Přehled pražských soukromých škol, které ještě přijímají přihlášky

11. 7. 2011 | Přijímací řízení

Na studium na soukromé vysoké škole hledí někteří maturanti tak trochu „skrz prsty“. Ve skutečnosti k tomu často není důvod – studium na soukromé škole už dávno neznamená, že jste ztroskotali při snaze dostat se na školu státní, že vám studium nedá žádnou námahu nebo že se vám nedostane příliš kvalitního vzdělání. Ve skutečnosti je studium na soukromé škole mnohdy provázanější s praxí než studium na státní univerzitě. Některé soukromé školy otevírají obory, které byste v katalozích státních škol hledali marně, a jiné nabízí studium v cizím jazyce, spolupráci se zahraniční univerzitou, případně dokonce možnost získat dvojí diplom – jeden český a jeden zahraniční.

V tomto článku se zaměřujeme na soukromé vysoké školy v Praze, příště nabídneme pokračování zabývající se školami mimopražskými. Zjistili jsme termíny podání přihlášek, jaké obory můžete na které škole studovat, zda je umožněno studium kombinovanou formou a jaká je výše školného. Školy jsou seřazeny abecedně. Abyste se v seznamu lépe orientovali, můžete si již dopředu vyhlédnout školy připadající v úvahu podle následujících kritérií:

Výběr školy podle studijního zaměření

Ekonomické, podnikatelské a manažerské obory:

 • Anglo-American University
 • Bankovní institut vysoká škola
 • Metropolitní univerzita Praha
 • Prague College
 • Soukromá vysoká škola ekonomických studií
 • Unicorn College
 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha
 • University of New York in Prague
 • Vysoká škola ekonomie a managementu
 • Vysoká škola finanční a správní
 • Vysoká škola hotelová v Praze
 • Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky
 • Vysoká škola obchodní v Praze
 • Vysoká škola regionálního rozvoje

Informatické obory:

 • Prague College
 • Unicorn College
 • University of New York in Prague
 • Vysoká škola finanční a správní
 • Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky

Umělecké obory:

 • Literární akademie: Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého
 • Prague College
 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Zdravotnické a sportovní obory:

 • Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra
 • Vysoká škola zdravotnická

Společenskovědní obory:

 • Anglo-American University
 • Literární akademie: Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého
 • Metropolitní univerzita Praha
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií
 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha
 • University of New York in Prague
 • Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
 • Vysoká škola regionálního rozvoje

Jazyky:

 • AKCENT College
 • University of New York in Prague

Právnické obory:

 • Anglo-American University
 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha
 • Vysoká škola aplikovaného práva
 • Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky

Pedagogické obory:

 • AKCENT College
 • Univerzita Jana Amose Komenského

Výběr školy podle výše školného:

Do 15 000,–/semestr:

 • Vysoká škola ekonomie a managementu
 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha

15 000 – 30 000,–/semestr:

 • AKCENT College
 • Bankovní institut vysoká škola
 • Literární akademie: Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého
 • Metropolitní univerzita Praha
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií
 • Soukromá vysoká škola ekonomických studií
 • Unicorn College
 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha
 • Vysoká škola aplikovaného práva
 • Vysoká škola ekonomie a managementu
 • Vysoká škola finanční a správní
 • Vysoká škola hotelová v Praze
 • Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky
 • Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
 • Vysoká škola obchodní v Praze
 • Vysoká škola regionálního rozvoje
 • Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra

30 000 – 40 000,–/semestr:

 • Bankovní institut vysoká škola
 • Unicorn College
 • Vysoká škola finanční a správní
 • Vysoká škola hotelová v Praze
 • Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky
 • Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
 • Vysoká škola zdravotnická

40 000 – 55 000,–/semestr:

 • Prague College
 • Vysoká škola zdravotnická

Více než 55 000,–/semestr:

 • Anglo-American University
 • Prague College
 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha
 • University of New York in Prague

Školy nabízející studium v cizím jazyce nebo možnost získat dvojí titul:

 • Anglo-American University
 • Bankovní institut vysoká škola
 • Metropolitní univerzita Praha
 • Prague College
 • Unicorn College
 • University of New York in Prague
 • Vysoká škola ekonomie a managementu
 • Vysoká škola finanční a správní
 • Vysoká škola hotelová v Praze

