Nejdřív obor, potom zaměření. Masarykova univerzita si bude o akreditacích rozhodovat sama

5. 6. 2018 | Aktuality

Masarykova univerzita získala jako druhá v řadě po Karlově univerzitě institucionální akreditaci. V praxi to znamená, že o otevření či zrušení studijních oborů si obě univerzity budou rozhodovat příštích deset let samy na základě vnitřního systému kontroly kvality.

 

Doposud byl jediným rozhodovacím orgánem Národní akreditační úřad (NAÚ), který má nyní za úkol právě udílení institucionálních akreditací.

 

Podle místopředsedy Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity Ladislava Rabušice je již vše připraveno k tomu, aby se mohlo začít s vnitřní akreditací nové nabídky studijních programů.  Ta by dle univerzity měla být v řadě případů přehlednější. Cílem je, aby si studenti mohli lépe zvolit svůj plán studia a rozhodnout se pro jeho užší zaměření až v pozdějších semestrech.

 

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek si od této změny slibuje zkvalitnění výuky a připouští větší odpovědnost univerzity. „Rozhodnutí NAÚ je završením úsilí mnoha lidí, kteří na univerzitě dlouhodobě rozvíjejí systém vnitřního hodnocení a pečují o kvalitu vzdělávání. Získali jsme větší autonomii a zároveň významnější díl odpovědnosti vůči společnosti. Toto nově nabyté oprávnění nám umožní, abychom učili lépe,“ uvedl.

 

Změna začne platit v semestru 2019/2020, pocítí ji tak již uchazeči, kteří se budou na Masarykovu univerzitu hlásit letos na podzim.

Další články k tématu