Organizace terciárního vzdělávání – vysoké školy

26. 4. 2010 | Pro uchazeče na VŠ

Nastupuji na vysokou. Ale co vlastně ta vysoká škola je? Kdo stojí v jejím čele a je vůbec nějaký rozdíl mezi vysokou školou a univerzitou? Co je katedra a co institut? Ano, na první pohled se někomu může struktura terciárního vzdělávání zdát trochu složitá, ale na ten druhý zjistíte, že vše tu má svůj řád a hierarchii.

Vysoké školy

 • poskytují spolu s vyššími odbornými školami a pomaturitním studiem na jazykových školách vzdělání třetího stupně (jde o tzv. terciární vzdělávání)
 • mají právo udělovat akademické tituly
 • lze je dělit na školy univerzitního a neuniverzitní­ho typu

vysoké školy univerzitního typu:

 • mohou ve svém názvu užívat označení „univerzita“, příp. z něho odvozené tvary slov, nesmějí však používat označení „vysoká škola“
 • mohou zajišťovat všechny typy studijních programů (bakalářský, magisterský i doktorský) a v souvislosti s tím i vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost
 • mohou se členit na fakulty

vysoké školy neuniverzitního typu:

 • ve svém názvu se smí označovat pouze jako „vysoká škola“ a z toho odvozenými tvary slov, nikdy však jako „univerzita“
 • mohou zajišťovat bakalářské studijní programy, případně studijní programy magisterské, a v souvislosti s tím pak mohou provádět výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost
 • nečlení se na fakulty
 • české vysoké školy lze též dělit z hlediska jejich právní formy, a to na školy:
 • veřejné (jsou zřizovány zákonem, financovány ze státního rozpočtu)
 • státní (jsou zřizovány zákonem, financovány ze státního rozpočtu, zejména z kapitoly Ministerstva obrany, resp. Ministerstva vnitra; jsou pouze policejní a vojenské)
 • soukromé (jsou zřizovány na základě státního souhlasu ministerstva, financovány z vlastních zdrojů, platí se školné)
 • článek o srovnání soukromých a veřejných škol čtěte například zde

Struktura vysoké školy

Další články k tématu