KROK PO KRŮČKU: Proč jít na den otevřených dveří?

22. 1. 2009 | Přijímací řízení

Náš server vás poslední dobou zásobuje novými a novými termíny dnů otevřených dveří. Téměř každá fakulta alespoň na jeden den vítá ve svých prostorách potenciální studenty. Mnohdy se vyplatí takovéto příležitosti využít – chcete vědět proč? Pozn. Článek byl 14. 10. 2011 aktualizován (kav).

První momenty
Než se na univerzitu vypravíte, ověřte si ještě jednou na internetu nebo v tisku správné datum a čas Dne otevřených dveří (DOD). Není na škodu vyrazit dřív, dát si čas na hledání a seznámení se s okolím. Pokud máte obavy vyjet třeba do neznámého města úplně sami, nebojte se požádat kamarády nebo členy rodiny o doprovod. Mohou si také všimnout věcí, které přehlédnete.
Nepodceňujte už samotnou cestu k univerzitě. Pokud jste v cizím městě, dávejte pozor, kolik času zabere cesta na místo a kterými spoji je třeba jet. Jak daleko je budova od zastávky? Jaké je nejbližší okolí? Vyplatí se vědět, kde se nachází menza, knihovna, obchody s potravinami, ale i kavárny, parky nebo novinové stánky.
Využijte času, který strávíte čekáním na začátek prohlídky. Můžete zkusit navazovat kontakty s dalšími návštěvníky: jistě jsou stejně nejistí a zvědaví jako vy a budou jen rádi, že se mohou seznámit! Ve dvou budete uvolněnější a odvážnější. Navíc si můžete na konci dne na danou osobu vzít telefonní nebo emailový kontakt, který se vám bude později hodit.

Průběh dne
Během DOD budete mít možnost získat odpovědi na velké množství otázek. Předně na vlastní oči uvidíte své možné budoucí vyučující a kolegy. Určitě využijte příležitosti prohlédnout si zázemí školy, učebny a jejich vybavenost, laboratoře, tělocvičnu, knihovnu, studijní a počítačové místnosti. Jak se v budově cítíte? Nasajte atmosféru školy!
K čemu jsou DOD primárně určeny? Ke kladení otázek! Ušetřete studijnímu oddělení práci s odpovídáním na vaše všetečné emailové nebo telefonické dotazy, kterých se denně množí spousty, a zeptejte se přímo u zdroje! První na řadu přijdou určitě otázky ohledně studia: jak správně vyplnit přihlášku, co všechno je k ní třeba přiložit (některé školy vyžadují seznam literatury, jiné motivační dopis, talentové nebo jazykové zkoušky či lékařské potvrzení), vypisuje-li škola přípravné kurzy k přijímačkám, jaký je průběh přijímacích zkoušek (zda mají i ústní část, jaké otázky se mohou objevit), jak probíhá zápis (popř. zda je akceptována plná moc), jak probíhá studium a zkoušky (jsou-li spíše formou testu nebo ústní, zda je v průběhu semestru třeba odevzdávat průběžné práce, kde je povinná účast), existuje-li možnost navázat na bakalářský studijní program, zda je možné přestoupit na jinou školu (nebo z jiné školy), popř. jaké je uplatnění absolventů. Zajímat vás ale mohou i možnosti vycestovat v rámci studijních zahraničních programů, podmínky udělení stipendia, úroveň výuky cizích jazyků nebo obsah předmětů (ne všude je přístup ke studiu stejný, některé obory se přímo zaměřují na určitou oblast, dávají přednost praxi před teorií apod.).
Rozhodně se ale nestyďte zeptat se i na otázky, které se studiem souvisí nepřímo, ale pro vás jsou důležité. Možná jste nenašli počítačovou učebnu nebo vás zajímá její přístupnost. Je možné zapojit do univerzitní sítě vlastní notebook? Jak důležitý je pro studium vlastní přístup na internet (na některých školách probíhá zápis na zkoušky či registrace předmětů výhradně „po síti“)? Jaké jsou možnosti využití knihovny? Patří přímo ke škole nějaká kolej a je poblíž menza či bufet? Je možné zapsat si i předměty z jiných oborů či fakult? Snažte se být milí a zdvořilí, ale nebojte se zeptat na cokoliv, co vás zajímá: ocení to určitě i ostatní!
Pokud sami žádné otázky nemáte, poslouchejte, na co se ptají jiní návštěvníci. Klidně si pište poznámky, paměť má své meze! Pokud univerzita nabízí takovou možnost, můžete si zakoupit doplňující materiály nebo navštívit přednášku a udělat si obrázek o výuce. Prohlédněte si nástěnky, klidně se ve škole zdržte o něco déle, naberte si letáčky a nebojte se oslovit i stávající studenty školy, pokud vás zajímá jejich hodnocení daného oboru.

Pomoc při rozhodování
Čekali jste, že vám DOD pomůže rozhodnout se, ale stále váháte? Nic vám nebrání navštívit více škol a své dojmy a informace porovnávat. Ptejte se svých přátel a spolužáků, jaké školy navštívili oni (možná se vám prostě kryly termíny a museli jste si vybrat jeden ze dvou) a jak na ně prostředí působilo. Některým lidem při rozhodování pomáhá sepsat si výhody a nevýhody různých variant a rozhodnout se podle priorit (např. je-li pro vás důležitější rodinná atmosféra nebo dostupnost školy z místa vašeho bydliště).

Názory letošních maturantek:

Renata V., Gymnázium Vodňany: „Na dni otevřených dveří bych se ráda dozvěděla základní informace o škole (počet studentů, fakulty, něco zajímavého, koleje…), podrobněji pak něco o oboru, na který se hlásím (vysvětlení předmětů, které se vyučují, něco málo ke zkouškám, uplatnění po škole…). Nejvíce bych se ale zaměřila na podrobnosti ohledně přijímacích zkoušek (poplatky, přihlášky, termíny zkoušek…).“

Jitka K., Gymnázium Vodňany: „Dny otevřených dveří by určitě měly zodpovědět otázky všech budoucích studentů a především je navnadit na případné studium a seznámit je s prostředím university. Myslím si ale, že mnoho fakult bohužel bere tento fakt na lehkou váhu a není dostatečně připraveno. Je to škoda a domnívám se, že mnohé z nás to velice odrazuje – jak asi bude vypadat studium, když se vyučující nedokážou připravit ani na prezentaci vlastní katedry?“

Nezapomeňte, že:

  • do „výletu“ na DOD se vyplatí finančně investovat!
  • z webových stránek se nedozvíte zdaleka všechno!
  • při přijímačkách už budete vědět, kudy kam!
  • DOD pořádají i soukromé vysoké školy!

Další články k tématu

České vysoké školy mění přijímací řízení kvůli koronaviru. Některé obory přijímačky ruší

České vysoké školy mění přijímací řízení kvůli koronaviru. Některé obory přijímačky ruší

Epidemie koronaviru zásadním způsobem proměnila české školství. Dopad bude mít i na podobu přijímacího řízení na vysoké školy pro nadcházející školní rok. Některé obory přistoupily k úplnému zrušení přijímacích zkoušek, jiné odkládají termíny a někde se celý přijímací proces přesune on-line. Školy tak vycházejí vstříc středoškolákům, které v krátkém rozestupu čekají maturity i přijímací zkoušky. Některé …

číst více