Online se učí i studenti, kterým je mezi 65 až 80 lety

9. 12. 2020 | Studium po třicítce

Univerzity3VOnline výuka přes počítač není jen pro mladé. Na Fakultě stavební ČVUT v Praze ji bez problému zvládají i studenti Univerzity třetího věku (U3V). Na jaře kvůli epidemii proběhly kurzy v provizoriu, některé se zrušily, na podzim řekli sami senioři, že by to chtěli zkusit online, že se jim po přednáškách stýská. V kurzech doc. Milady Kočandrlové z Katedry matematiky a doc. Karla Trtíka z Katedry betonových a zděných konstrukcí se jich schází na třicet, je jim mezi 65 až 80 lety. I oba přednášející pedagogové přitom překročili hranici sedmdesáti let. 

Stejně jako celá fakulta, i v kurzech U3V se pro online přednášky používá program MS Teams. „Na začátku kurzu jsme proto připravili jednoduchý manuál, aby zájemci věděli, jak si program instalovat,“ vysvětluje Karel Šeps z Katedry betonových a zděných konstrukcí FSv ČVUT, který s výukou U3V pomáhá. Senioři si pak program nainstalovali. „Většinou to zvládli sami s tím, že si navzájem radili po telefonech, některým pomohly děti, jiným vnoučata,“ popisuje doc. Milada Kočandrlová z Katedry matematiky Fakulty stavební ČVUT, která vede kurz „Geometrie na každém kroku“. Věnuje se zde aplikacím matematiky a geometrie v umění, architektuře a jiných technických oborech. A dodává: „Na konci první online hodiny byli studenti tak nadšení, že se vidí a že vše funguje, že se odmítali odpojit od programu a povídali si navzájem dál.“ Kurz doc. Milady Kočandrlové probíhá vždy jednou v týdnu, je dvouhodinový, prezentace jsou v powerpointu.

Kurzy vedené doc. Karlem Trtíkem nazvané „Betonové konstrukce v proměně času“ se zaměřují na informace o stavbách a technologiích, a to v minulosti i v současnosti. „Zaobíráme se různými tématy spjatými s betonem, začínáme např. jeho historií a jdeme až k sochám jako zvláštním betonovým konstrukcím. A především se věnujeme použití betonu v různých oborech stavebnictví,“ vysvětluje doc. Karel Trtík. Na jeho online kurzech, v nichž se nabízejí každý týden dvě tříhodinové přednášky, participují i další pedagogové z fakulty. Každou sleduje asi dvacet posluchačů, řada z nich přitom jak tu dopolední, tak poobědovou. Doc. Trtík připojuje svoji zkušenost z online výuky: „Zapojení bylo pro seniory někdy náročné. Nejenže neměli žádnou zkušenost s MS Teams, ale také se obávali instalace nových programů. Možnost společného pobytu na fakultě ale postrádají všichni. Pro některé je přitom tak důležitá, že se do online kurzů nepřihlásili.“

Přínos online kurzů

Nicméně online kurzy mají i svůj přínos. „V online podobě se účast na nich usnadnila posluchačům, kteří na ně jinak dojíždějí ze vzdálených měst. Máme účastníky třeba ze Strakonic, Plzně a Nového Boru,“ říká doc. Karel Trtík.

Původní profese návštěvníků kurzů přitom často nemá s přednášenými tématy žádnou spojitost. Podle zkušeností pedagogů se sem přihlašují třeba strojaři, elektrotechnici, chemici, lékaři i právníci. „Říkají, že je zajímá poznání v oborech, které je vzdáleno jejich původní specializaci,“ uvádí doc. Milada Kočandrlová.

