Speciál O OBORECH: Marketingová komunikace a PR

16. 5. 2013 | O studijních oborech

Co je náplní studia?
Řada lidí si při spojení marketingová komunikace vybaví supermarket a myslí si, že právě práce spojená s provozem supermarketu je hlavním předmětem oboru (třeba vám to připadá trochu naivní a přehnané, ale s tou domněnkou jsem se setkala už tolikrát, že ji musím vyvrátit hned ze začátku).
Ve skutečnosti to však tvoří jen nepatrný zlomek oblasti, na kterou se obor soustředí. Marketingové komunikace jsou všechny relevantní komunikace s trhem. Zasahují do komerčního i nekomerčního (v tom případě se může jednat o politickou, sociální, nebo institucionální komunikaci) sektoru. Využívají různých metod a prostředků, z nichž některé znáte (například direkt marketing a adresné dopisy či letáky). Základním principem PR je, slovy PhDr. Pavla Dolanského, garanta oboru na FSV UK, udržování „good will“. Co si pod tím představit? Public relations můžeme chápat jako zajišťování dobrých vztahů v komunikaci mezi institucemi navzájem, mezi institucemi a zákazníkem, i v rámci instituce samotné. Pro větší názornost uvedu příklad: PR oddělení určité strany by mělo mimo jiné pracovat na tom, jak se strana jeví v očích veřejnosti, utvářet co nejkladnější mediální obraz strany.
Hlavním cílem studijního oboru je zajistit kvalitní přípravu profesionálních pracovníků komunikačních, public relations i výzkumných agentur, stejně jako dalších pracovišť marketingové a veřejné komunikace, a tím přispět ke zvýšení úrovně institucionální a firemní komunikace v České republice vůbec.

Přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky na Univerzitu Karlovu (viz níže) jsou dvoukolové, v prvním kole probíhají formou písemného testu z cizího a českého jazyka a všeobecného historického, politického, společenského a kulturního přehledu. Ve druhém kole následuje pohovor s nejlepšími uchazeči z písemného kola. V ústní části se porota uchazeče ptá na jeho motivaci ke studiu se základní orientací v oboru, diskutuje se o seznamu četby, eventuálně o vlastních aktivitách v oboru. Součástí ústní části je i zjištění uchazečovy orientaci v aktuálních otázkách české a mezinárodní politiky, moderní historie, společenských věd, společenského a kulturního dění. V roce 2012/2013 se na obor na FSV UK hlásilo 899 studentů, z nich bylo přijato pouze 67 uchazečů.
Na Univerzitu Tomáše Bati (viz níže) má přijímací řízení formu písemného testu, který se skládá ze dvou částí: zkoušky všeobecných znalostí (literatura, kultura, ekonomika a politika; a zkoušky kreativity a logického myšlení (tvůrčí přístup k řešení drobných propagačních úkolů). Přijímáno je maximálně 60 studentů.

Předměty
Obor se zaměřuje na marketing z pohledu komunikačních strategií, lze tedy očekávat předměty typu psychologie či sociologie zaměřené na marketingovou komunikaci, naopak takřka žádný prostor zde není věnován ekonomice, některé jistě potěší, že matematiku (a předměty ji využívající) byste v rozvrhu hledali marně. Místo toho budete studovat například právo a etiku v marketingu, marketingové strategie, nezapomíná se ani na marketing pro neziskový sektor a na tvorbu značky. Výběr z oblasti PR je trochu chudší, kromě znalostí z marketingu však využijete i předmětů Dějiny a teorie public relations, Komunikace s médii a předmětů zaměřených na výzkum a využití médií obecně.

Uplatnění
Studium vám pomůže rozšířit obzory a dá vám řadu teoretických znalostí, z nichž některé v praxi jistě oceníte. Budoucí uplatnění však záleží hodně na vás. Titul vám může cestu usnadnit, ale nevyšlape ji sám o sobě. Již v průběhu studia vás čeká povinná praxe. Po absolvování tohoto oboru byste měli být připraveni na působení ve sféře styků s veřejností. Zaměstnání můžete hledat například v marketingové, komunikační či PR agentuře, v agentuře pro průzkum trhu, uplatnit se můžete i jako mluvčí. V současné době pracují absolventi oboru ve firmách jako Google, Unilever nebo SAP, v médiích jako Elle nebo Česká televize, v komunikačních, reklamních či PR agenturách, například Ogilvy, AMI Communications nebo Native PR, jako manažeři vztahů s veřejností nejrůznějších institucí či tiskoví mluvčí (např. Ministerstvo zemědělství), nebo zakládají vlastní společnosti.

Kde lze studovat?
Od roku 2004 je možné obor studovat na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Obor je bakalářský, nemá vlastní magisterské studium, ale je možno navázat například oborem Mediální studia (magisterský obor určený v první řadě bakalářům žurnalistiky). Vedoucí katedry na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky je PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, Ph.D.

