Speciál O OBORECH: Doprava

3. 12. 2008 | O studijních oborech

Když se řekne doprava, zpravidla si člověk představí kolonu aut, vlak na kolejích, letadlo nad hlavou, někdo možná trajekt či loď brázdící vlny širého moře. Ovšem studijní obory, které se na problematiku dopravy zaměřují, skýtají i mnoho dalších možností, jak na problematiku dopravy nahlížet. (článek byl aktualizován 28. 11. 2009)

Doprava Kdyby byl Columbus věděl, že do Ameriky se jednou budeme moci dostat za pár hodin, a to ještě celkem pohodlně, a že už se nebudou přepravovat jen lidé a věci, ale zcela běžně také datové soubory a nekonečné proudy energie, určitě by se na svou slavnou cestu asi nikdy nevydal. Vlastně i ta Columbova zeměkoule už je dnes člověku malá – vesmírné družice, rakety, kosmické lodě, psi a konečně i všichni ti astronauti, kosmonauti, tchajkonauti i vesmírní turisté jsou toho dokladem. Jenže to vše se celkem pochopitelně neděje jen za pomoci přírodních zákonů, vděčíme tomu zejména odborníkům na dopravní či informační technologie, projektantům, stavebníkům a dalším pracovníkům, kteří se podílejí na optimalizaci dopravní infrastruktury a efektivity. A právě ty vzdělávají i některé naše univerzity.

Kde hledat „dopravní“ obory Ze všech českých škol se na problematiku dopravy zaměřují asi nejvíce ČVUT v Praze a Univerzita Pardubice. Obě nabízejí své vlastní Dopravní fakulty. Jeden přímo na dopravu zaměřený obor ale najdeme například i na České zemědělské univerzitě v Praze, konkrétně na tamní Technické fakultě (obor Silniční a městská automobilová doprava). Obor zaměřený na dopravu zajišťuje také Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU) v rámci Stavební fakulty (obor Dopravní inženýrství či Dopravní stavby).

Dopravně zaměřené obory lze studovat i v rámci oborů zaměřených na elektroniku, informatiku, stavebnictví či strojírenství. Takové najdete mj. na Západočeské univerzitě v Plzni v rámci Elektrotechnické fakulty (obor Dopravní elektroinženýr­ství), v rámci Strojní fakulty VŠB-TU (obor Dopravní stroje a manipulace s materiálem), na ČVUT v rámci Stavební fakulty (obor Konstrukce a dopravní stavby) a dalších.

Uplatnění absolventů Absolventi bakalářských programů a oborů zaměřených na dopravu – ať už z hlediska technologií, organizace, životního prostředí či ekonomiky – nalézají uplatnění mj. v oblasti dopravní a spojové infrastruktury, telekomunikací či dopravní telematiky, a to zejména na středních úrovních řízení, dále například v dopravně-inženýrských firmách u výrobců a distributorů automobilů, v servisních střediscích, logistických podnicích, ve zkušebnách, pojišťovnách dopravních prostředků apod. Absolvováním vybraných oborů v rámci programu Technika a technologie v dopravě a spojích na ČVUT se navíc mnozí mohou přiblížit svému dětskému snu a po dalším studiu se uplatnit jako profesionální piloti, pracovníci v oblasti řízení letového provozu, managementu letecké dopravy apod. Je však nutno dodat, že k těmto zaměstnáním vede – z hlediska financí i náročnosti – poněkud trnitější, přesto zvládnutelná cesta. Studijní obor Silniční a městská automobilová doprava na Technické fakultě ČZU zase absolventy připravuje mimo jiné pro práci v provozních, technologických a ekonomických sektorech v rámci silniční a městské automobilové dopravy (s výjimkou dopravy kolejové, na kterou se zase zevrubněji – mimo další oblasti – zaměřuje Dopravní fakulta Jana Pernera na Univerzitě Pardubice).

Předměty Jak lze asi očekávat, největší důraz je jak při přijímacích zkouškách, tak při následném studiu kladen na znalosti z matematiky a fyziky, ale studenti se zde setkají také s předměty vycházejícími z poznatků z oblasti informatiky, ekonomie, logistiky aj.

Webové stránky jednotlivých fakult

  • Fakulta dopravy ČVUT: www.fd.cvut.cz (více informací o jednotlivých oborech najdete zde)
  • Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice: www.upce.cz (více informací o jednotlivých oborech najdete zde)
  • Technická fakulta Zemědělské univerzity v Praze: www.tf.czu.cz (více informací o oboru Silniční a městská automobilová doprava najdete zde)
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: www.fast.vsb.cz (více informací o jednotlivých oborech najdete zde)