Studenti Univerzity třetího věku potvrzují

To potvrzují i sami studenti. Třeba 78 letá Helena Kvasilová, která vystudovala radiotechniku, oceňuje setkání s pedagogy, kteří umí vyvolat zájem o problematiku. Jitce Mázlové je 72 let, je bývalá zdravotní laborantka a U3V se účastní i s manželem: „Začalo to tak, že jsme rekonstruovali starý domek a zajímaly nás technologie. Přednášky na Fakultě stavební ČVUT začal navštěvovat nejdříve manžel a vždy se vracel nadšený, tak jsem se přidala.“ Sedmdesátiletá bývalá učitelka matematiky na základní škole Anna Kučerová se v matematice rozhodla pokračovat i na univerzitě. Z online výuky je nadšená: „Po celý profesní život byla online výuka můj sen a teď se mi sen splnil. Jako učitelka jsem vyučovala v učebnách vybavených IT technikou a mým žákům taková výuka zpříjemňovala studium a bavila je. Sama jsem se vzdělávala celý život a jedním z oborů byl právě kurz práce na počítači, takže online výuka nebyl žádný problém. Měla jsem radost, že jsem i kolegům a kolegyním z U3V mohla pomoci s připojením k Microsoft TEAMS.“ Pro Marii Peleškovou, které je 68 let a je absolventkou Vyšší odborné školy stavební, nebyla online výuka problém. Jak uvádí, trochu jí chybí přímý kontakt s kolegy i přednášejícími, ale oproti tomu jí odpadlo dlouhé dojíždění do Prahy. Kataríně Doležalové je 73 let a pracovala v oblasti telekomunikací: „S instalací programu mi pomohla vnučka a po telefonu také Ing. Karel Šeps z fakulty.“ Po klasické výuce se jí ale stýská: „Pan docent Trtík pořádal řadu exkurzí, při nichž jsme se my studenti U3V poznávali. Také jsme žili děním na fakultě, to mě moc těšilo. Teď mi je líto, že se vidíme jen přes obrazovku.“ Karlu Novákovi je 73 let a původně začínal jako strojvedoucí: „Ke studiu mě zlákaly kamarádky a pak už jsem se vezl. Prošel jsem různé kurzy na mnoha fakultách, ale jen na ´betony´ se pravidelně vracím. Kurzy jsou zajímavé, jsou tu výborné exkurze. Navíc mám skvělý pocit, když jdu Technickou ulicí na fakultu. To mi teď u online kurzů trochu chybí.“ Výuku si cení i Jaroslav Volf, kterému je 76 let a Fakultu stavební ČVUT vystudoval. I nadále přitom chtěl svoje znalosti rozšiřovat. „Online výuka pro mě byla náročnější po stránce počítačové gramotnosti a nová forma přednášek byla zpočátku trochu odtažitá, ale už to zvládám. Zároveň se ale těším na obnovení klasické výuky a zajímavé exkurze.“

Kurzy U3V neznamenají jen přínos pro seniory, kteří se chtějí dále vzdělávat, ale jsou také příspěvkem i do světa vědy. Jejich účastník, emeritní vědecký pracovník VŠCHT Praha, Ing. Vladimír Hynek, CSc., a dlouholetý garant kurzů doc. Karel Trtík, CSc., jsou spoluautory článku s názvem „Neutronové zobrazování povrchových jevů, bobtnání kapalin a difuze při absorpci metanu v etanolu a n-dekanu za vysokých tlaků“, v impaktovaném open-access časopise PLoS One. Idea příspěvku vznikla jako bezprostřední reakce na jednu z přednášek zahraničního lektora v kurzu Univerzity třetího věku na Katedře betonových a zděných konstrukcí.

Další články k tématu

Absolventi Fakulty stavební ČVUT mají uplatnění v oboru jisté

Projektant, statik, rozpočtář, architekt, geotechnik, urbanista, vodohospodář, požární specialista, ekolog, krajinný inženýr, vedoucí jevištního provozu, projektový manažer, ekonom projektu, stavbyvedoucí, technolog, koordinátor BOZP, facility manažer, tvůrce audiovizuálních děl, koordinátor BIM, specialista na technické zařízení budov… a mnoho dalších profesí. Studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze umožňuje uplatnit se v mnoha oborech a specializacích napříč širokým spektrem […]

číst více

Přemýšlíte o studiu IT?

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze nabízí studium všech oblastí informatiky a otevře vám cestu do všech odvětví. Určitě je důležité studovat to, co vás baví a dává vám smysl. Ještě váháte? Přečtěte si odpovědi na ty nejdůležitější otázky, které vám pomohou se rozhodnout. Co můžu přesně na FIT ČVUT studovat? Můžete si vybrat z […]

číst více

Porucha na vesmírné stanici! Simulace ČVUT vás promění v astronauta

Zajímalo vás někdy, jak se žije lidem ve vesmíru? Díky virtuální hře z dílny Fakulty elektrotechnické ČVUT si můžete vyzkoušet simulaci života na mezinárodní vesmírné stanici. Kromě rutinních úkolů simuluje hra i zásah vesmírným smetím. Veřejnosti by hra mohla být přístupná už příští rok v pražském planetáriu. „Uživatele čeká například pěstování rostlin, práce s mikroskopem, měření tělesných […]

číst více