Seznam škol:

AKCENT College

Termín podání přihlášky: 3. kolo do 15. 8. 2011

Bakalářské studijní obory: Angličtina jako cizí jazyk, Čeština jako cizí jazyk

Magisterské studijní obory: nejsou nabízeny

Studium kombinovanou formou: pouze obor Angličtina jako cizí jazyk

Školné: 55 000 Kč/aka­demický rok

Odkaz: http://www.akcentcollege.cz

Anglo-American University

Termín podání přihlášky: nejpozději týden před zahájením semestru (semestr začíná v září, posunutý semestr v říjnu)

Bakalářské studijní obory: B.A. in Business Administration (s různými specializacemi), B.A. in International Relations, B.A. in Central and East European Studies, B.A. in Politics & Society, B.A. in Humanities, Society & Culture, B.A. in Journalism and Communications, B.A. (Hons) in Comparative Business Law (diplom uděluje University of Wales). Možnost absolvovat roční kurz angličtiny před zahájením studia.

Magisteské studijní obory: M.A. in Quantitative Asset & Risk Management, M.A. in Business and Law in International Markets, MBA, M.A. in International Relations & Diplomacy, M.A. in Public Policy, M.A. in Humanities, LLM (Master of Laws, uděluje University of London)

Studium kombinovanou formou: Pouze obor Business Administration

Školné: 2000 Kč za jeden kredit ECTS, celkem 180 ECTS kreditů za celé studium (tedy 360 000 Kč) u bakalářských oborů; 2300 Kč/kredit a 120 kreditů za studium, tedy celkem 276 000 Kč u magisterských oborů; stipendia za dobrý prospěch, ve finanční tísni, pro nejlepší studenty a další speciální stipendia (pro uprchlíky, fyzicky postižené, pro dva romské studenty ročně atd.)

Odkaz: http://www.aauni.edu

Bankovní institut vysoká škola

Termín podání přihlášky: 31. 8. 2011

Bakalářské studijní obory: Bankovní management (možné i studium v angličtině nebo ruštině), Informační technologie, Pojišťovnictví, Oceňování majetku, Makléř, Právní administrativa v podnikatelské sféře, Ekonomika a management malého a středního podnikání, Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb, Veřejná správa Evropské unie. Možnost zprostředkování studia oborů Média, branding a marketing a Cestovního ruchu, hotelnictví a eventy na veřejné škole v Německu.

Magisterské studijní obory: Finance, Informační technologie a management, Právo (na Slovensku).

Studium kombinovanou formou: ano

Školné: kolem 25 000,– za semestr, za studium v cizím jazyce kolem 37 000,– za semestr, možnost získat prospěchové stipendium až 20 %, nebo 20 % slevu při zaplacení celého roku

Odkaz: http://www.bivs.cz/

Literární akademie: Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého

Termín podání přihlášky: 31. 8. 2011

Bakalářské studijní obory: Tvůrčí psaní a publicistika, Komunikace v médiích

Magisterské studijní obory: Tvůrčí psaní (výběr specializace), Komunikace v médiích

Studium kombinovanou formou: pouze bakalářské Tvůrčí psaní a publicistika

Školné: bakalářské prezenční studium 60 000 Kč/rok, bakalářské kombinované a magisterské studium 50 000 Kč/rok

Odkaz: http://www.literarniakademie.cz

Metropolitní univerzita Praha

Termín podání přihlášky: termíny podání přihlášek nejsou vypsány, termíny přijímacích zkoušek jsou 3. 8., 7. 9. a 26. 9. 2011

Bakalářské studijní obory: Anglophone Studies, Humanitní studia, International Relations and European Studies, Mediální studia, Mezinárodní obchod, Mezinárodní vztahy a evropská studia, Průmyslové vlastnictví, Veřejná správa

Magisterské studijní obory: Anglophone Studies, Asijská studia a mezinárodní vztahy, Evropská studia a veřejná správa, International Relations and European Studies, Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví, Mezinárodní vztahy a evropská studia, Politologie, Regionální studia a mezinárodní obchod

Škola nabízí i doktorské studium.

