obdržela institucionální akreditaci od národního akreditačního úřadu. Díky ní může samostatně rozhodovat o vzniku, zrušení a změnách studijních programů, platná je po dobu 10 let. Specifikem VŠE je její úzká specializace. Proto se škola rozhodla žádat o institucionální akreditaci pouze pro dvě oblasti vzdělávání, a to pro oblast …

číst více

Nejdřív obor, potom zaměření. Masarykova univerzita si bude o akreditacích rozhodovat sama

Masarykova univerzita získala jako druhá v řadě po Karlově univerzitě institucionální akreditaci. V praxi to znamená, že o otevření či zrušení studijních oborů si obě univerzity budou rozhodovat příštích deset let samy na základě vnitřního systému kontroly kvality.   Doposud byl jediným rozhodovacím orgánem Národní akreditační úřad (NAÚ), který má nyní za úkol právě udílení institucionálních akreditací. …

číst více

VŠTE získala akreditaci Evropské logistické asociace

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích se stala první veřejnou vysokou školou, a teprve druhou v zemi, která získala prestižní akreditaci Evropské logistické asociace. Stalo se tak pro magisterský studijní program Logistika. „Studentům to umožní získat mezinárodní logistický certifikát a titul cEJLog bez certifikačních zkoušek. Stačí o něj po absolvování požádat Evropskou logistickou asociaci. To …

číst více

MŠMT omezuje právnické fakultě v Plzni akreditaci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo o omezení akreditace magisterského studijního programu „Právo a právní věda“ se studijním oborem „Právo“ na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Fakulta nesmí přijímat ke studiu uvedeného studijního programu nové uchazeče. Rozhodnutí bylo vydáno odborem vysokých škol na návrh Akreditační komise. Vedení Západočeské univerzity se stanoviskem MŠMT souhlasí a uvádí, že …

číst více

Archiv Mendelovy univerzity získal akreditaci

Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR byla Archivu Mendelovy univerzity v Brně udělena akreditace pro výkon působnosti veřejného specializovaného archivu. Univerzita se tak zařadila po bok brněnského univerzitního archivu Vysokého učení technického a Archivu Masarykovy univerzity. Udělení akreditace lze chápat jako uznání kvality. Zároveň se univerzita může zapojit do grantových projektů k získání prostředků pro vybavení pracoviště …

číst více

Akreditace Právnické fakultě v Plzni prodloužena

Ministerstvo školství dne 9. března prodloužilo akreditaci Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Ukončilo tak spor mezi Akreditační komisí, která chtěla akreditaci plzeňským právům odebrat, a plzeňskou právnickou fakultou protestující proti rozhodnutí komise. Akreditační komise nebyla spokojená především s kvalitou akademických pracovníků školy. Chtěla prodloužit akreditaci plzeňským právům nejprve do října tohoto roku, aby současní studenti oboru měli …

číst více

Plzeňská práva přišla o akreditaci doktorského programu

Ministerstvo školství odejmulo 7. listopadu 2011 plzeňské právnické fakultě akreditaci doktorského studijního programu. Rozhodnutí začne platit od 29. února 2012. Ministerstvo dále pozastavilo fakultě oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul JUDr. Právnická fakulta nyní čeká na rozhodnutí o prodloužení akreditace magisterského a bakalářského studia. O reakreditaci požádala fakulta ministerstvo 31. října, osm měsíců před tím, než vyprší. Současných studentů magisterského studia …

číst více

Bankovní institut přišel o akreditaci na výuku v angličtině

Ministerstvo školství se rozhodlo odebrat soukromé vysoké škole Bankovní institut vysoká škola akreditaci na výuku v angličtině. Akreditační komise navrhovala, aby byla škole odebrána akreditace i pro výuku v češtině. Proti tomuto návrhu se však ministerstvo postavilo. Bankovní institut musel už loni ukončit činnost deseti svých poboček u nás a na Slovensku kvůli nízké kvalitě výuky. Komise navrhovala odnětí akreditace …

číst více

Plzeňská práva mohou přijít o akreditace

Právnické fakultě při Západočeské univerzitě v Plzni hrozí odnětí akreditací na některé obory. Akreditační komise ministerstva školství navrhla tento postup především proto, že k odchodu se chystá řada pracovníků fakulty. Pokud by návrh prošel, bylo by to poprvé, kdy by byla akreditace odňata veřejné vysoké škole. Ohrožena je akreditace doktorského studijního programu Teoretické právní vědy a magisterský obor …

číst více