Pojmenuj nealko pivo z dílny Matfyzu!

17. 5. 2021 | Aktuality

nealko pivo z dílny MatfyzuMatematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s pivovarem Ferdinand připravila nový nealkoholický nápoj. A právě teď pro něj hledá jméno. Navrhnout ho může kdokoliv v rámci soutěže Pěkný jméno.

Nové nealkoholické pivo bude patřit do řady „πvO“. Jako první v této řadě vzniklo pivo s názvem Pěkný číslo, na jehož výrobě se podílel Matfyz, pivovar Ferdinand a Výzkumný ústav pivovarský a sladařský. Nový nápoj, jehož jméno budou nyní výrobci vybírat, bude připraven pomocí klasické pivovarské technologie. Název nealko piva by podle výrobců měl vystihnout jak jeho nealkoholickou podstatu, tak i fakt, že náleží do rodiny matfyzáckých nápojů.

„Pěkný číslo je speciál pro zvláštní příležitosti. Naproti tomu nealkoholické (pivo) bude určené spíše pro denní spotřebu. Proto nám přijde logické, aby jméno mohla navrhnout široká skupina potenciálních spotřebitelů. A to je také smyslem právě vyhlášené mini soutěže s názvem Pěkný jméno,“ uvedl proděkan MFF UK Martin Vlach.

Navrhnout název pro nový nápoj můžete zde. Přihlásit můžete i více návrhů, pro každý z nich je však potřeba vyplnit nový formulář. Uzávěrka soutěže je 21. května. Autoři tří nejlepších návrhů obdrží vouchery na výrobky pivovaru Ferdinand a peněžní prémii 2000, 1000 a 500 korun.

Zdroj: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Další články k tématu

Nejstarší univerzita ve střední Evropě zapojí do propagace své studenty

Nejstarší univerzita ve střední Evropě zapojí do propagace své studenty

V rámci grantové výzvy UKa! budou studenti Univerzity Karlovy moct vytvořit projekt jímž chtějí oslovit studenty středních škol, bakalářských programů jiných vysokých škol, žáky druhých stupňů základních škol i širokou veřejnost. Univerzita Karlova organizuje první kolo výzvy u příležitosti oslav 674. výročí svého založení. „Především věřím, že celý ‘minigrantový’ koncept UKa! přinese a ukáže skvělé …