Právnická fakulta UK byla založena roku 1348. Je jednou ze čtyř právnických fakult v České republice a zároveň jednou z největších právnických škol v Evropě.

Studijní programy

Nabízí magisterský studijní obor Právo a doktorské studijní programy.

Uplatnění

Absolventi fakulty nacházejí široké uplatnění jak v tradičních právnických povoláních na pozici soudce, státního zástupce, advokáta či notáře, tak i v řadě jiných oborů veřejné i soukromé sféry. Zastávají významné společenské, politické či akademické funkce. Často nacházejí uplatnění nejen v rámci České republiky, ale i v evropském měřítku například v institucích EU.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Předpoklady ke studiu magisterského studijního programu právo a právní věda se ověřují účastí na Národních srovnávacích zkouškách (NSZ) organizovaných společností www.Scio.cz, a to z testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV), zohledněny budou pouze výsledky získané od prosince 2016 do května 2017.

V přijímacím řízení budou zohledněny výsledky maturity s celkovým hodnocením „prospěl/a s vyznamenáním“ s připočtením 5 bodů.

Přihlášky je možné podávat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 650 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 75 %
Základy společenských věd
Výsledek pro přijetí: 75 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studium v zahraničí probíhá na základě spolupráce Právnické fakulty UK a zahraničních univerzit v různých formách: mezinárodní smlouvy, meziuniverzitní dohody, fakultní dohody, Erasmus LLP.

Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 13 kolejích po celé Praze. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK. 

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.