Příprava na přijímací zkoušky

26. 4. 2010 | Pro uchazeče na VŠ

Při přípravě na přijímací zkoušky určitě hraje svou roli pročtení literatury a dalších studijních materiálů, které doporučuje sama vámi zvolená vysoká škola. Cenné body vám ale mohou přinést i další okolnosti, třeba různé zkušební testy, dosavadní úspěchy v soutěžích a nebo také jen prosté, zato včasné a pečlivé prostudování podmínek přijetí.

 • základní podmínky přijímacího řízení, které musí dodržovat všechny školy, stanovuje § 50 zákona o vysokých školách
 • konkrétní organizace a další okolnosti přijímacího řízení, které zákon nestanovuje, jsou plně v kompetenci konkrétní školy, resp. jejích součástí – proto se může průběh přijímacího řízení na různých školách značně lišit

Co si zjistit před zkouškou

 • kdy a kde se zkoušky konají (tyto informace vám přijdou písemně v pozvánce)
 • z čeho přesně se zkouška skládá (ústní či písemná část, jednotlivé předměty, požadovaný rozsah, doporučená literatura)
 • co bude u zkoušky požadováno (seznam přečtené literatury, osvědčení a doporučení, zvláštní pomůcky)
 • je-li možné přijetí bez přijímacích zkoušek a za jakých podmínek (studijní průměr, účast na olympiádách a soutěžích, body za volnočasové aktivity)

Odkud čerpat informace při přípravě

 • přípravné kurzy jednotlivých škol, fakult či komerčních agentur (např. Tutor, Scio a další)
 • elektronické kurzy (tzv. e-kurzy)
 • sborníky testů a modelových otázek (k zakoupení na daných školách)
 • vzorové testy na webových stránkách samotných škol

Co ještě může pomoci

 • maturovat z předmětů, které odpovídají požadavkům při přijímací zkoušce
 • zapracovat na vlastních slabších stránkách
 • rozšiřovat si všeobecný přehled (bývá také testován)

Další články k tématu