Veřejná vysoká škola

Veřejné vysoké školy jsou zřizovány a rušeny zákonem o veřejných vysokých školách. V České republice je 25 takovýchto škol, jsou financovány především ze státního rozpočtu a mají následující orgány
akademický senát
rektor
vědecká rada
disciplinární komise
správní rada
kvestor.
Související odkazy

Soukromá vysoká škola Státní vysoká škola