ADRENALINOVÉ LÉTO

Pokud patříte k lidem, kteří při pohledu ze skály dolů chytají nepřekonatelnou závrať a křečovitě svírají jakýkoli pevný bod v blízkosti, raději ve čtení nepokračujte. Teď se totiž na pár okamžiků vypravíme vysoko do skal mezi nadšence, kteří každou svou volnou chvilku tráví zavěšení na lanech v několikametrové výšce. Řeč totiž bude o horolezectví.

číst více

Studium teologie na UK – 2. kolo přijímacího řízení

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy nabízí příležitost přihlásit se ke studiu oborů Evangelická teologie a Teologie křesťanských tradic.

číst více

2. kolo přijímacích zkoušek na stavební fakultě ČVUT

Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2006/07. Druhé kolo se týká následujících bakalářských studijních programů: Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie a Architektura a stavitelství.

číst více

Nová fakulta na Jihočeské univerzitě

K 1. lednu 2007 se Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích rozšíří o nově vzniklou, v pořadí již sedmou fakultu, a to ekonomickou.

číst více

Nový obor na Pedagogické fakultě v Hradci

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové v září otevře nový bakalářský studijní obor Sociální práce ve veřejné správě (forma studia kombinovaná).

číst více

Druhé kolo přijímaček v Opavě

Slezská univerzita v Opavě vypsala 2. kolo přijímacího řízení na širokou škálu oborů.

číst více

Co vás čeká na našem serveru o prázdninách?

Prázdniny jsou časem odpočinku. Naše redakce sice odpočívat bude, ovšem ne každý den. Na našich stránkách najdete během léta mnoho zajímavých článků, vycházet budou každé úterý a pátek.

číst více

Jaký je váš názor na státní maturity?

Jste zastánci nových státních maturit nebo vám nová zkouška dospělosti přijde jako nesmyslný výplod našich politiků? Na stránkách www.eucebnice.cz máte nyní jedinečnou možnost vyjádřit se k problematice státních maturit prostřednictvím krátkého dotazníku, který je anonymní.

číst více

Promoce na Mezinárodní univerzitě Nisa

Už třetí promoce proběhnou v červenci na Mezinárodní univerzitě Nisa, kde letos skončí své studium pětadvacet absolventů, mezi nimi i čeští studenti. Jedná se o posluchače tříletého bakalářského studia ve studijním programu Systémové inženýrství a informatika, oboru Informační a komunikační management.

číst více

Druhé kolo přijímaček na VUT

Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně vypsala druhé kolo přijímacího řízení. Konkrétně se jedná o nabídku studia studijního programu Stavební inženýrství s kombinovanou formou výuky. Papírové i elektronické přihlášky, je nutno podat do 16. 7. 2006 (fakulta preferuje elektronické podávání přihlášek).

číst více