Disciplinární komise

Disciplinární komise příslušné fakulty projednává disciplinární přestupky studentů, má právo navrhnout sankce či v krajním případě doporučit vyloučení studenta ze studia. Konečné rozhodnutí ale zpravidla přísluší rektorovi.

Související odkaz: Akademický senát