Mluvíte francouzsky? Zhodnoťte to!

19. 9. 2016 | Studium v zahraničí

Určitě jste si taky někdy zanadávali na hromady domácích úkolů a neustálé testy, které vám na střední ztěžovaly jinak celkem příjemný studentský život. Například cizí řeč se ale bez neustálého opakování nenaučíte. Útěchou vám může být to, že se vám tahle dřina jednou vyplatí, protože jazyky dnes můžete využít v nepřeberné škále oborů a mnoha zaměstnavatelům už „jen“ angličtina nestačí.

Protože je ale na většině vysokých škol výuka jazyků vedena spíš už jen odborně, je možná právě rok po maturitě tou nejlepší dobou vytěžit ze středoškolské dřiny co nejvíc a završit ji třeba certifikátem. V našem seriálu věnovaném jazykovým zkouškám vám nejprve představíme státní a mezinárodní zkoušky z francouzštiny.

- DELF/DALF O francouzštině se říká, že je jazykem diplomatů, což už samo o sobě jasně naznačuje, že je jedním ze základních jazyků používaných v institucích a organizacích mezinárodní úrovně. Do jazykové zkoušky z tohoto jazyka se tedy rozhodně vyplatí investovat. Asi nejznámější zkoušky z francouzštiny, DELF a DALF, u nás organizuje Francouzský institut, Francouzská aliance a Francouzsko –český klub ve Zlíně. V každé úrovni DELF/DALF jsou hodnoceny 4 jazykové kompetence:  - porozumění nahrávkám  - mluvený projev  - porozumění textu  - písemný projev

Za vykonání této zkoušky můžete obdržet dva typy diplomů, které se vzájemně liší pouze stupněm obtížnosti. Všechny vystavuje francouzské Ministerstvo školství a uznávají je nejen všechny české správní instituce, ale také univerzity ve Francii a dalších frankofonních státech. Oba diplomy mají neomezenou platnost. První typ diplomu je DELF (Diplôme d´ Études en Langue Française), který je určen zejména pro mírně až středně pokročilé kandidáty. Zkouška se člení na dílčí podkategorie, vyjadřující rozsah jazykových znalostí podle evropského referenčního rámce (A1, A2, B1, B2). Ty nejenže pomáhají při výběru konkrétního kurzu nebo učebnic podle vašich preferencí, ale zároveň dobře definují úroveň vašich znalostí navenek.

Diplom DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) již získávají lidé s opravdu dobrými jazykovými znalostmi, přičemž jeho držitelé například nemusejí skládat vstupní jazykové testy na francouzské univerzity. Míra jazykových dovedností v rámci tohoto certifikátu je dále označena jako C1 a o úroveň těžší C2. Ceny: DELF A1: 1 400,– Kč DELF A2: 1 400,– Kč DELF B1: 2 200,– Kč DELF B2: 2 200,– Kč DALF C1: 3 200,– Kč DALF C2: 3 200,– Kč (zdroj: Francouzský institut, stav pro rok 2016) Více na www.ifp.cz, www.alliancefrancaise.czwww.cftzlin.cz

ODBORNÁ FRANCOUZŠTINA

Existují také profesně zaměřené diplomy – složit tak můžete třeba zkoušku z francouzštiny obchodní (DFA 1), lékařské (DFM), právnické (CFJ), administrativní (CFS) či z francouzštiny zaměřené na cestovní ruch (CFTH).

  • TEF (Test d´Evaluation de Français)

Pokud byste se třeba chtěli do některé frankofonní země na čas přestěhovat, pak jistě využijte evropského jazykového certifikátu TEF (Test d’Evaluation de Français), který má na základě zkoušky a dosaženého výsledku z ní přesně určit vaši jazykovou úroveň. Zkouška má tři povinné části: porozumění psanému textu, porozumění poslechu a slovní zásoba, na něž navazují dvě části nepovinné: psaní a mluvení. Diplom vydává Pařížská obchodní a průmyslová komora a platí jeden rok. Cena tohoto testu se pohybuje kolem 8 000 Kč.

