SERVIS PRO MATURANTY: Vyplnění přihlášky

Pokud už jste si vybrali vysokou školu, kterou chcete studovat, je nejvyšší čas vyplnit přihlášku. Na některé školy budete potřebovat psací potřeby, jiné už přijímají přihlášky ke studiu jen v elektronické for­mě.

číst více

Novinky u přijímaček v Olomouci

Jednotné přijímací testy pro všechny studijní obory, podávání pouze elektronických přihlášek a možnost prominutí přijímacích zkoušek u některých oborů čeká v letošním roce zájemce o studium na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Uchazeče o studium čeká při přijímacím řízením jednotný test, který připravili pedagogové fakulty. Test bude obsahovat 60 otázek, které budou zjišťovat osobnostní předpoklady ke studiu, společenskovědní přehled a […]

číst více

Dny techniky na univerzitě v Liberci

Inteligentní roboty, počítače řízené pomocí hlasu, laboratoř výroby nanovláken nebo energetických zařízení a další pracoviště technických fakult liberecké univerzity si mohou prohlédnout všichni zájemci během Dnů techniky, které pořádá Technická univerzita v Liberci.

číst více

Ekonomii bude možné studovat už i v Českých Budějovicích

Šest fakult Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích doplnila sedmá, ekonomická fakulta. Na návrh rektora univerzity prof. Václava Bůžka a po souhlasu Akreditační komise rozhodl o jejím zřízení Akademický senát Jihočeské univerzity. Na novou fakultu přejdou ekonomické katedry ze stávající zemědělské fakulty a některé nové katedry se budou vytvářet. „Do struktury ekonomické fakulty přecházejí bakalářské, magisterské a doktorský […]

číst více

Masarykova univerzita letos přijme asi 15 tisíc studentů

Do více než 750 oborů v bakalářských, magisterských a doktorských programech se mohou letos hlásit uchazeči o studium na Masarykově univerzitě. V nadcházejícím akademickém roce 2007/2008 je univerzita připravena k zahájení studia nově zapsat přibližně 15 000 studentů. „To je zhruba stejně jako loni,“ uvedla mluvčí univerzity Tereza Fojtová. Masarykova univerzita nabízí pro nadcházející akademický rok nové obory na několika fakultách. „Přírodovědecká […]

číst více

Soutěž o stipendium na UNYP

University of New York in Prague již šestým rokem vyhlašuje soutěž o prestižní stipendia pro nadané studenty. Letošní zájemci musí vypracovat esej v anglickém jazyce na téma „European society: Unified, milticultural, distinct identites?“ Jedenáct nejúspěšnějších studentů může získat až čtyřicetiprocentní slevu ze školného. Podmínkou účasti je, aby uchazeči byli studenty maturitního ročníku střední školy v České nebo Slovenské […]

číst více

Pomoc! Nevím, jakou školu si mám vybrat

Jsou studenti, kteří už od začátku svého středoškolského studia vědí, jaký je jejich vysněný obor. Všechny přihlášky mají už tedy pečlivě vyplněné a odeslané, aby měli jistotu, že je jejich vyvolená škola obdrží včas. Zatímco vedle vás leží několik prázdných formulářů, jen bezcílně bloumáte v brožurách a rvete si vlasy z hlavy. Prostě nevíte, co byste chtěli jednou v životě dělat. (Pozn.: Článek byl 11. 12. 2013 aktualizován. (lč))

číst více

Schválena novela zákona o vysokých školách

Novela Zákona o vysokých školách, která byla přijata Poslaneckou sněmovnou minulý týden, mění zásadním způsobem hospodaření vysokých škol s financemi. Návrh prosadilo ministerstvo školství prostřednictvím poslance Zbyňka Novotného (ODS).

číst více

Předvánoční Olomouc ožije animovaným filmem

Už pátým rokem se bude počátek prosince v Olomouci nést ve znamení animované tvorby. Ve dnech 8.-10.12. totiž pořádá Katedra filmových a divadelních studií UP ve spolupráci s organizací Pastiche Filmz Přehlídku animovaných filmů PAF 2006.

číst více

Univerzita Karlova spolupracuje s Českým rozhlasem

Karlova univerzita uzavřela s Českým rozhlasem smlouvu o spolupráci. Na vlnách ČRo 6 se tak vysílají pořady, které zpracovala sama univerzita.

číst více