Kalendář akcí škol

18. 8. 2010 | Studentský život

Na každé škole najdeme během roku několik termínů, které se týkají nejen uchazečů, ale stávajících studentů a mnohdy i široké veřejnosti. A které to například jsou?

calendar_34936-95Během roku se na vysokých školách koná řada akcí nejen pro studenty. Mohou to být napříkad:

Dny otevřených dveří

 • slouží především uchazečům o studium a stávajícím maturantům k tomu, aby se mohli lépe zorientovat v nabídce studijních oborů a programů dané školy, průběhu studia na ní a dalších možností, které nabízí
 • zároveň mají možnost lépe poznat budovu školy a její zázemí
 • dny otevřených dveří se konají zpravidla v podzimních a zimních měsících, tedy v době, kdy se uchazeči rozhodují, kam si podají přihlášku
 • související články na portálu VysokéŠkoly.cz:
 • přehled dnů otevřených dveří lze sledovat také v rubrice Aktuality

Termíny podávání přihlášek

Termíny přijímacích zkoušek

 • termíny přijímacího řízení se na jednotlivých fakultách liší
 • přijímací zkoušky mohou být jedno-, dvou- i vícekolové, a nebo se mohou skládat z několika částí a mohou tak být rozloženy i do několika dní (týká se zejména uměleckých fakult)
 • na některé školy jsou uchazeči přijímání na základě výsledků Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) společnosti SCIO – tyto zkoušky se konají v několika pevně stanovených termínech během celého roku (více informací včetně přehledu termínů zkoušek najdete na www.scio.cz)
 • uchazeči o studum na Masarykově univerzitě (kromě Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií) skládají Test studijních předpokladů (TSP), pro který jsou vyhrazeny tři speciální termíny v Brně a jeden v Bratislavě (uchazeč má možnost si vybrat, který z termínů preferuje) (více informací včetně přehledu termínů zkoušek najdete na www.muni.cz)
 • řada škol přijímá své uchazeče bez přijímacích zkoušek, při sestavování pořadníku studentů vycházejí zejména ze studijních výsledků ze střední školy, doložených úspěchů na vědomostních olympiádách, soutěžích apod.
 • související články na portálu VysokéŠkoly.cz:
 • přehled termínů přijímacích zkoušek lze sledovat také v rubrice Aktuality.
 • každá fakulta či škola dále během roku organizuje celou řadu kulturních, vědeckých, vzdělávacích i sportovních akcí. Informace o nich lze najít na stránkách jednotlivých fakult, ale také na našem webu v sekci Aktuality

Volné dny

 • mezi volné dny v rámci akademického roku (mimo dny volna vyhlášené státem) patří:
  • vánoční prázdniny: bývají zpravidla stejně dlouhé jako na střední škole, tj. začínají těsně před vánočními svátky a končí krátce po začátku kalendářního roku
  • děkanské volno a rektorský den: vyhlašováno je zejména po či před dnem státního svátku nebo za účelem konání fakultní či univerzitní akce
  • letní prázdniny: trvá stejně jako na středních školách přibližně dva měsíce, ale mohou začít a končit v jiné dny než je tomu na středních školách
  • sportovní, kulturní a vzdělávací akce: mimo výše uvedené akce pořádají vysoké školy, jednotlivé fakulty či sami studenti (po předchozím souhlasu děkana fakulty či rektora školy) své vlastní akce, které jsou primárně určeny samotným studentům, ale jejich funkcí je představit svou činnost i širší veřejnosti (potencionální uchazeče nevyjímaje), případně se zviditelnit i na celostátní či na mezinárodní úrovni

Zdroj foto: Stock.XCHNG

Další články k tématu

10 mýtů a faktů o studiu informatiky

10 mýtů a faktů o studiu informatiky

O studiu informatiky koluje spousta různých domněnek, jak je to ale doopravdy? Pravdu vám prozradí student Fakulty informatiky Masarykovy Univerzity (FI MU) Michael Koudela. Student Fakulty informatiky Masarykovy univerzity Michael Koudela. Foto: MU   1. Je potřeba začít programovat už na střední, jinak nemám na FI MU šanci. MÝTUS Michael: Informatika se u nás učí úplně od …

Deváťáci z jižních Čech si mohou střední vybrat na on-line burze škol

Deváťáci z jižních Čech si mohou střední vybrat na on-line burze škol

Žáci devátých tříd se stále mohou hlásit na střední školy. Do uzávěrky přihlášek ale příliš mnoho času nezbývá. Pokud by někdo stále váhal, kam se má přihlásit, může mu s rozhodováním pomoct on-line burza středních škol, kterou uspořádala Jihočeská hospodářská komora. Burzy se účastní gymnázia, střední školy i učiliště na jihu Čech. Žáci si svou budoucí …