- TELC (The European Language Certificates) Ve výčtu mezinárodních zkoušek však nelze opomenout ani Evropské jazykové certifikáty TELC (The European Language Certificates; v případě francouzštiny úrovně A1, A2, B1 a B2). Mají velmi dobrou prestiž a jsou uznávány ve většině států. Neskládají se pouze z francouzštiny, ale i z němčiny, angličtiny atd. Tento certifikát můžete využít například při získávání zaměstnání, při studiu v zahraničí, ale také při žádosti o občanství. Zkoušku TELC zastřešuje frankfurtská společnost Weiterbildungs-Testsysteme GmbH (WTG), u nás ji pořádá Univerzita Jana Ámose Komenského v Praze. Ceny: TELC A1: 1 950,– Kč TELC A2: 1 950,– Kč TELC B1: 2 900,– Kč TELC B2: 3 000,– Kč TELC C1: 3 000,– Kč.

Ke všem je nutno připočítat cenu za povinný modelový test, který stojí od 800,– do 900,– Kč (ceny některých z nich zahrnují CD a/nebo příručku).

(zdroj: Univerzita Jana Ámose Komenského, stav pro rok 2016)

Více na www.ujak.cz a www.telc.net.

- STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY

Mimo mezinárodních diplomů se můžete ucházet také o certifikáty státní. Ty poskytuje Státní jazyková zkouška základní (odpovídá stupni B2, tedy středně pokročilé úrovni), Státní jazyková zkouška všeobecná (odpovídá stupni C1, tedy úrovni pokročilé) a dále pak zkoušky, prověřující kvalifikované znalosti (úroveň C2): Státní jazyková zkouška speciální pro obor překladatelský a Státní jazyková zkouška speciální pro obor tlumočnický. Všechny organizuje Jazyková škola hl. města Prahy a jsou uznávány pouze u nás.

Ceny:

  • Státní jazyková zkouška základní (B2): 3 000,– Kč
  • Státní jazyková zkouška všeobecná (C1): 3 600,– Kč
  • Státní jazyková zkouška speciální překladatelská (C2): 8 000,– Kč
  • Státní jazyková zkouška speciální tlumočnická (C2): 8 000,– Kč

(zdroj: Jazyková škola hl. města Prahy, stav pro rok 2016)

Více na webu Jazykové školy hl. m. Prahy

A k čemu to všechno?

Složením jakékoli jazykové zkoušky si pomůžete hned v několika ohledech:

  • na některých (a nejen těch českých) školách přihlížejí k této skutečnosti při udělování bodů v přijímacích zkouškách
  • samotné testy u přijímaček také mnohdy bývají velmi podobné testům, které absolvujete během jazykového kurzu
  • někdy vám může takový certifikát nebo diplom přinést úlevu i běžného zápočtu či zkoušky z jazyka
  • certifikát uvedený v životopisu často bývá také velkým benefitem ve chvíli, kdy si hledáte zaměstnání – pro zaměstnavatele je totiž jakýmsi orientačním měřítkem pro zjištění vašich jazykových schopností a zároveň i jejich potvrzením (věta „umím francouzsky“ jim o vaší jazykové výbavě příliš neřekne)

Zdroj: www.jazykovezkousky.cz a webové stránky institucí, pořádajících jazykové zkoušky

Zdroj fotografií: www.freeimages.com

Další články k tématu

Nejlepší aplikace roku 2022 pro učení jazyků

Nejlepší aplikace roku 2022 pro učení jazyků

Pokud jste se někdy na vlastní pěst pokoušeli naučit cizí jazyk, určitě víte, že to není nic jednoduchého. Uvědomují si to i vývojáři, kteří na pomoc vytvářejí různé jazykové aplikace. V záplavě méně zdařilých počinů může být problém najít ty opravdu kvalitní aplikace. Připravili jsme proto pro vás výběr těch nejlepších aplikací, se kterými se …

Matika trápila maturanty i na podzim. Neúspěšnost byla 70 procent

Matika trápila maturanty i na podzim. Neúspěšnost byla 70 procent

Na podzimní termín maturit se letos přihlásilo skoro 18 tisíc studentů. Společnou část maturity neudělalo celkem 38 procent studentů. Nejhůř dopadli maturanti z matematiky a němčiny. Maturitu nesložilo přes 70 procent z nich. Z českého jazyka v podzimním termínu skládalo zkoušku 8161 studentů a jejich neúspěšnost činila 27,8 procent. Téměř třem stovkám maturantů ke složení testu pomohlo zrušení sporné …