Studium kombinovanou formou: ano

Školné: 25 000 – 29 000 Kč/semestr, 48 000 – 55 000 Kč/rok

Odkaz: http://www.mup.cz

Prague College

Termín podání přihlášky: 9. 12. 2011 pro studium HND (Higher National Diploma) a International Business v lednu, 26. 8. 2011 pro ostatní obory

Bakalářské studijní obory: Graphic Design, Fine Art, International Business Management, Computing; nabízeny další tituly a přípravné kurzy, např. Higher National Diploma, který lze nejlépe převést asi jako první nebo druhý ročník vysoké školy nebo jako přípravu na vysokou školu; spolupráce s Teeside University

Magisterské studijní obory: International Management

Studium kombinovanou formou: ne

Školné: 90 000–99 000 Kč/rok, u magisterského studia 199 000 Kč/rok

Odkaz: http://www.praguecollege.cz/

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Termín podání přihlášky: Pro obor Psychologie 20. 7. 2011, pro obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii 5. 8. 2011

Bakalářské studijní obory: Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, Psychologie

Magisterské studijní obory: Sociální politika a sociální práce

Studium kombinovanou formou: pouze u Sociální práce

Školné: kolem 25 000 Kč/semestr

Odkaz: http://www.pvsps.cz

Soukromá vysoká škola ekonomických studií

Termín podání přihlášky: 15. 7. 2011

Bakalářské studijní obory: Management organizací, Účetnictví, Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání, Bezpečnostní management

Magisterské studijní obory: Strategický management, Management firemních financí

Studium kombinovanou formou: ano, současně nabídka e-learningových kurzů

Školné: 26 500 Kč/semestr

Odkaz: http://www.svses.cz

Unicorn College

Termín podání přihlášky: 11. 9. 2011

Bakalářské studijní obory: Management ICT projektů, Informační technologie, Ekonomika a management

Magisterské studijní obory: nejsou nabízeny

Studium kombinovanou formou: ano, také formou individuální

Školné: v češtině 23 000 Kč za kombinované, 28 000 Kč za prezenční a 46 000 Kč za individuální studium za semestr, u studia v angličtině jde o částky 34 500 Kč, 42 000 Kč, 69 000 Kč

Odkaz: http://www.unicorncollege.cz

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Termín podání přihlášky: neuveden, dodatečné přijímací řízení v září 2011

Bakalářské studijní obory: Audiovizuální komunikace a tvorba, Bezpečnostní studia, Evropská hospodářskosprávní studia, Management cestovního ruchu, Manažerská studia – řízení lidských zdrojů, Pojišťovnictví, Právo v podnikání, Scénická a mediální studia, Sociální a mediální komunikace, Speciální pedagogika – vychovatelství, Vzdělávání dospělých

Magisterské studijní obory: Andragogika, Evropská hospodářskosprávní studia, Management cestovního ruchu, Sociální a mediální komunikace, Speciální pedagogika, Speciální pedagogika – učitelství, MBA

Studium kombinovanou formou: ano

Školné: 15 000 – 30 000 Kč/semestr, za MBA 80 000 Kč/semestr

Odkaz: www.ujak.cz

University of New York in Prague

Termín podání přihlášek: Škola nemá žádný termín, přihlášky lze posílat kdykoliv do naplnění kapacity studijních oborů.

Bakalářské studijní obory: V evropských programech obor Obchodní administrativa, Marketing, Finančnictví, v amerických programech Psychologie, Mezinárodní ekonomické vztahy, Komunikace a masmédia, Anglický jazyk a literatura, Obchodní administrativa, IT management

Magisterské studijní obory: Klinická a poradenská psychologie, Mezinárodní a obchodní právo, Odborná komunikace a public relations, Evropská práva a integrace

Obory MBA (Master of Business Administration): Finance a bankovnictví, řízení lidských zdrojů, Management informačních systémů, Management, Marketing, Řízení projektů, Horizont udržitelnosti, Management turismu, MBA online: flexibilní program.

Všechny obory jsou vyučovány v angličtině a je možnost získat dvojí diplom (ve spolupráci se zahraniční institucí).

