Pro anglistu i sociologa. Filozofická fakulta UK otevírá nový lingvistický obor

5. 7. 2021 | Pro uchazeče na VŠ

nový lingvistický obor na FF UKNa Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) se otevírá nový studijní obor pro fanoušky lingvistiky. Obor Empirická a komparativní lingvistika je koncipovaný jako navazující magisterský program a bude ho možné kombinovat s některým z dalších oborů, které filozofická fakulta nabízí.

A co si pod empirickou a komparativní lingvistikou vůbec představit? Lingvistika je vědou o jazyce, empirická lingvistika je jazykověda, která se neopírá pouze teorii ale i o reálná data. Pro získání těchto dat se provádí výzkumy, například formou rozhovorů s mluvčími češtiny. Komparativnost pak znamená porovnávání. „Obor je sice cílen na češtinu, jako základní materiál toho lingvistického výzkumu, ale v programu je kladen velký důraz na srovnávání mezi jazyky,“ popsal iniciátor a koordinátor oboru Jan Chromý z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace pro podcast ústavu. „Studenti získají hluboké znalosti o češtině, ale ne izolovaně, nýbrž na pozadí dalších jazyků světa,“ doplňuje Chromý.

Motivací ke vzniku nového oboru byla podle Chromého snaha o větší integraci lingvistických oborů. Nový obor bude totiž spojovat hned pět fakultních ústavů: kromě Ústavu českého jazyka a teorie komunikace to bude Fonetický ústav, Ústav Českého národního korpusu, Ústav srovnávací jazykovědy a Ústav obecné lingvistiky. „Studentům to umožní specializovat se do velké míry. Dohromady, když se to propojí, vznikne docela dobrý koktejl, ze kterého je možné odsávat různé chuti,“ uvedl Chromý. Program obsahuje minimum povinných předmětů, studenti si tak budou moci vybrat z široké nabídky kurzů nejen ze zaštiťujících ústavů, ale i z celé univerzity.

Nový obor je určen nejen pro bakaláře z filologických oborů. Hlásit se mohou i absolventi psychologie nebo sociologie, kteří by podle Chromého mohli přinést vítané osvěžení: „Oceníme primárně zájem a schopnost přemýšlet o věcech. Nebudeme zkoušet studenty z nějakých odborných lingvistických termínů,“ vysvětlil. Přihlášky můžete podávat až do 9. srpna, přijímací zkouška se pak uskuteční na přelomu srpna a září.

Zdroje: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy