VŠE může samostatně rozhodovat o vzniku, zrušení a změnách studijních programů

26. 9. 2018 | Inspirace

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) právě dnes obdržela institucionální akreditaci od národního akreditačního úřadu. Díky ní může samostatně rozhodovat o vzniku, zrušení a změnách studijních programů, platná je po dobu 10 let.

Specifikem VŠE je její úzká specializace. Proto se škola rozhodla žádat o institucionální akreditaci pouze pro dvě oblasti vzdělávání, a to pro oblast vzdělávání Ekonomické obory a Informatika.

Získání institucionální akreditace je pro VŠE velkým úspěchem i závazkem do budoucna. Již od roku 2016 procházíme akreditačním procesem v rámci mezinárodní akreditace AACSB, a proto jsme mohli při přípravě žádosti o národní institucionální akreditaci využít zkušeností i synergických efektů. Vítám skutečnost, že akreditační proces v České republice již neprobíhá pouze „od stolu“, ale že významnou částí hodnocení je tzv. peer review, neboli návštěva hodnocené instituce a otevřená diskuze se zástupci vedení školy, učitelů, studentů i akademického senátu. Dle mého názoru je přínosem akreditací nejen zlepšení kvality podle předem daných standardů, ale také to, že se jedná o celoškolský projekt, který podporuje týmovou spolupráci mezi vedením školy a fakultami“, uvedla rektorka VŠE Hana Machková.

Cílem VŠE je již od příštího akademického roku přijímat většinu studentů do modernizovaných studijních programů, již teď si můžete prohlednout všechny studijní programy všech fakult VŠE na VysokeSkoly.cz