Studium kombinovanou formou: ano

Školné: cca 73 000 Kč/semestr, platí se za jednotlivé kredity, cena za kredit a počet kreditů v programu se liší na jednotlivých oborech

Odkaz: http://www.unyp.cz

Vysoká škola aplikovaného práva

Termín podání přihlášky: průběžně, uzávěrka obvykle v září

Bakalářské studijní obory: Právo v podnikání, Sociálně právní činnost a zaměstnanost

Magisterské studijní obory: nejsou nabízeny

Studium kombinovanou formou: ne

Školné: 25 000 Kč/semestr

Odkaz: http://www.vsap.cz

Vysoká škola ekonomie a managementu

Termín podání přihlášky: pro zahájení studia v říjnu do 6. – 9. 8. 2011

Bakalářské studijní obory: Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing. V prezenční formě dále program ESC-VŠEM realizovaný ve spolupráci s francouzskou univerzitou École Supérieure de Commerce de Saint-Étienne, v němž je možné získat titul bakaláře na obou školách s intenzivní výukou francouzštiny.

Magisterské studijní obory: Management firem, Konkurenční prostředí a management (z obou oborů titul Ing.) a dále obor Master of Business Administration s titulem MBA.

Studium kombinovanou formou: ano

Školné: 25 000 Kč ročně, u oboru MBA 40 000 Kč ročně

Odkaz: http://www.vsem.cz

Vysoká škola finanční a správní

Možnost studia také v Kladně a v Mostě.

Termín podání přihlášky: Uzávěrka 6. kola 31. 7., uzávěrka 7. kola 31. 8. 2011

Bakalářské studijní obory: Řízení podniku a podnikové finance, Marketingová komunikace, Business Management and Corporate Finance, Marketing Communication, Business Management and Corporate Finance & BSBA, Marketing Communication & BSBA, Bankovnictví, Pojišťovnictví, Veřejná správa, Veřejné finance, Právo v podnikání, Právo ve veřejné správě, Aplikovaná informatika. Zvláštností je tzv. „Double Degree B“, který nabízí tato škola ve spolupráci se City University of Seattle; program je kombinací bakalářských programů těchto dvou univerzit.

Magisterské studijní obory: Řízení podniku a podnikové finance, Marketingová komunikace, Business Management and Corporate Finance, Marketing Communication, Business Management and Corporate Finance & MBA, Marketing Communication & MBA, Finance a finanční služby, Pojišťovnictví, Veřejná správa, Veřejné finance, Aplikovaná informatika. V programech získáte titul Ing., Mgr. u Aplikované informatiky případně MBA (Master of Business Administration) při souběžném studiu na City University of Seattle v tzv. „Double Degree M“ programu školy.

Studium kombinovanou formou: ano

Školné: 27 500 Kč za semestr výuky v češtině, 33 000 Kč za semestr výuky v angličtině

Odkaz: http://www.vsfs.cz

Vysoká škola hotelová v Praze

Termín podání přihlášek: 2. kolo do 31. července 2011, 3. kolo do 15. září 2011, dny otevřených dveří 14. 7. a 24. 8.

Bakalářské studijní obory: Hotelnictví (možné studium v angličtině), Management destinace cestovního ruchu, Marketingové komunikace ve službách, Management volného času.

Magisterské studijní obory: Management hotelnictví a lázeňství, Management destinace cestovního ruchu, Marketingové komunikace. Dále je nabízeno studium MBA (Master of Business Administration).

Studium kombinovanou formou: ano, zapotřebí je jeden rok praxe (i mimo obor)

Školné: 32 500 Kč/semestr prezenční bakalářské a prezenční či kombinované magisterské studium, 20 000,– kombinované bakalářské, 39 500,– studium oboru Hotelnictví v angličtině

Odkaz: http://www.vsh.cz/

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky

Možnost studia také v Kladně.

Termín podání přihlášky: Poslední přijímací pohovory budou probíhat od 1. do 26. 9. 2011, přihlášku je třeba poslat před pohovorem

Bakalářské studijní obory: Aplikovaná informatika, Manažerská ekonomika, Právo v podnikání, Právo ve veřejné správě

Magisterské studijní obory: nejsou nabízeny

Studium kombinovanou formou: ano

Školné: V Praze 32 000 Kč/semestr, kombinované studium 25 000 Kč, v Kladně 23 500 Kč/semestr, kombinované studium 22 500 Kč, sleva při včasném zaplacení.

