Právům v Plzni hrozí omezení akreditace nultých ročníků

25. 6. 2022 | Aktuality

studium práva

Národní akreditační úřad pro vysoké školství zahájil v květnu řízení k omezení akreditace programu celoživotního vzdělávání (CŽV) neboli nultých ročníků na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Národní akreditační úřad se v řízení zaměří na nedostatky v současné podobě přijímacích zkoušek, které mají údajně zvýhodňovat některé studenty. Dopad na studium ostatních ročníků řízení mít nebude.

„Důvody pro zahájení řízení se týkají nastavení přijímacího řízení, které podle názoru akreditačního úřadu není v souladu s podmínkou rovného přístupu, rovného zacházení, protože jsou bonifikováni absolventi programu celoživotního vzdělávání, který uskutečňuje Právnická fakulta Západočeské univerzity,“ uvedl zástupce akreditačního úřadu Jiří Smrčka.

Akreditační úřad kontrolu na Západočeské univerzitě realizoval mezi květnem 2021 a lednem 2022. Protokol se závěry kontroly úřad následně univerzitě poslal na začátku února. Prorektor pro rozvoj a vnější vztahy univerzity Vladimír Duchek pak na dubnovém jednání radě akreditačního úřadu sdělil, že vedení školy nespatřuje v ustanoveném způsobu přijímání studentů žádné chyby.

S tím ale akreditační úřad nesouhlasí. Podle něj bonifikace absolventů programu celoživotního vzdělávání u přijímacích zkoušek vede k přijetí studentů, kteří by za jiných podmínek zkoušky pravděpodobně úspěšně nesložili.

„Z důvodu omezeného počtu přijímaných uchazečů dochází k tomu, že jsou takoví uchazeči přijímáni ke studiu na úkor uchazečů, kteří v přijímací zkoušce dosáhli lepších výsledků,“ uvádí v protokolu rada akreditačního úřadu. Fakulta navíc podle úřadu v některých případech upřednostnila uchazeče, kteří program celoživotního vzdělávání nedokončili v předem stanovené lhůtě.

Obsah programu celoživotního vzdělávání na právnické fakultě je obsahově shodný s prvním ročníkem studia akreditovaného programu Právo a právní věda. Celoživotního vzdělávání se mohou zúčastnit zájemci o studium, kteří nezvládli přijímací zkoušky do klasického studijního programu. U přijímaček pak absolventi celoživotního vzdělávání dostanou body navíc.

Toto bodové zvýhodnění se akreditačnímu úřadu nelíbí. Správní řízení by dle jejich názoru mělo vyjasnit podmínky pro nulté ročníky na všech českých univerzitách, nejenom na plzeňské fakultě.

„(Nulté ročníky) jsou určené pro ty, kteří se na vysokou školu nedostanou a zaplatí si kurz Celoživotního vzdělávání a díky tomu mají nějakou bonifikaci pro přijímací řízení anebo získají možnost nastoupit přímo do prvních ročníků. Vysoké školy to mají nějak nastavené. Předmětem nálezu, výtky Národního akreditačního úřadu je, že nastavení není dostatečně transparentní, protože nemají být preferováni někteří uchazeči proti ostatním,“ vysvětlil v rozhovoru pro server Novinky.cz rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček.

„Pevně věříme, že to fakulta vysvětlí, a pokud budou shledány věci, které bude třeba napravit, tak okamžitě zjednáme nápravu. Není to nic skandálního, tragického. Jde jen o vyjasnění podmínek,“ doplnil Holeček.

Západočeská univerzita musí podle Holečka ve správním řízení vystupovat aktivně. „Právnická fakulta musí spolupracovat s vedením univerzity a poskytnout velmi detailní informace a doložit, že je vše transparentní, že to nikoho nezvýhodňuje a tak dále. Pokud by i tak byly nějaké pochybnosti, tak uděláme opatření vůči přijímání a budeme modifikovat současné podmínky. Tedy abychom tu myšlenku (celoživotního vzdělávání) úplně nezahodili, ale aby byla zaručena transparentnost,“ sdělil Holeček.

Od loňska studuje na CŽV na právnické fakultě 14 studentů, během studia musí složit několik zkoušek. Model nultého ročníku CŽV se využívá i na řadě dalších vysokých škol.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj: Novinky.cz

Další články k tématu

ZČU napravila chyby, odebrání akreditace ji už nehrozí

ZČU napravila chyby, odebrání akreditace ji už nehrozí

Národní akreditační úřad zastavil řízení o omezení akreditace na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Vyplývá to ze zápisu z červnového jednání rady úřadu. Ten řízení zahájil kvůli nedostatkům v nastavení přijímacích zkoušek. Škola ale podle úřadu už chyby napravila. “Nápravnými opatřeními, která vysoká škola bez prodlení přijala, odpadl důvod, pro který bylo řízení z moci …

číst více
Vysoké školy nemůžou přejít na on-line výuku bez nařízení hygieniků. Přišly by o akreditaci

Vysoké školy nemůžou přejít na on-line výuku bez nařízení hygieniků. Přišly by o akreditaci

Nejistota a nedostatek informací v souvislosti s novým koronavirem – to jsou dva zásadní problémy, na které upozorňuje řada škol včetně vysokých. Místo toho, aby čekaly, jak se pandemie bude dále vyvíjet a na pokyny vlády, rozhodly se některé vysoké školy vzít celou věc do vlastních rukou a od října v některých oborech rovnou najet na on-line vzdělávání. …

číst více
Mendelova univerzita přišla o akreditaci na doktorské studium ekonomiky

Mendelova univerzita přišla o akreditaci na doktorské studium ekonomiky

Národní akreditační úřad odebral Mendelově univerzitě v Brně institucionální akreditaci pro doktorské studium ekonomických oborů. V praxi se to projeví tak, že škola si již nebude moct sama schvalovat nové studijní programy v doktorském typu studia pro ekonomické obory. Místo toho bude muset žádost o jejich povolení podat akreditačnímu úřadu. Na možné nedostatky na brněnské škole upozornila antiplagiátorská …

číst více