Počet přijatých na VŠ roste. Nejtěžší je dostat se na umělecký obor či práva

1. 1. 2020 | Aktuality

počet přijatýchTrend nárůstu počtu přijatých uchazečů o studium pokračoval i v letošním roce. Přijato bylo 84 procent z celkem 90 tisíc zájemců. Zprávu přinesla vzdělávací společnost Tutor.

„Nárůst podílu souvisí zejména s demografickým vývojem, kdy od 90. let minulého století klesal počet maturantů a zároveň po roce 2000 vznikla řada nových vysokých škol,“ vysvětlila Jana Pácalová, akademická ředitelka společnosti.

Zatímco v roce 2002 při přijímacích zkouškách uspělo 64 procent přihlášených, v roce 2012 to bylo již 75 procent. Letos číslo narostlo o dalších devět procentních bodů.

Ačkoliv se celková úspěšnost uchazečů stabilně zvyšuje, šance na přijetí se liší podle studijních oborů i jednotlivých škol. V současnosti je nejtěžší dostat se na práva, medicínu a umělecké obory. Nejvyšší procento neúspěšných bylo na Vysoké škole umělecko-průmyslové (UMPRUM) v Praze. Zkoušky zvládlo pouhých 12 procent uchazečů.

U zkoušek na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (UK) slavila úspěch zhruba jen čtvrtina uchazečů, v případě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MU) pouze 29 procent zájemců. Celkově se úspěšnost zájemců na našich dvou největších univerzitách pohybuje lehce přes 50 procent (Masaryčka přijala 55 procent všech uchazečů a Karlovka 52).

Tutor také zjišťoval, kolik studentů se po úspěšných přijímačkách skutečně zapsalo do studia. Nejvíce se jich zapsalo na Vysokou školu ekonomickou (VŠE), konkrétně 94 procent, následovala UK s 91 procenty zapsaných a MU (74 procent zapsaných).

Zdroj:

 https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/uspesnost-studentu-u-prijimacek-na-vs-nadale-roste-40306906