Rektor

Rektor je nejvyšší funkcionář VŠ nebo církevní školy, rektor jmenuje prorektory, děkany, kvestora, členy vědecké rady a disciplinární komise, předkládá výroční zprávu o hospodaření školy a její rozpočet. Rektora jmenuje i odvolává prezident republiky na návrh akademického senátu VŠ, jeden člověk může být zvolen za rektora jedné VŠ max. dvě po sobě jdoucí funkční období, přičemž jedno trvá tři roky.

Související odkazy: Akademický senát Prorektor