Odkaz: http://www.vsmie.cz/

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Termín podání přihlášky: třetí kolo 15. 8., čtvrté kolo 29. 8. 2011

Bakalářské studijní obory: Mezinárodní vztahy a diplomacie, Veřejná správa a Public Relations

Magisterské studijní obory: Evropská studia a veřejná správa, Mezinárodní a diplomatická studia, Politologie a politika v mezinárodních vztazích

Studium kombinovanou formou: ano

Školné: 31 000 – 32 500 Kč/semestr u bakalářského, 27 000 – 28 500 Kč u magisterské­ho studia

Odkaz: http://www.vip-vs.cz

Vysoká škola obchodní v Praze

Termín podání přihlášky: není uveden, doplňující kolo přijímacího řízení je v září 2011

Bakalářské studijní obory: Cestovní ruch, Informatika v cestovním ruchu, Služby letecké dopravy v cestovním ruchu, Průvodcovská činnost v cestovním ruchu

Magisterské studijní obory: Management leteckých podniků, Management cestovního ruchu

Studium kombinovanou formou: pouze některé obory

Školné: 22 500 Kč/25 000 Kč (bakalářské/ma­gisterské studium) za semestr

Odkaz: http://www.vsopraha.cz

Vysoká škola regionálního rozvoje

Termín podání přihlášky: šesté kolo 29. 7., sedmé kolo 30. 8. a osmé kolo 16. 9. 2011

Bakalářské studijní obory: Regionální rozvoj, Management a regionální rozvoj

Magisterské studijní obory: nejsou nabízeny

Studium kombinovanou formou: pouze Regionální rozvoj

Školné: 18 000 Kč/semestr u kombinované formy, 26 000 Kč/semestr u prezenčního stu­dia

Odkaz: http://www.vsrr.cz

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra

Termín podání přihlášky: 31. 8. 2011

Bakalářské studijní obory: Sportovní a kondiční specialista, Sportovní a volnočasový pedagog

Magisterské studijní obory: nejsou nabízeny

Studium kombinovanou formou: ano

Školné: 29 000 Kč/semestr

Odkaz: http://vstvs.palestra.cz

Vysoká škola zdravotnická

Termín podání přihlášky: není uveden, přijímací řízení proběhne 24. 8. 2011, dodatečné přijímací řízení koncem září

Bakalářské studijní obory: Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář; možnost doplňujícího studia tradiční čínské medicíny ve spolupráci s čínskou univerzitou Guangxi

Magisterské studijní obory: nejsou nabízeny

Studium kombinovanou formou: ne

Školné: pro obory Porodní asistentka a Všeobecná sestra 34 000 Kč za rok, Radiologický asistent 56 000 Kč za rok a Zdravotnický záchranář 48 000 Kč ročně

Odkaz: http://www.vszdrav.cz

Zdroj: katalog serveru Soukromévysokéš­koly.cz, webové stránky škol

Zdroj fotografie: Stock.Xchng

Další články k tématu

Stále máte čas! Které školy ještě berou přihlášky?

Březnem to neskončilo. I v dubnu se můžete stále hlásit na některé veřejné vysoké školy. U vybraných fakult a oborů pak přihlášky můžete posílat ještě i v květnu a červnu. Mendelova univerzita v Brně – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií přijímá přihlášky do 30. dubna, Provozně ekonomická fakulta na některé obory až do 13. června Policejní […]

číst více

Pozvánka na TEDx UNYP 2023 – „Klíče do budoucnosti“

EDx platforma, proslulá podporou intelektu a šířením „Hodnotných myšlenek“ s radostí oznamuje, že nadcházející událost TEDxUNYP 2023 se bude konat v UNYP Aréně dne 21. října 2023. Tématem letošního roku je „Klíče do budoucnosti“ s důrazem na udržitelnost jak pro naši planetu, tak pro nás samotné. Od svého založení byl TEDxUNYP přední platformou pro výměnu […]

číst více