Velmi podobný obor, Marketingové komunikace, můžete studovat na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Je zaměřen také na tvůrčí stránku marketingu v oblasti designu, soustředí se však na marketingové komunikace, nikoli na public relations. Studijní plán zahrnuje předměty jako teorie marketingových komunikací, metodika tvůrčí práce, komunikační a prezentační dovednosti, týmová práce, copywriting, public relations, direct marketing, dále obecné kurzy marketingu, psychologie, filozofie, ekonomiky, ICT a další.

Modul Komunikace a PR nabízí i Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha v rámci bakalářského oboru Veřejná správa a Public Relations nebo magisterského studia Politologie a politika v mezinárodních vztazích (modul PR a mediální komunikace). Absolvování profilace PR a daného modulu vytváří předpoklady pro kvalifikované působení v oblasti komunikace a ovlivňování společnosti na všech úrovních. Absolventi se uplatní nejen ve společnostech specializovaných na tyto aktivity, ale i ve sdělovacích prostředcích, v institucích státní správy a samosprávy, v regionálních a místních institucích, v politických stranách a tak dále.

V neposlední řadě lze marketingovou komunikaci studovat na stejnojmenném bakalářském a magisterském oboru na Vysoké škole finanční a správní. Mezi bakalářské předměty zde patří například Struktura marketingových komunikací, Psychologie v marketingové komunikaci, Reklama nebo Elektronický marketing. Absolventi obou programů by měli být připraveni vykonávat manažerské pozice s perspektivou řídících funkcí po získání dalších praktických zkušeností. Dále absolventi naleznou uplatnění jako manažeři marketingových komunikací, v roli tiskových mluvčích, pracovníků komunikačních agentur, v oblasti neziskových organizací, orgánů státní správy a samosprávy.

Názory studentů
Štěpán Soukeník, MKPR na FSV UK (bakalářský obor ukončil v roce 2012): Pokud vás baví více disciplín v rámci společenských věd, máte hodně nápadů, nebojíte se práce v týmu a jste ochotní dát studiu víc než jen chodit na přednášky a učit se o zkouškovém, pak je MKPR jednou z nejlepších možností pro bakalářské studium. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že kombinace širokého základu ekonomie, politologie, sociologie, psychologie a teorie komunikace, spolu s možností specializovat se už od druhého ročníku na konkrétní zaměření typu politický, sportovní nebo online marketing, mi obrovsky rozšířila obzory. Už v průběhu studia jsem neměl problém najít praxi nebo stáž v oboru. Spousta spolužáků už nyní, rok po státnicích, pracuje v agenturách či médiích. Tento rok jsem měl možnost porovnat náročnost bakalářských a magisterských předmětů na britské Loughborough University a můžu jasně říct, že mě MKPR připravilo víc než dobře. Obor MKPR je mladý a jediné, co mu chybí, je více času, aby získal pevnější postavení v rámci UK.

Tereza Ježková, MKPR na FSV UK (bakalářský obor ukončila v roce 2009): „Svoji volbu studovat MKPR hodnotím zpětně velice pozitivně. V českém prostředí se jedná o poměrně ojedinělý obor, který měl v době mého studia sice určité nedostatky, díky trvajícímu konktaktu s Institutem komunikačních studií a žurnalistiky ovšem sleduji, že dochází k neustálému zlepšování jak v nabídce kurzů, tak v oblasti studentských aktivit nad rámec povinného studia. Vzhledem k menšímu počtu přijatých studentů a poměrně náročnému příjimacímu řízení, se v ročníku vždy sejde dobrá parta. S řadou spolužáků se dnes potkávám i ve svém profesním životě. MKPR je ovšem zdrojem kontaktů nejen na vrstevníky, ale i na zajímavé lidi z praxe, což je v oblasti marketingu a PR nespornou výhodou. Všem budoucím uchazečům bych doporučila snažit se především sledovat dění kolem a neustále rozšiřovat svůj všeobecný přehled. Během studia samotného by se pak lidé rozhodně neměli upínat jen na samotné kurzy, ale snažit se využít všech možností a příležitostí, které MKPR a lidé kolem oboru nabízí.“

Zdroje: webové stránky jednotlivých škol
Fotografie: Shutterstock

Další články k tématu

Chceš zažít studium společenských oborů? Zažij FSV UK!

Celofakultní prezentace, oborové přednášky, debata absolventů, stánky studentských programů nebo prohlídka nového Areálu Jinonice. To všechno nabízí Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v pátek 8. prosince na dni otevřených dveří, který letos nese podtitul „Zažij FSV UK“. Pětihodinový bohatý program nabízí široký výběr z přednášek, debat i doprovodného programu. V rámci prezentací jednotlivých oborů zástupci […]

číst více

Stále máte čas! Které školy ještě berou přihlášky?

Březnem to neskončilo. I v dubnu se můžete stále hlásit na některé veřejné vysoké školy. U vybraných fakult a oborů pak přihlášky můžete posílat ještě i v květnu a červnu. Mendelova univerzita v Brně – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií přijímá přihlášky do 30. dubna, Provozně ekonomická fakulta na některé obory až do 13. června Policejní […]

číst více