O nás

Právnická fakulta je jednou ze čtyř fakult, které tvořily dnešní Univerzitu Karlovu již při jejím založení v letech 1347/1348. Po více než šest století své existence nejenže odrážela politický, kulturní a sociální vývoj společnosti, které byla součástí, ale do určité míry tento vývoj také ovlivňovala. V její historii se odráží vývoj práva a právnického vzdělávání ve střední Evropě.

Dnes je Právnická fakulta Univerzity Karlovy s více než čtyřmi tisíci studenty v magisterském a doktorském studiu jednou z největších právnických škol v Evropě. Spolupracuje s desítkami zahraničních právnických fakult a univerzit po celém světě jak ve výměnách studentů a učitelů, tak v oblasti akademického bádání a vědy. Jako jediná právnická fakulta v České republice má akreditovány všechny právní obory pro habilitační a profesorská řízení. V učitelském sboru působí více než třicet univerzitních profesorů, téměř čtyřicet docentů, devadesát osm odborných asistentů a asistentů.

Kde nás najdeš

Právnická fakulta

Univerzita Karlova
Náměstí Curieových 901/7
116 40 Praha 1

Přihlášky a přijímačky

Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu Právo a právní věda je prokázání obecných studijních předpokladů a znalostí základů společenských věd.

  • Elektronická přihláška: 640 Kč
  • Papírová přihláška: 690 Kč

Kontakt

Právnická fakulta

Univerzita Karlova
Náměstí Curieových 901/7
116 40 Praha 1