Přihláška na VŠ - vyplnění složenky

Vyplnění složenky k přihlášce na vysokou školu je tradiční noční můrou všech maturantů. Abychom vám ušetřili nervy, nabízíme vám přehlednou instruktáž krůček po krůčku.

Vyplnění složenky k přihlášce na vysokou školu je tradiční noční můrou všech maturantů. Abychom vám ušetřili nervy, nabízíme vám přehlednou instruktáž krůček po krůčku.

**Krok první: Kde seženu složenku, kolik stojí, jaký typ si opatřit? ** Složenku si vyzvednete na poště a formulář je zdarma. Pro odeslání platby za přijímačky potřebujete Poštovní poukázku (tj.složenku) typu A. Radši si vezměte i pár rezervních. Až budete chtít složenku na poště zaplatit, počítejte s částkou 20Kč za zprostředkování služby.

Krok druhý: Vyplnění složenky Pro naši potřebu se budeme zajímat pouze o přední část složenky. (Zadní stranu ignorujte.) Skládá se ze tří částí. Úplně vlevo se nachází kontrolní ústřižek – doklad o zaplacení, který nakonec připojíte k přihlášce. Shrnete v něm informace obsažené na celém formuláři. Do prostředního dílu složenky vypište adresu školy (najdete ji např. v Učitelských novinách). Část vpravo náleží informacím o účtu, na který má částka dojít. Vpravo dole potom vyplníte svoje iniciály. Vzor vyplněné složenky typu A najdete na: http://www.cpost.cz/…/media-type/ html/user/anon/pa­ge/default.psml/js_pa­ne/produkty;jses­sionid=d8f5440b­AAADEi6 7tN5nuetX=IBet­w?show_title=1&ksid=4­8&docid=359&pgty­p=S.

**Krok třetí: Kde může nastat zmatek? **

  • Celou složenku vyplňujte čitelně, tiskacím písmem, nejlépe modrou nebo černou propiskou.
  • Do kolonky Účel platby vepište třeba „Poplatek za přijímací řízení“ (když se to nevejde, zkraťte slovo „řízení“ na „říz.“).
  • Částka se vyplňuje co nejblíže předtištěnému symbolu „Kč“ nebo „h“, aby tam už nikdo nemohl nic vepsat. Pro jistotu prostor před námi vepsanou částkou ještě vodorovně proškrtneme.
  • Do kolonky „Slovy“ vepíšete slovy (tentokrát psacím písmem) celou částku, a to bez mezer. Čili se tam nejčastěji objeví nápis „pětset“. Prostor kolem vámi vepsaných slov opět vodorovně proškrtněte.
  • Kód banky je číslo uvedené za lomítkem v čísle celého účtu. Např. pro Českou spořitelnu je to tedy 0800.
  • V Učitelských novinách nebo na stránkách školy najdete číslo účtu. Je-li tam uveden i Variabilní či Konstantní symbol, musíte uvést na složence i je!!
  • Variabilní symbol v prvé části složenky zarovnejte vpravo.

Ještě pár tipů Platí pravidlo jedna přihláška – jedna složenka. Bohužel tedy nejde posílat peníze za více přihlášek skrz jednu složenku, i když jde o dva obory na téže fakultě. Kontrolní ústřižek si před nalepením na přihlášku okopírujte a pečlivě ho uschovejte; to pro případ, že by se přihláška ztratila v poště. Přihlášku samotnou posílejte doporučeně – tzn. že musíte před odesláním vyplnit Podací lístek. Ten získáte zdarma na po

Věřím, že s tímto návodem bude vyplnění složenky hračka, tak zlomte vaz!

vysokeskoly.cz">http://www.cpost.cz/…peed/portal/ media-type/html/user/a­non/page/defau­lt.psml/js_pa­ne/kestazeni;jses­sionid=d8f5 440­bAAAAAe+yi1×nnXmo=A­oaLg. Za doporučené zaslání přihlášky čekejte platbu 22Kč. Ale vyplatí se to – je to doklad, že jste vše odeslali včas.

Věřím, že s tímto návodem bude vyplnění složenky hračka, tak zlomte vaz!

Zdroj: www.ceskaposta.cz.


kavanluc@gmail.com

Další články k tématu